• Laatste update:
 • Update datum:
 • Leestijd: 4 min

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Als zelfstandig ondernemer ben je verantwoordelijk voor jouw eigen inkomen. Voor ondernemers bestaat er geen sociaal vangnet ten tijde van ziekte of ongeval. Als je niet kunt werken door (tijdelijke) ziekte, dan heb je geen inkomen. Je kunt inkomenscontinuïteit waarborgen met een kwalitatief goede AOV, oftewel: arbeidsongeschiktheidsverzekering. In dit artikel beantwoorden we 16 prangende vragen over de AOV.

Is een AOV zinvol voor mij als zzp'er?

Of een arbeidsongeschiktheidsverzekering zinvol is voor jou als zzp'er, is afhankelijk van meerdere factoren. Denk daarbij aan je eigen financiële reserves, gezinssituatie, risicobereidheid enzovoorts. Wanneer je bijvoorbeeld vrij eenvoudig 3 tot 5 jaar arbeidsongeschiktheid zelf kunt opvangen, is het sluiten van een AOV niet direct noodzakelijk. Echter, bij arbeidsongeschiktheid van langere duur kom je uiteindelijk toch in de financiële problemen omdat de financiële middelen op raken. Of het moet zijn dat je elders een buffer hebt opgebouwd om het verlies van inkomen op te kunnen vangen.

Wat betaal ik voor een uitgebreide AOV?

De premiehoogte is afhankelijk van de keuzes die je zelf maakt, eventueel bijgestaan door een gecertificeerd adviseur. Voor de meest uitgebreide AOV ben je gemiddeld twee tot drie declarabele uren per maand aan het werk. Een relatief kleine investering voor een grote mate van financiële zekerheid.

Hoeveel premie je betaalt voor een AOV, hangt af van een aantal zaken. Twee daarvan liggen vast: je leeftijd en beroep. Je hebt zelf invloed op:

 • het deel van je inkomen dat je verzekert (het verzekerd bedrag)
 • vanaf welk percentage arbeidsongeschiktheid je een uitkering wilt krijgen
 • hoe de verzekeraar jouw arbeidsongeschiktheid beoordeelt
 • wanneer je uitkering moet beginnen
 • tot wanneer de uitkering doorloopt
 • of je wel of geen stijgende uitkering wenst
 • of je alleen arbeidsongeschiktheid door een ongeval wilt verzekeren.

Lees ook deze blogs: 'AOV te duur? 6 tips om verantwoord te besparen' en 'Verlaag je AOV-premie met het combitarief'

Is zelf sparen niet beter?

Zelf sparen klinkt makkelijk. Toch is dit voor maar weinig ondernemers weggelegd. Waarom? Omdat het financieel niet realistisch is. Stel: je bent 45 jaar met een inkomen van € 60.000,-.

Jouw vaste en variabele kosten zijn € 45.000,- per jaar. In theorie kun je € 15.000,- x 20 jaar = € 300.000,- bij elkaar sparen (in het scenario waarbij zich géén arbeidsongeschiktheid voordoet). De daadwerkelijke inkomensschade bij arbeidsongeschiktheid is € 45.000,- x 20 jaar = € 900.000,-. Als je rekening houdt met inflatie is dat ruim € 1.000.000,-.

Maak deze rekensom eens voor jezelf en je zult zien dat zelf sparen geen goede optie is. Wees daarnaast realistisch. Als je in de eerste jaren arbeidsongeschikt wordt, is je spaarpot zeker niet voldoende om het inkomensverlies op te vangen.

Is de premie fiscaal aftrekbaar?

Voor zowel een zzp’er als een DGA is de AOV-premie volledig fiscaal verrekenbaar. Dit betekent dat de belastingdienst tot 52% meebetaalt. Als de arbeidsongeschiktheidsverzekering tot uitkering komt, wordt die uitkering gezien als vervangend inkomen en wordt daarom regulier belast.

Lees ook de blog: 'Jonge ondernemers onbekend met aftrek AOV-premie'

Kan ik extra kortingen krijgen?

Dit is soms mogelijk, maar wees voorzichtig. De korting aan het begin van de looptijd is interessant, maar komt vaak terug in de stijgende premie naarmate je ouder wordt. Laat je dus goed adviseren. Ben je bijvoorbeeld aangesloten bij een beroeps- of branchevereniging? Grote kans dat zij collectieve arrangementen hebben ingericht voor hun leden. Kortingen kunnen in sommige gevallen oplopen tot 200%. Het loont dus absoluut de moeite om eens te informeren bij je eigen vereniging.

Wat is een eigen risicoperiode?

Dit is de periode van arbeidsongeschiktheid waarover je geen uitkering vanuit de verzekeraar ontvangt, maar deze financiert vanuit jouw eigen vermogen. Je bepaalt zelf welke periode je voor eigen rekening neemt. Bij veel verzekeraars kun je kiezen voor een periode oplopend van 14 dagen tot 2 jaar. Uiteraard is de premiehoogte afhankelijk van jouw uiteindelijke keuze.

Lees ook de blog: 'Wachttijd AOV: wat moet ik kiezen?'

Welk verzekerd bedrag is passend voor mij?

De verzekeraars stellen een maximum aan de hoogte van het verzekerde bedrag. Over het algemeen genomen mag je niet meer dan 80% van jou gemiddeld inkomen (bruto) verzekeren. Samen met een adviseur breng je jouw vaste en variabele lasten in kaart. Op basis van dit gegeven (en een eventueel aanvullend inkomen van je partner), bepaal je de gewenste hoogte van het verzekerde bedrag.

Lees ook de blog: 'AOV afstemmen op je inkomen met het verhogingsrecht'

Verzekeringshelpdesk

 • Heb je een vraag over verzekeringen?
 • Wil je weten welke verzekering je nodig hebt?
 • Benieuwd wat er wel en niet gedekt is bij een bepaalde verzekering?

De verzekeringshelpdesk van Het Ondernemerscollectief beantwoordt jouw vragen en geeft je graag advies.

Meer over de verzekeringshelpdesk

Kan ik mijn verzekerd bedrag tussentijds aanpassen?

De meeste keuzes kun je veranderen. Dat moet ook, want jouw situatie kan veranderen: je gaat meer of minder verdienen of verandert bijvoorbeeld van beroep. Wellicht wil je meer of juist minder zekerheid. Geef veranderingen en wensen altijd direct aan jouw verzekeringsadviseur of aan je verzekeraar door.

Lees ook de blog: 'Hoe kun je je arbeidsongeschiktheidsverzekering aanpassen?'

Heb ik als ondernemer recht op een wettelijke uitkering?

In principe niet, je bent immers verantwoordelijk voor je eigen inkomen. Echter, als ondernemer kun je in sommige gevallen aanspraak maken op de bijstand. Dit is alleen mogelijk voor ondernemers die:

 • geen koopwoning bezitten;
 • geen aanvullend inkomen van een partner hebben;
 • geen substantieel eigen vermogen bezitten.

Heeft de verzekeraar een acceptatieplicht?

Nee, de verzekeraar hoeft je niet per definitie te accepteren. Bij de aanvraag van een AOV dien je altijd enkele medische vragen te beantwoorden. Het is voor de verzekeraar, om de hoogte van je premie te kunnen bepalen, belangrijk om te weten hoe groot het risico is dat je tijdens de looptijd van de verzekering arbeidsongeschikt wordt.

Kan ik mijn verzekering opschorten?

Dat kan zeker. Wanneer je bijvoorbeeld tijdelijk geen opdracht kunt vinden of er een tijdje tussenuit wilt, kun je de verzekering voor maximaal 1 jaar opschorten. Je betaalt, afhankelijk van de verzekeraar, tussen de 10% en 25% van de jaarpremie. Gedurende de periode van opschorting heb je geen dekking, maar na 1 jaar kun je de AOV heractiveren zonder medisch waarborgen.

Lees ook de blog: 'Seizoenswerk; hoe zit het dan met met je AOV?'

Welk arbeidsongeschiktheidscriterium moet ik kiezen?

Het criterium dat de verzekeraar hanteert om de mate van jouw arbeidsongeschiktheid vast te stellen, is een cruciaal onderdeel van jouw AOV. Je hebt drie keuzes:

 • beroepsarbeidsongeschiktheid: je ontvangt een uitkering als je niet meer in staat bent jouw eigen beroep uit te oefenen;
 • passende arbeid: je ontvangt een uitkering als je jouw beroep niet meer kunt uitvoeren waarbij ook gekeken zal worden of je geen andere werkzaamheden kunt uitvoeren die passend zijn bij jouw opleiding en werkervaring;
 • gangbare arbeid: bij de bepaling van de mate van arbeidsongeschiktheid wordt rekening gehouden met de arbeid die je nog kan verrichten, ongeacht je beroep en werkervaring. De verzekeraar houdt bij de uitkering rekening met alternatief werk dat je nog kan verrichten, in wat voor functie dan ook.

De kans op een uitkering neemt sterk af naarmate je kiest voor passende, dan wel gangbare arbeid. 
Een goede AOV is een verzekering die jouw (gezins)inkomen veilig stelt. Ons advies is daarom om altijd te kiezen voor beroepsarbeidsongeschiktheid.

Wat is indexering?

Een indexering is in veel gevallen te adviseren. Je hebt hier echter nog een keuze te maken:

 • samengestelde indexatie (verzekerd bedrag + uitkering);
 • enkelvoudige indexatie (uitkering).

In het eerste geval worden zowel het verzekerd bedrag als de uitkering jaarlijks verhoogd met het CPI. In het tweede geval wordt uitsluitend de uitkering ieder jaar verhoogd met CPI.

LET OP: Bij de samengestelde indexatie stijgt zowel het verzekerd bedrag als de premie. Dit kan leiden tot onnodig hoge verzekerde bedragen en dito premie.

Verzekeringshelpdesk

Verzekeringshelpdesk

 • Heb je een vraag over verzekeringen?
 • Wil je weten welke verzekering je nodig hebt?
 • Benieuwd wat er wel en niet gedekt is bij een bepaalde verzekering?

De verzekeringshelpdesk van Het Ondernemerscollectief beantwoordt jouw vragen en geeft advies.

De pensioenleeftijd wordt verhoogd, loopt mijn uitkering dan ook langer door?

Als ondernemer heb je niks te maken met een wettelijke pensioenleeftijd. Immers, je bent ondernemer en bepaalt zelf wanneer je wenst te stoppen. De maximale eindleeftijd voor veel beroepsgroepen is nog altijd 67 jaar. Een eventuele uitkering sluit daarmee netjes aan op de AOW. De verzekeraars hebben nu afgesproken om de eindleeftijd mee te laten stijgen met de pensioenleeftijd. Je moet hierbij rekening houden met:

 • gaat de pensioenleeftijd omhoog en ben je arbeidsgeschikt, dan ontvang je een verlengingsvoorstel van de verzekeraar;
 • gaat de pensioenleeftijd omhoog en ben je arbeidsongeschikt, dan eindigt de uitkering op de gestelde eindleeftijd in jouw polis.

Lees ook de blog 'Welke eindleeftijd past bij jouw AOV?'

Meer weten?

Meer weten over de mogelijkheden van een AOV bij Movir? Kijk op de website of bereken hier je premie.

Onze partners

2 offertes voor een AOV, gratis voor leden!

2 offertes voor een AOV, gratis voor leden!

Stel: je raakt onverhoopt arbeidsongeschikt. Wat dan? Kom erachter wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor jou kan betekenen.

ZZP Agenda