• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 4 min

#ZZPUpdate week 38: vooral jonge zzp’ers vrezen voor arbeidsongeschiktheid, lagere MKB-winstvrijstelling voor zzp’ers en 60% zzp’ers bezorgd over pensioenbuffer

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

Vooral jongere zzp’ers vrezen arbeidsongeschiktheid

Bijna de helft van de zzp’ers in Nederland is weleens bang om arbeidsongeschikt te raken door mentale of fysieke problemen. Dit blijkt uit een onderzoek van Panelwizard onder 729 zzp’ers, in opdracht van fintechbedrijf Insify. Ongeveer 42% van de respondenten komt in geldproblemen als ze door ziekte of een ongeval niet meer kunnen werken.

Vooral jongeren tot 30 jaar maken zich zorgen over een mogelijke arbeidsongeschiktheid (60%), waar 60-plussers zich hier juist het minst druk over maken (39%). De senioren komen dan ook minder snel in problemen dan jongeren. Koen Thijssen, CEO van Insify: “Jongeren moeten flink aan de bak om hun carrière op stoom te krijgen, terwijl zij over het algemeen weinig buffers hebben. Bij meer gevestigde ondernemers is dit precies andersom. Voor de nieuwe generatie ondernemers is het extra belangrijk eventuele uitval op te vangen.”

Lees ook het artikel: Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

Ondanks de angst voor onverhoopte arbeidsongeschiktheid, heeft 36% van de zzp’ers geen carrièrealternatieven. Een kwart van de zzp’ers heeft zijn huidige werkzaamheden vanwege ziekte al eens minstens een maand opzij moeten zetten. Dit is vaker gebeurd bij jonge zelfstandigen. Thijssen: “Zzp’ers zijn vaak specialisten in hun vakgebied. Zij hebben tijd en geld geïnvesteerd om een unieke skill te ontwikkelen, waarmee zij goed hun brood kunnen verdienen. Een ander beroep leer je niet zomaar, dus de angst om deze inkomstenbron te verliezen begrijp ik heel goed.”

Meer dan de helft van de ondervraagde zzp’ers (54%) vindt dat de overheid financiële steun moet bieden bij arbeidsongeschiktheid. Jongeren (79%) meer dan 60-plussers (41%). Desondanks treft 62% van de zelfstandigen zelf financiële voorzorgsmaatregelen om niet in de problemen te komen bij uitval dor ziekte of een ongeval. Thijssen: “Als je langdurig uitvalt, is het verlies aan inkomen al snel gelijk aan de waarde van een gemiddeld huis. Daar valt niet tegenop te sparen. Het is opvallend dat vooral jongeren naar de overheid kijken voor steun, aangezien juist zij toegang hebben tot betaalbare en goede verzekeringsopties. Vergeleken daarmee komt de verplichte AOV van de overheid vooral uit de verf als duur en ontoereikend.”

Bron: De Ondernemer

Lagere MKB-winstvrijstelling voor zzp’ers

Een lagere MKB-winstvrijstelling voor zelfstandig ondernemers, meer belasting op vermogen en miljoenen voor economische veiligheid en startups. Het zijn enkele van de belangrijkste maatregelen voor ondernemers die deze week op Prinsjesdag werden gepresenteerd. Bovendien zijn zzp’ers in de culturele en creatieve sector opgelucht, omdat de voorgenomen btw-verhoging op cultuur in 2024 niet wordt doorgevoerd.

De MKB-winstvrijstelling – een wettelijk vastgelegde aftrekpost op de winst van je bedrijf – wordt versoberd van 14% naar 12,7%. Ook zzp’ers hebben recht op deze winstvrijstelling, nadat deze is verminderd met de ondernemersaftrek. De Belastingdienst past deze automatisch toe bij de aangifte inkomstenbelasting. Het Netwerk Zelfstandig Ondernemers noemt de maatregel bij monde van Cristel van de Ven ꞌeen bittere pil bovenop alle lastenverzwaringen voor zelfstandig ondernemers van de afgelopen jarenꞌ. Ze waarschuwt dat de koopkracht van zzp’ers er volgens een berekening van het Nibud er gemiddeld € 53 per maand op achteruitgaat. Daarbij wordt ook de afbouw van de zelfstandigenaftrek meegerekend.

Lees ook het artikel: Welke fiscale regelingen zijn er voor zzp'ers?

De arbeidskorting - belastingvoordeel voor werkenden – wordt verhoogd met € 115. Het heffingsvrije vermogen blijft ongewijzigd, maar het belastingtarief stijgt van 32% naar 34%. Dit betekent: eerder en meer belasting betalen over je spaargeld. Verder wordt er in de Miljoenennota 100 miljoen euro gereserveerd voor veelbelovende startups en wordt het btw-tarief op cultuur niet verhoogd. Goed nieuws voor de zzp’ers in deze sector die anders plotsklaps 12% duurder zouden zijn geworden voor opdrachtgevers die geen recht hebben op btw-aftrek.

Bronnen: De Creatieve Coalitie, De Ondernemer en BNR

Pensioen helpdesk

Heb je vragen over jouw pensioen? Hoe kun je jouw pensioen opbouwen en wat zijn de mogelijkheden? Wat is fiscaal de beste keuze? De pensioen helpdesk van Het Ondernemerscollectief helpt je graag met adviezen en antwoord op jouw vragen.

Meer over de pensioen helpdesk
Pensioen helpdesk

60% zzp’ers bezorgd over financiële buffer bij pensioen

Ongeveer 60% van de zzp’ers en ondernemers met personeel is bezorgd dat hun financiële buffer niet toereikend zal zijn als ze met pensioen gaan. Bijna de helft van de Nederlanders denkt dat ze tegen die tijd onvoldoende reserves hebben opgebouwd. Ruim een derde van de ondervraagde mensen vreest dat ze hun huidige levensstijl niet kunnen voortzetten als ze eenmaal met pensioen zijn.

Lees ook het artikel: Wat zijn je pensioenmogelijkheden als zzp’er?

Dit komt naar voren uit een representatief onderzoek van databedrijf Dynata, dat hieruit concludeert dat het aantal mensen met zorgen over geld na hun pensionering in twee jaar tijd fors is gegroeid. In 2021 was nog slechts 31% somber over hun financiële veerkracht als ze stoppen met werken. Onder zzp’ers en andere ondernemers lag dit percentage twee jaar geleden op 28%. Het aantal ondernemers met zorgen is daarmee verdubbeld.

Ongeveer 43% van de zzp’ers en ondernemers met personeel is bevreesd dat ze na hun pensioen überhaupt onvoldoende inkomen hebben. Volgens de onderzoekers hangt de stijging samen met het toegenomen bewustzijn over pensioen en wat daarvoor nodig is. Dit komt mogelijk voor een deel voort uit de toegenomen aandacht voor pensioenen in het afgelopen jaar, als gevolg van de aangenomen nieuwe Pensioenwet.

Bron: IEX Profs

Zieke zzp-ouders hebben ook recht op kinderopvangtoeslag

Zieke zzp-ouders hebben net als zieke ouders in loondienst recht op twee jaar kinderopvangtoeslag. Maar ernstig zieke ouders hebben in de ene gemeente wel en in de andere gemeente geen recht op compensatie voor kinderopvang. Deze verschillen ontstaan door de wijze waarop gemeenten hun beleidsvrijheid invullen.

Dit antwoordt minister Karien van Gennip van Sociale Zaken op vragen van de D66-Kamerfractie. Als de kinderopvangtoeslag stopt, kunnen zieke ouders (ook zzp-ouders) bij de gemeente om compensatie vragen op basis van de regeling Sociaal Medische Indicatie (SMI). Deze regeling is bedoeld voor gezinnen die sociaal of medisch kwetsbaar zijn.

Gemeenten zijn echter vrij bij het bepalen van het aantal uren dat kinderen naar de opvang kunnen en in de bedragen die worden vergoed.  Bij veel gemeenten knelt het SMI-budget zodanig dat zij genoodzaakt zijn om vaker tijdelijke toekenningen af te geven. Minister Van Gennip gaat met de VNG en de gemeenten in gesprek om de verschillende knelpunten te bespreken en gaat onderzoeken of een wijziging van de landelijke richtlijnen voor het verlenen van SMI wenselijk is.

Bron: Wolters Kluwer

Journalistieke kieswijzer voor zelfstandigen (deel 2)

Er moet meer flexibiliteit in vaste arbeidscontracten komen en minder verschillen tussen vast en flex/zzp. En er is een andere manier van belasting heffen nodig, zodat meer werken ook daadwerkelijk loont. Het zijn speerpunten op het gebied van de arbeidsmarkt in het verkiezingsprogramma van de BBB. Villamedia, website over journalistiek, legt de programma’s van de politieke partijen langs de journalistieke meetlat. Deze week de journalistieke kieswijzer voor zelfstandigen deel 2: de BBB en het CDA.

BBB wil het verschil in belastingdruk tussen personeel in vaste dienst en zzp’ers verkleinen, zodat het aantrekkelijker wordt om mensen in vaste dienst aan te nemen. “Het tarief van zzp’ers werkzaam in het publieke domein wordt gemaximeerd ten opzichte van het tarief van iemand in vaste dienst, inclusief een reële opslag. Avond-, nacht- en weekenddiensten leiden zowel voor mensen in loondienst als zzp’ers tot een toeslag op het uurtarief. De overheid geeft zelf het goede voorbeeld door minder flexwerkers en zzp’ers in te huren en meer mensen een vast contract te geven.”

Verder wil BBB een arbeidsongeschiktheidsverzekering die voor iedere werkende Nederlandse inwoner beschikbaar is en de partij wil de invoering van de nieuwe pensioenwet terugdraaien.  Het CDA stelt dat de flexibilisering op de arbeidsmarkt is doorgeslagen en wil dat een vaste baan weer de norm wordt. Volgens de christendemocraten werken te veel mensen als schijnzelfstandige, op onzekere oproepcontracten of hebben ze twee flexbanen nodig om fatsoenlijk rond te kunnen komen.

“Er zijn al belangrijke afspraken gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en het kabinet. We zetten deze hervormingen door, zodat de vaste baan weer de norm wordt en mensen meer zekerheid krijgen over hun werk en een fatsoenlijk inkomen. De afspraken moeten er ook voor zorgen dat het voor werkgevers aantrekkelijk wordt om mensen in vaste dienst te nemen. Modern werkgeverschap moet worden gestimuleerd”, aldus het CDA-verkiezingsprogramma. Dat voorstander is van een persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen, ꞌomdat een leven lang ontwikkelen nodig isꞌ. De partij wil ook een verhoging van het minimumloon en een betaalbare en uitvoerbare basisverzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor alle zzp’ers.

Bronnen: Villamedia en Villamedia

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

2 offertes voor een AOV, gratis voor leden!

2 offertes voor een AOV, gratis voor leden!

Stel: je raakt onverhoopt arbeidsongeschikt. Wat dan? Kom erachter wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor jou kan betekenen.

ZZP Agenda