• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 4 min

#ZZPUpdate week 28: grijs gebied schijnzelfstandigheid blijft, meer zzp’ers regelen pensioen en verzekeren zich tegen AOV en personeelsproblemen in kraamzorg

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

Grijs gebied schijnzelfstandigheid blijft

Het grijze gebied bij de beoordeling van arbeidsrelaties blijft ook onder de nieuwe wetgeving bestaan, waarbij er geen 100% zekerheid is of een werkende als werknemer dan wel als zzp’er werkt. Dit meldt minister Karien van Gennip aan de Tweede Kamer, op vragen van de zelfstandigenorganisaties VZN en PZO over de beoordeling van schijnzelfstandigheid.

“Het bij voorbaat (wettelijk) uitsluiten dat een ꞌechte ondernemerꞌ een arbeidsovereenkomst heeft, is niet mogelijk. Daarom moet volgens het Nederlandse én Europese arbeidsrecht per arbeidsrelatie beoordeeld worden of sprake is van werknemerschap of zelfstandig ondernemerschap”, aldus de minister. “Feiten en omstandigheden van hoe in de praktijk gewerkt wordt, blijven namelijk van belang voor de beoordeling van de arbeidsrelatie.”

Lees ook het artikel: Wat kun je doen om schijnzelfstandigheid te voorkomen als zzp’er?

Vakbonden en freelanceplatforms voeren al jaren een verbeten strijd om de arbeidsstatus van de platformwerker. Afgelopen woensdag volgde een nieuwe stap in de rechtszaak die de vakbonden tegen klusplatform voor de horeca, detailhandel en logistiek Temper hebben aangespannen. FNV en CNV bestrijden de zzp-status van de kluswerkers die via Temper en soortgelijke platforms aan werk komen. De bonden zijn naar de rechter gestapt, omdat de overheid slechts beperkt handhaaft op schijnzelfstandigheid.

Minister Van Gennip probeert het grijze gebied zoveel mogelijk te verkleinen door de criteria aan te scherpen in een nieuwe zzp-wet. Maar met de val van het kabinet Rutte IV zal die vrijwel zeker niet in behandeling worden genomen vanwege de politieke gevoeligheid.  De meeste platformwerkers zitten niet op extra regels te wachten, zegt oprichter Enzo Salatiello van Stichting Vrij Platformwerk. “Wij willen niet in het keurslijf van uitzend of contract worden geperst. Het moet gaan over wat de platformwerker wil, en wij willen vrij zijn.”

Bronnen: FD.nl en Taxence

Meer zzp’ers regelen pensioen en verzekeren zich tegen AOV

Meer zzp’ers (65%) dekken zich in tegen de risico’s op arbeidsongeschiktheid. Ook steeds meer zzp’ers (85%) treffen een financiële regeling als pensioenvoorziening. Bovendien investeren bijna 9 op de 10 zelfstandigen zonder personeel in nieuwe kennis en vaardigheden om klaar te zijn voor de toekomst. Maar liefst 82% van de zzp’ers is zeer tevreden over hun keuze voor het zelfstandig ondernemerschap.

Het zijn enkele van de belangrijke uitkomsten uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) 2023, die het CBS en TNO in samenwerking met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor de vijfde maal hebben gehouden. Het grootschalige onderzoek vond plaats onder 7.000 zelfstandig ondernemers, voornamelijk zzp’ers (6.000) en voor een kleiner deel (1.000) zmp’ers, zelfstandigen met personeel.

Lees ook het artikel: Uitslag ZZP Enquete CBS - 5 opvallende feiten over zzp'ers  

De mate waarin zelfstandig ondernemers zich indekken tegen het risico op arbeidsongeschiktheid verschilt per beroepsgroep. Zo had in 2023 ruim de helft van de zzp'ers in pedagogische beroepen hiervoor een voorziening getroffen. In de ICT-, agrarische en zorg- en welzijnsberoepen had ongeveer drie kwart zich tegen dit risico ingedekt. De meeste zelfstandig ondernemers (52%) sparen of beleggen voor hun pensioen. Een kleiner percentage (44%) spaart via een pensioenfonds van een voormalige of huidige werkgever en circa 36% beschouwt zijn of haar koopwoning als pensioenvoorziening.

Bronnen: NU.nl, RTL Nieuws en Nieuws.nl

Wet DBA (schijnzelfstandig) helpdesk

Heb je vragen als: wat zijn mijn risico's, ben ik schijnzelfstandig of: wat gebeurt er nu de handhaving van de wet (opnieuw) wordt opgepakt?

De helpdesk van Het Ondernemerscollectief staat voor jou en je vragen klaar.

Meer over de wet DBA helpdesk
Wet DBA (schijnzelfstandig) helpdesk

Zzp’er kan meer inleggen voor oudedag

Begin deze maand juli ging de nieuwe Wet toekomst pensioen in. Dit betekent dat een zzp’er meer kan gaan inleggen voor zijn oudedagsvoorziening en veel meer belastingvoordeel kan krijgen. Het inkomen waarover de zelfstandig ondernemers pensioen (lijfrente) mogen opbouwen, wordt verhoogd naar € 128.810.

In het nieuwe pensioenstelsel moet straks iedereen kunnen zien hoeveel pensioen er is opgebouwd. De pensioenfondsen hebben daarvoor tot 2028 de tijd. In de nieuwe wet is opgenomen dat de fiscale jaarruimte (het opbouwpercentage) behoorlijk wordt vergroot van 13,3% naar 30%. Dit houdt in: een maximale jaarruimte voor zzp’ers van € 33.747.

Lees ook het artikel: Wat zijn je pensioenmogelijkheden als zzp’er?

Het pensioengat kan eerder worden gedicht. Voorheen mocht er tot 7 jaar terug inhaalruimte ofwel reserveringsruimte (de niet-gebruikte jaarruimte) worden gebruikt, onder strikte beperkingen. In de nieuwe Wet toekomst pensioenen is een reserveringsruimte tot 10 jaar terug vastgelegd en mag er jaarlijks maximaal € 38.000 worden ingehaald. In totaal kan in het nieuwe stelsel € 71.747 worden ingelegd voor pensioenopbouw. Door de verruiming van de jaarruimte kunnen zzp’ers in de derde pijler (individuele aanvullende pensioenvoorzieningen als lijfrenten en levensverzekeringen) een betere oudedagsvoorziening opbouwen.

Bron: Service Management

Problemen in kraamzorg door personeelstekort

Veel jonge gezinnen krijgen vanwege een tekort aan personeel minder kraamzorg dan waar ze recht op hebben. Dit blijkt uit een peiling van FNV Zorg & Welzijn onder 1.261 kraamverzorgenden. Nederland telde volgens cijfers uit 2022 in totaal 7.866 kraamverzorgenden in loondienst en ongeveer 1.000 zzp’ers die kraamzorg verrichten.

Zorgverzekeraars en kraamorganisaties hebben afgesproken dat er geen gezinnen meer mogen worden geweigerd, omdat ze vol zitten. Volgens de vakbond is 85% van de kraamverzorgenden bereid om extra uren te draaien. Een kwart werkt nu al 10% over om alle gezinnen te kunnen helpen. Daar moet nog eens een extra 15% overwerk bovenop om ieder gezin te kunnen bijstaan.

Uit de peiling wordt duidelijk dat momenteel veel gezinnen minder kraamzorg krijgen dan waarvoor ze verzekerd zijn, of die extra zorguren nodig hebben vanwege een medische indicatie. Ruim 65% van de ondervraagde kraamverzorgenden stelt dat ze hier regelmatig niet aan kunnen voldoen. Volgens circa 13% van de respondenten krijgt zelfs elk gezin waarvoor zij werken minder uren kraamzorg.

Feli Escarabajal, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: “Verschillende kraamzorgorganisaties hadden voor de zomer al een cliëntenstop ingevoerd. Volgens de werkgevers is er een tekort van 2.000 kraamverzorgenden en schommelt het ziekteverzuim rond de 10%.” Vakbonden hebben al eerder aan bel getrokken, ook omdat veel kraamverzorgenden het vak verlaten.

Bron: FNV

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

2 offertes voor een AOV, gratis voor leden!

2 offertes voor een AOV, gratis voor leden!

Stel: je raakt onverhoopt arbeidsongeschikt. Wat dan? Kom erachter wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor jou kan betekenen.

ZZP Agenda

juni
25
juni
26