• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Algemene voorwaarden

Hier vind je de algemene voorwaarden voor het registreren bij ikwordzzper.nl en downloaden van modelcontracten, voorwaarden, e-books en andere downloads op deze site.

Algemene voorwaarden voor het downloaden van modelcontracten, voorwaarden, e-books en andere downloads op www.ikwordzzper.nl.

1. Algemeen

1.1 De verwerking van de gegevens op ikwordzzper.nl en de totstandkoming van deze gegevens is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. De Ondernemersunie h.o.d.n. ikwordzzper.nl kan evenwel niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die in ikwordzzper.nl is opgeslagen en is dan ook, behoudens opzet of grove schuld van ikwordzzper.nl, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via ikwordzzper.nl aangeboden informatie.

1.2 De modellen die ikwordzzper.nl biedt, zijn geschreven als algemeen handvat voor juridische handelingen. De toepasbaarheid van een model in een concreet geval dient zelfstandig te worden beoordeeld door de gebruiker ervan en in geval van gebruik van het model dient het model te worden geïnterpreteerd en te worden aangepast aan de specifieke situatie waarvoor het wordt gebruikt.

1.3 Bezoeker gaat ermee akkoord dat zijn/haar e-mailadres wordt toegevoegd aan de database van De Ondernemersunie. Het e-mailadres zal toegevoegd worden aan de nieuwsbrief van onze platformen en indien van toepassing worden gedeeld met de partner die de desbetreffende download ter beschikking stelt.

1.4 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

1.5 Alle geschillen welke tussen De Ondernemersunie en bezoeker voortvloeiend uit het downloaden en gebruiken van gedownloade gegevens, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Blogs

ZZP Agenda

augustus
20