• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 4 min

#ZZPUpdate week 16: Zzp’er door kabinet als melkkoe gebruikt, ruim 80% ondernemers verwacht overstap naar deelmobiliteit en explosieve groei werkende zzp 67-plusser

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

Zzp’er door kabinet als melkkoe gebruikt

Het demissionaire kabinet heeft in de deze week gepresenteerde Voorjaarsnota plannen kenbaar gemaakt om de mkb-winstvrijstelling voor zzp’ers versneld af te bouwen. Deze winstvrijstelling is dit jaar al verlaagd van 14% naar 13,31%. Nu wil het kabinet dit vanaf 2025 verder verlagen naar 12,03%. De belangenorganisaties van zzp’ers zijn niet te spreken over de plannen en roepen de regering op 'niet verder te morrelen' aan de mkb-winstvrijsteling.

In de Voorjaarsnota maakt het kabinet de balans op van de toestand van de overheidsfinanciën in het lopende jaar. En bekijkt gelijktijdig of er bijstellingen nodig zijn. Nu tovert de demissionaire regering een verdere verlaging van de mkb-vrijstelling uit de hoge hoed. Vanaf 2025 gaat in principe een vrijstelling van 12,7% gelden, maar het kabinet wil deze belastingkorting voor ondernemers nu verder omlaag brengen naar 12,03%. 

Dit tot onvrede van zzp-belangenorganisatie VZN. “Dit is een zeer forse ingreep. Bovendien is de daling veel sterker dan eerder toegezegd”, zegt Cristel van de Ven, voorzitter van de Vereniging Zelfstandigen Nederland. “Bij veel zelfstandig ondernemers staat de koopkracht toch al onder druk, door stijgende inkoopprijzen die men niet altijd kan doorberekenen in tarief of prijs. En nu gebruikt de regering hen ook nog als melkkoe. Dat is zeer zorgelijk.“

Lees ook het artikel: Welke fiscale regelingen zijn er voor zzp'ers?

De koepelorganisatie is evenmin te spreken over de wispelturigheid van de regering. “Het ene jaar zeggen dat je de mkb-vrijstelling verlaagt naar 12,7% om daar vervolgens op terug te komen en er nog eens een forse hap vanaf te pakken, doet het vertrouwen van zelfstandigen in de politiek geen goed.” De VZN wil dat de regering en de formerende partijen naar een andere dekking zoeken voor de regeringsplannen.  

Bronnen: Rendement Online en Reformatorisch Dagblad

Ruim 80% ondernemers verwacht overstap naar deelmobiliteit

Ruim 80% van de ondernemers (mkb en zzp) verwacht op termijn over te stappen op deelmobiliteit, ofwel het delen van vervoersmiddelen. Dit blijkt uit een jaarlijks onderzoek van ANWB Zakelijk. Het is een aanzienlijke toename in vergelijking met vorig jaar, toen twee op de drie ondernemers (66%) een overstap naar deelmobiliteit verwachtte. Circa 35% van de mkb’ers denkt binnen drie tot vijf jaar over te gaan op deelgebruik. Van de zzp’ers geeft 28% aan dit binnen vijf tot tien jaar te doen.

Het onderzoek van ANWB Zakelijk is gehouden onder 497 ondernemers die met zakelijke mobiliteit te maken hebben. Alle vervoersmiddelen die ondernemers willen gaan gebruiken, zijn in het onderzoek meegenomen. Niet alleen auto’s, maar ook scooters, fietsen en bakfietsen. Patrick van Weert, productmanager bij ANWB Zakelijk, heeft wel een verklaring voor de toegenomen belangstelling voor deelmobiliteit. “Dit wordt mede gedreven door snel stijgende kosten van het bezitten van een auto of bestelbus, de parkeerproblemen en toenemende verkeersdruk in de binnensteden, wat hen stimuleert om alternatieve vervoerswijzen te overwegen.”

Lees ook het artikel: Welk vervoersmiddel kies ik als zzp'er?

De opmars van het delen van voertuigen is ook in de praktijk te zien, een trend die door deelauto-aanbieders wordt bevestigd. Op dit moment zijn volgens MyWheels 20% van de ritten voor zakelijke doeleinden en zal dit percentage gestaag groeien. Van Weert denkt dat mkb’ers eerder overstappen op deelmobiliteit, omdat ze meer voertuigen hebben. “Een grotere investering dus dan een zzp’er, die heeft maar één voertuig nodig.”

Bronnen: Duurzaam-ondernemen.nl en Automotive

Fiscale hulp?

Heb je vragen als:

  • Welke kosten zijn aftrekbaar?
  • Hoe betaal ik zo min mogelijk belasting?
Stel ze aan de fiscale helpdesk
Fiscale hulp?

Aantal zzp 67-plussers in tien jaar meer dan verdrievoudigd

Het aantal 67-plussers dat na zijn of haar pensioen blijft werken, is in tien jaar tijd verdubbeld naar 236.000 in 2023. De verwachting is dat deze groei de komende jaren flink doorzet. Vele senioren worden zzp’er. Dit is te zien aan de spectaculaire groei van het aantal zelfstandig ondernemers boven de 67 jaar dat bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven. Dit aantal is de afgelopen tien jaar meer dan verdrievoudigd tot 100.705.

Uit recent onderzoek van ABN Amro kwam naar voren dat steeds meer senioren de voordelen van het langer doorwerken hebben ontdekt. Van de sterk groeiende groep zelfstandige ondernemers die 67-plus is, zijn het zowel zzp’ers die na het bereiken van hun AOW-leeftijd op dezelfde voet verdergaan als mensen die voorheen in loondienst waren en daarna voor zichzelf zijn begonnen.

Uit CBS-onderzoek komt naar voren dat 73% van de huidige 55- tot 65-jarigen overweegt door te werken na de pensioengerechtigde leeftijd. Daarnaast neemt het aantal zzp’ers dat de AOW-leeftijdsgrens passeert de komende jaren snel toe en deze groep werkt volgens het CBS nu al gemiddeld twee jaar langer door. ABN Amro-onderzoeker Mario Bersem: “Vraag en aanbod werken mee. Terwijl ouderen langer vitaal blijven, hebben werkgevers meer interesse voor hen door de schaarste op de arbeidsmarkt.”  

De experts verwachten dat het tekort aan arbeidskrachten voorlopig aanhoudt en tot het jaar 2040 de schaarste door de vergrijzing alleen maar toeneemt. De verwachting is dat na 2040 het arbeidsaanbod weer langzaam toeneemt. Aangezien het verhogen van de arbeidsproductiviteit in Nederland hapert en arbeidsmigratie in het huidige politieke klimaat op weerstand stuit, is inzetten van ouderen volgens de onderzoeker de ideale knop om aan te draaien.

Bron: NRC.nl

Video’s voor zzp’ers over betere digitale beveiliging

Zelfstandig ondernemers hebben hun beveiliging tegen cybercriminaliteit nog altijd niet goed op orde. Het is reden dat Platform Zelfstandig Ondernemers (PZO) en Digital Trust Center (DTC) gezamenlijk drie interactieve video’s hebben ontwikkeld voor zzp’ers en mkb’ers, met belangrijke tips voor hun digitale beveiliging.

Uit statistieken van de CyberVeilig Check voor zzp en mkb komt naar voren dat 27% van de zzp'ers geen back-up maakt. Ongeveer 49% logt niet in met 2-factorauthentificatie (2FA) bij belangrijke bedrijfsapplicaties, zoals e-mail. Het niet nemen van dit soort basismaatregelen maakt deze grote groep van zelfstandig ondernemers kwetsbaar voor cyberaanvallen.

De meeste cyberaanvallen zijn niet specifiek gericht, maar worden massaal verspreid op zoek naar een zwakke beveiliging. Zelfstandig ondernemers die met een paar simpele handelingen hun zaak beter willen beschermen, kunnen nu aan de hand van drie korte video's met uitleg en praktische instructies aan de slag met hun cyberbeveiliging. De video’s gaan over de onderwerpen back-ups maken, updates installeren en wachtwoorden en veilig inloggen. Meike Mommers van PZO: “We gaan deze interactieve video's met tips actief onder de aandacht brengen en roepen anderen op om dit ook verder te verspreiden.”

Lees ook het artikel: Hoe wapen je je als zzp’er tegen cybercrime

Gelijktijdig roept de rijksoverheid bedrijven op om te oefenen met gesimuleerde cyberaanvallen. Hier is behoefte aan, maar ongeveer driekwart van de ondernemers heeft dit nog nooit gedaan. Vooral zzp’ers hebben hier weinig tot geen ervaring mee. Daarom stelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gratis een oefencybergame beschikbaar. In deze cyberoefening wordt het fictieve drinkwaterbedrijf Alisson gehackt met ransomware. De crisis bouwt zich op via korte video’s en deelnemers moeten de situatie onder controle zien te krijgen. Na afloop moeten de deelnemers op hun aanpak reflecteren.

Bronnen: Dutch IT Channel en  VPNGids.nl

Zzp’er wil (nog) niet aan duurdere elektrische auto

De transitie naar elektrisch autorijden stagneert door hardnekkige misvattingen en een gebrek aan kennis. Dit wordt gesteld in het eerste Trendrapport Duurzame Mobiliteit van Nationale Nederlanden. Bijna negen op de tien (88%) particuliere autobezitters en meer dan driekwart (75%) van de zzp’ers heeft nog altijd een voertuig dat rijdt op fossiele brandstoffen. De meesten zijn niet bereid meer te betalen voor een elektrische auto dan voor een auto met verbrandingsmotor.

Op 1 januari van dit jaar reden er 9,1 miljoen personenauto’s op de Nederlandse wegen. Dit is 1,7% (bijna 200.000 voertuigen) meer dan het jaar ervoor. Van deze auto’s is 13,8% elektrisch. Bij gelijke aanschafkosten voor fossiele en elektrische voertuigen zou dit voor particulieren en zzp’ers bijna 60% kunnen zijn en voor het mkb en grootzakelijke bedrijven zelfs 73% en 84%.

Uit het Trendrapport blijkt dat minder dan de helft van de particulieren en zzp’ers op de hoogte is van toekomstige wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid. Bijna driekwart van de respondenten denkt dat de verzekering en het maandelijks onderhoud van elektrische auto’s duurder zijn dan bij auto’s op fossiele brandstoffen. Volgens Maurice Koopman van Nationale Nederlanden moet naar de totale eigendomskosten worden gekeken. “Nu zijn deze auto’s vaak duurder in aanschaf, maar goedkoper in andere kosten. Weliswaar komt er een stijging van de wegenbelasting aan, maar aan de andere kant verwachten we dat de aanschafwaarde zal dalen.”

Een minderheid van particulieren (28%) en zzp’ers (38%) is bereid meer te betalen voor een duurzame(re) auto dan een auto met verbrandingsmotor. Volgens zowel particuliere autobezitters als ondernemers is de overheid het meest verantwoordelijk om het gebruik van duurzame vervoersmiddelen met regelingen en subsidies te stimuleren.

Bronnen: Autoweek en Duurzaam-ondernemen.nl

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

Pensioen helpdesk

Pensioen helpdesk

Heb je vragen over jouw pensioen? Hoe kun je jouw pensioen opbouwen en wat zijn de mogelijkheden? Wat is fiscaal de beste keuze? De pensioen helpdesk van Het Ondernemerscollectief helpt je graag met adviezen en antwoord op jouw vragen.

ZZP Agenda