gasten online
Registreer en profiteer!
Ik wil starten
Stappenplan
 

De grijze lijst van algemene voorwaarden

Het (laten) opstellen van algemene voorwaarden is belangrijk om conflicten met opdrachtgevers te voorkomen. De wet stelt echter wel eisen aan algemene voorwaarden. Zo is er de zwarte lijst van voorwaarden, met de voorwaarden die je onder geen beding mag opnemen. Daarnaast is er ook een 'grijze lijst'. In dit kennisartikel lees je daar meer over.

Wat staat er op de grijze lijst van algemene voorwaarden?

Op de grijze lijst van algemene voorwaarden staan voorwaarden die op de grens liggen van wat redelijk is voor de wederpartij. Als je deze voorwaarden wil opnemen, moet je kunnen aantonen dat het gebruik ervan niet onredelijk bezwarend is voor jouw wederpartij.

Wat staat er op de grijze lijst?

 • dat de gebruiker van de algemene voorwaarden een, gelet op de omstandigheden van het geval, ongebruikelijk lange of onvoldoende bepaalde termijn geeft om op een aanbod of een andere verklaring van de wederpartij te reageren;
 • dat de inhoud van de verplichtingen van de gebruiker wezenlijk beperkt ten opzichte van hetgeen de wederpartij, mede gelet op de wettelijke regels die op de overeenkomst betrekking hebben, zonder dat beding redelijkerwijs mocht verwachten;
 • dat de gebruiker de bevoegdheid verleent een prestatie te verschaffen die wezenlijk van de toegezegde prestatie afwijkt, tenzij de wederpartij bevoegd is in dat geval de overeenkomst te ontbinden;
 • waardoor de gebruiker niet meer gebonden is aan de overeenkomst of dat bepaalt dat van de gebruiker niet meer kan worden gevergd de overeenkomst voort te zitten vanwege andere gronden dan die in de overeenkomst zijn opgenomen;
 • dat de gebruiker een ongebruikelijk lange of onvoldoende bepaalde termijn voor de nakoming geeft;
 • dat de gebruiker of een derde geheel of ten dele bevrijdt van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding;
 • dat de bevoegdheid van de wederpartij tot verrekening uitsluit of beperkt of de gebruiker een verdergaande bevoegdheid tot verrekening verleent dan hem volgens de wet toekomt;
 • dat als sanctie op bepaalde gedragingen van de wederpartij verval stelt van de aan haar toekomende rechten of van de bevoegdheid verweer te voeren, voor zover deze gedragingen de sanctie niet rechtvaardigen;
 • dat de wederpartij verplicht een geldsom te betalen wanneer de overeenkomst wordt beëindigd anders dan op grond van het feit dat de wederpartij in de nakoming van haar verbintenis is tekort geschoten, behalve wanneer het gaat om een redelijke vergoeding voor het geleden verlies of de gederfde winst;
 • dat de wederpartij verplicht tot het sluiten van een overeenkomst met de gebruiker of met een derde, tenzij dit, op grond van het verband tussen beide overeenkomsten, redelijkerwijze van de wederpartij kan worden gevergd;
 • dat voor een overeenkomst, op grond waarvan zaken worden afgeleverd of verrichtingen worden gedaan, een duur bepaalt van meer dan een jaar, tenzij de wederpartij na een jaar de bevoegdheid heeft de overeenkomst te allen tijde op te zeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand;
 • dat de wederpartij aan een opzegtermijn bindt die langer is dan de termijn waarop de gebruiker de overeenkomst kan opzeggen;
 • dat voor de geldigheid van een door de wederpartij te verrichten verklaring een strengere vorm dan het vereiste van een onderhandse akte stelt;
 • dat bepaalt dat een door de wederpartij verleende volmacht onherroepelijk is of niet eindigt door haar dood of ondercuratelestelling, tenzij de volmacht strekt tot levering van een registergoed (zoals een woning);
 • dat de wederpartij bij overeenkomsten, op grond waarvan geregeld zaken worden afgeleverd of verrichtingen worden gedaan, aan een opzegtermijn bindt die langer is dan een maand.

Korting op jouw algemene voorwaarden

Speciaal voor de leden van Het Ondernemerscollectief hebben wij een korting van 10% kunnen bedingen bij HalloLex, plus nog eens 1 maand gratis proberen van de diensten van HalloLex zonder verdere verplichtingen (ter waarde van € 69,99). Bekijk hier het aanbod voor onze leden.

TIP Lees ook het artikel 'De zwarte lijst van algemene voorwaarden' of het artikel 'Starten met je algemene voorwaarden.'

 

Downloads

Download 

Algemene voorwaarden zzp'ers zakelijke dienstverlening

Bekijk alle downloads

Heb je vragen over dit onderwerp of wil je advies?


 
 

ZZP Aftrekpostenscan

Check mogelijke aftrekposten en toelages over 2020

Start gratis de ZZP Aftrekpostenscan

x

Bedankt voor je interesse in deze download. Wij hebben deze download beschikbaar gesteld via zzpmodelovereenkomsten.nl, je kunt jezelf daar gratis aanmelden, online het model invullen, online ondertekenen en bewaren. Klik hier om jezelf gratis aan te melden.
Volg deze link om het door jouw opgevraagde item in te kunnen zien.

Om een bestand te kunnen downloaden of in te kunnen zien, moet je ingelogd zijn. Login of registreer jezelf gratis!
Log in om de download te openen.
Vul onderstaand jouw mailadres in en ga akkoord met de voorwaarden om jouw download te kunnen openen.
Wij en door ons geselecteerde partners gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat we je de beste ervaring op onze website bieden. Als je doorgaat met het gebruik van deze site, gaan we ervan uit dat je hiermee akkoord bent. Lees hier ons cookie statement. akkoord