• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 4 min

#ZZPUpdate week 4: Ruim helft ondernemers niet verzekerd bij ziekte of arbeidsongeschiktheid, groei zorg-zzp’ers vlakt af en cultuursector vreest afschaffen lage btw-tarief

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

Miljoen ondernemers onverzekerd bij ziekte of uitval

Meer dan de helft van de ondernemers (55%) is niet verzekerd bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Ook kan 52% van de zelfstandigen het niet langer dan drie maanden uithouden zonder inkomen. Dit betekent dat meer dan een miljoen ondernemers mogelijk geen vangnet hebben bij een onvoorziene inkomensdaling.

Deze cijfers staan in de Kleinbedrijf (KB) Index, een onderzoek van de Hogeschool Utrecht, microfinancier Qredits en ondernemersvereniging Ondernemend Nederland (ONL). Ondernemers zijn daarnaast financieel kwetsbaarder, omdat meer dan de helft zichzelf een loon uitkeert dat onder het minimumloon ligt. “Dit wordt verergerd door het feit dat velen onvoldoende reserves hebben om langer dan drie maanden te overbruggen. Het partnerinkomen is bij de meerderheid van de ondernemers onvoldoende om op terug te vallen”, aldus de KB Index.

Lees ook onze blog: 11 tips voor een betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

De onderzoekers zien dat ondernemers onvoldoende van toeslagen gebruikmaken. Zij denken in vele gevallen dat zij hier niet voor in aanmerking komen, uit onwetendheid of omdat ze denken dat hun inkomen te hoog is. De onderzoekspartijen vinden dat brancheorganisaties, werkgeversverenigingen en de Belastingdienst de ondernemers beter moeten informeren.

Er is wel een stijgende lijn in de bedrijfsresultaten te zien. Het ondernemersvertrouwen neemt toe en het aantal ondernemers dat verwacht de zaak binnen een half jaar te moeten sluiten, daalt. Ook groeien steeds meer bedrijven, waarbij vooral starters en ondernemers met personeel de wind mee hebben.

Bronnen: De Limburger en Business Insider

Groei aantal zorg-zzp’ers vlakt af

De zorgsector telde begin dit jaar 206.592 in het Handelsregister ingeschreven zzp’ers. Daarvan zijn er 155.228 fulltime ondernemer en 51.364 parttime zzp’er. Het aantal zzp’ers in de zorg nam daarmee het afgelopen jaar met 13.779 toe, een stijging met 7%. In het jaar 2022 nam het aantal zorg-zzp’ers nog toe met 24.162 personen. De groei van het aantal zzp’ers in de zorg neemt dus af.

Niet alle zorgondernemers zijn zzp’ers. Daarom geven de recent gepubliceerde cijfers van de Kamer van Koophandel over het aantal starters, stoppers en faillissementen in de verschillende sectoren een wat vertekend beeld. Dit stelt SoloPartners, de brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg, dat bij de KvK cijfers heeft opgevraagd over de exacte ontwikkeling van het aantal zzp’ers in de zorg in 2023.

In 2023 bedroeg het aantal starters in de zorg 26.414. Dat zijn 6.580 minder beginnende zzp’ers dan in 2022. In dat jaar gingen er 32.994 zorg-zzp’ers van start. Er stopten in 2023 12.635 zzp’ers in de zorg. Dat is ten opzichte van 2022, toen 9.948 zorg-zzp’ers afhaakten, een toename van 21% ofwel 2.687 meer stoppers. Kortom, de toename van het aantal zzp’ers in de zorg neemt af en het aantal stoppers stijgt. Per saldo neemt het aantal zorg-zzp’ers nog wel toe.

SoloPartners verwacht dat deze lijn zich doorzet. Woordvoerder Loe van Erp: “Wij denken niet dat dit op korte termijn leidt tot een afname van het totale aantal zzp’ers in de zorg.” Volgens Van Erp maken opdrachtgevers in de zorg zich in toenemende mate zorgen over de risico’s van schijnzelfstandigheid. Dat leidt in sommige situaties tot draconische maatregelen als het volledig stoppen met het inzetten van zzp’ers in de zorg. Aan de andere kant zijn er ook veel zorgorganisaties die gaan voor behoud van zzp-inzet, omdat zij niet zonder zorg-zzp’ers kunnen en willen, aldus SoloPartners.

Bronnen: SoloPartners en Nursing.nl

2 offertes voor een AOV, gratis voor leden!

Stel: je raakt onverhoopt arbeidsongeschikt. Wat dan? Kom erachter wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor jou kan betekenen.

Vergelijk AOV-offertes
2 offertes voor een AOV, gratis voor leden!

Cultuursector vreest afschaffen lage btw-tarief

De culturele en creatieve sector heeft in een brandbrief aan staatssecretaris Van Rij zijn grote zorgen uitgesproken over het mogelijk afschaffen van het verlaagde btw-tarief voor cultuur vanwege een herziening van het fiscale stelsel. Deze branche heeft het hoogste aandeel zzp’ers in Nederland. Een verhoging van het btw-tarief van 9% naar 21% heeft als gevolg dat de zzp’ers in één klap 12% duurder worden om in te huren door opdrachtgevers.  Maar ook bioscopen, boeken, evenementen, festivals, theatervoorstellingen en tentoonstellingen ontkomen dan niet aan een prijsverhoging.

Veel opdrachtgevers in de culturele en creatieve sector hebben geen recht op btw-aftrek. Een verhoging van het btw-tarief brengt volgens een speciale taskforce culturele en creatieve sector de bestaanszekerheid van werkenden in deze branche in direct gevaar. De taskforce vertegenwoordigt alle werkenden, zelfstandigen en organisaties in de gehele culturele, erfgoed- en creatieve sector.

Het CPB heeft berekend dat het loslaten van het lage btw-tarief op cultuur een lastenverzwaring van € 300 miljoen voor burgers en van € 100 miljoen voor bedrijven betekent. Daarnaast blijkt uit diverse internationale onderzoeken en praktijkvoorbeelden dat een btw-tarief van 9% de vraag naar culturele goederen en diensten én de werkgelegenheid vergroot. “Afschaffen van het lage btw-tarief ondermijnt het streven van het demissionaire kabinet naar een brede toegankelijkheid en spreiding van cultuur en raakt de bestaanszekerheid van de meer dan 300.000 mensen die in de sector werkzaam zijn”, zo valt te lezen in de brief aan de staatssecretaris.

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft bureau Berenschot recent een rapport over de culturele sector opgesteld, waarin naar voren komt dat deze sector van groot belang is voor het bevorderen van de integratie van nieuwkomers, het verbeteren van de veiligheid in de wijken, het verminderen van de zorgkosten, het verbeteren van de mentale gezondheid en het aanjagen van innovatie.

Bronnen: Taxlive.nl en Accountancy Vanmorgen

Vele redenen om zzp’er te worden

Zelf willen bepalen hoeveel en wanneer je werkt. Een beroep uitoefenen dat meestal als zelfstandige wordt uitgevoerd. Niet meer voor een baas willen werken. Het zijn de drie meest genoemde redenen waarom zelfstandigen in 2023 als zzp’er aan de slag zijn gegaan. Respectievelijk 46,7%, 34,9% en 32,4% kwam tot deze drie motivaties. De peiling is afgelopen jaar gedaan in de Zelfstandigen Enquête Arbeid van het CBS en TNO.

Er zijn nog veel meer redenen waarom mannen en vrouwen in 2023 besloten om als zzp’er te gaan werken. Ook hoog scoorden een nieuwe uitdaging zoeken (31%), altijd al als zelfstandige hebben willen werken (31%), meer kunnen verdienen als zzp’er (28,9%), werk en privé beter kunnen combineren (26,1%) en een slechte werksfeer in de vorige baan (11,2%). Aan de andere kant speelden een ontslag of geen contractverlenging als werknemer, of overstappen van werknemer naar zelfstandige omdat de werkgever dat wilde, naar eigen zeggen veel minder vaak een rol bij de keuze voor het zelfstandig ondernemerschap.

Lees ook het artikel: Wat zijn de redenen om zzp’er te worden?

Zzp’ers die vooral producten of grondstoffen verkopen, geven opvallend vaak aan te zijn ingestapt in het familiebedrijf. Vooral in de landbouw is dit een veelgenoemde reden. Minder vaak geven deze zzp’ers aan dat ze zelf wilden bepalen hoeveel en wanneer ze werken en niet (meer) voor een baas te willen werken.

Bron: CBS.nl

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

Leestip: Experttips voor een succesvolle start als zzp'er

Leestip: Experttips voor een succesvolle start als zzp'er

De ervaringen die zzp-expert Martijn Pennekamp in de loop der jaren heeft opgedaan, heeft hij gebundeld in dit boek met 50 waardevolle tips voor een succesvolle start als zzp'er!

ZZP Agenda

februari
28