• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 3 min

#ZZPUpdate week 23: Zzp’ers worden onterecht weggezet als schijnzelfstandigen, woonbranche drijft deels op zzp’ers en gemeenten huren opnieuw meer zzp’ers in

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

Zzp’ers worden onterecht weggezet als schijnzelfstandigen

Dat volgens een artikel in het Financieele Dagblad de helft van het aantal zzp’ers in Nederland uit schijnzelfstandigen zou bestaan, is bij ceo Marion van Happen van de internationale HR-dienstverlener HeadFirst Group verkeerd gevallen. Het geschetste beeld klopt totaal niet, zegt Van Happen. “Het is vooral opmerkelijk dat in het artikel misverstanden bestaan over het aantal schijnzelfstandigen, waarbij ongefundeerde cijfers worden gepresenteerd.”    

Van Happen vindt het belangrijk dat de discussie over wanneer een zzp’er schijnzelfstandig is, moet worden gevoerd op basis van de juiste feiten en cijfers. “Van de ongeveer 1,2 miljoen zzp'ers op de arbeidsmarkt vallen ruim 270.000 af als schijnzelfstandige, aangezien ze producten verkopen. Ook ongeveer 329.000 zzp'ers die hun arbeid aan particulieren aanbieden, vallen niet onder deze categorie. Bij zzp'ers die voor organisaties werken, zien we een groeiende groep met veel opdrachtgevers per jaar en kortlopende opdrachten. Dan blijven er ongeveer 210.000 over, wat neerkomt op ongeveer 17,35% van het totaal. Ook in deze groep is niet iedereen een schijnzelfstandige.”

De politiek werkt al lange tijd aan een nieuwe zzp-wet die een duidelijk onderscheid moet maken tussen werknemers en zzp’ers en moet zorgen voor een sterkere positie voor kwetsbare zzp’ers. Deze Wet Verduidelijking Beoordeling Arbeidsrelatie en Rechtsvermoeden (VBAR) heeft echter nieuwe vertraging opgelopen en wordt niet vóór 2026 geïntroduceerd.

Lees ook het artikel: Wat kun je doen om schijnzelfstandigheid te voorkomen als zzp'er?

Van Happen: “Hoewel er discussie is over de houdbaarheid van het sociale stelsel, tonen onze onderzoeken aan dat zelfstandige professionals positieve resultaten opleveren voor overheid, bedrijfsleven en werkenden zelf. Hoewel er minder premies worden betaald, wordt dit ruimschoots gecompenseerd door hogere belastinginkomsten. Daarnaast kiest het merendeel van de zzp'ers heel bewust voor het ondernemerschap, is tevreden over de werkomstandigheden en zet zich graag in voor de Nederlandse arbeidsmarkt en economie.”

Bron: De Ondernemer

Woonbranche kan niet zonder zzp’ers

Maar liefst 40% van de ondernemers in de woonbranche heeft één of meer vacatures uitstaan voor vakmensen als keukenmonteurs, vloerenleggers en woningstoffeerders, maar ook voor administratief en logistiek medewerkers, stylisten en verkoopmedewerkers. Bijna de helft van de bedrijven zet voor de ambachtelijke banen zzp’ers in om het personeelstekort op te lossen. De kleine zelfstandigen worden gekozen, omdat ze flexibel zijn en er simpelweg geen juiste vakmensen te vinden zijn die een baan in loondienst ambiëren.  

Dit komt naar voren bij een peiling van INretail onder leden die actief zijn in de segmenten keukens, woning stofferen en parketvloeren. De bedrijven in de woonbranche doen alles om nieuw personeel te werven, maar dat blijkt in de praktijk lastig. Ruim 80% van de ondernemers is een erkend leerbedrijf en kan leerling-vakmensen opleiden. Ondanks het grote aantal vacatures zijn er maar weinig ondernemers die een leerling hebben voor het komende schooljaar.

“Het aantal vacatures voor vakmensen zal zeker niet afnemen. Naar verwachting blijft de vraag naar ambachtelijk geschoolde medewerkers de komende jaren minimaal gelijk of neemt zelfs toe. Het is dan ook de verwachting dat het een hele uitdaging zal zijn om interieurvakmensen te vinden”, stelt de Rabobank. De woonbranche heeft een eigen vacaturesite (vacaturesitewonen.nl) gelanceerd, waar vraag en aanbod bij elkaar wordt gebracht en erkende leerbedrijven werkplekken kunnen aanbieden voor leerlingen die een BBL-opleiding voor interieurvakman willen volgen.  

Bron: Wonen360.nl

Wet DBA (schijnzelfstandig) helpdesk

Heb je vragen als: wat zijn mijn risico's, ben ik schijnzelfstandig of: wat gebeurt er nu de handhaving van de wet (opnieuw) wordt opgepakt?

De helpdesk van Het Ondernemerscollectief staat voor jou en je vragen klaar.

Meer over de wet DBA helpdesk
Wet DBA (schijnzelfstandig) helpdesk

Aantal failliete bedrijven in mei 2024 verder gestegen

Het aantal faillissementen is in de afgelopen maand mei verder gestegen. Ten opzichte van een jaar eerder werden er in mei 2024 35% meer bedrijven (inclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Het aantal bedrijven dat ten onder gaat ligt nog altijd onder het niveau van de periode vóór en tijdens corona.   

In april 2024 werden volgens cijfers van het CBS 353 faillissementen uitgesproken. In mei 2024 waren dat er 17 meer: 370 bedrijven. In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn bijna 50% meer bedrijven failliet verklaard dan in dezelfde periode een jaar eerder. Vanaf mei 2022 ligt het aantal faillissementen onafgebroken hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Lees ook het artikel: Stoppen als zzp’er

Van alle bedrijfstakken had de handel het grootste aantal faillissementen (45), op de voet gevolgd door de bouwnijverheid (44) en hierna de horeca (33), industrie en specialistische zakelijke dienstverlening. Momenteel worden bedrijven niet meer geplaagd door corona, maar door de hoge energieprijzen en de hoge inflatie. Deskundigen voorspellen dat er later dit jaar mogelijk een faillissementsgolf aankomt.      

Bron: MSN.com

Gemeenten huren opnieuw meer zzp’ers in

De gemeenten in Nederland hebben het afgelopen jaar opnieuw meer zzp’ers ingehuurd om het werk gedaan te krijgen. In 2023 was 23% van de gemeentelijke bezetting flexibel. Dat is iets hoger (+1%) dan in het jaar daarvoor. Er zijn geen grote verschillen tussen de grootte van de gemeenten. Ze kiezen bij de externe inhuur vaker een zzp’er dan een payroller.

Dit blijkt uit de Personeelsmonitor Gemeenten 2023 van A&O fonds Gemeenten. De externe inhuur van personeel is de afgelopen jaren bij zowel kleine, middelgrote als grote gemeenten gestaag gestegen. Zij zien geen andere mogelijkheid om de hoeveelheid werk aan te kunnen. De helft van de gemeenten wil de externe huur weliswaar terugdringen, maar door moeilijk vervulbare vacatures lukt dit nog niet echt.

In 2023 besteedden gemeenten ruim 18% van de loonsom aan externe inhuur. Dat percentage lag het jaar daarvoor op 17%. Alleen bij de vier grootste gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag) daalde het percentage externe inhuur met 0,4%. De gemeentelijke werkgevers en de vakbonden hebben in de meest recente cao vastgelegd dat externe inhuur het liefst alleen wordt gedaan voor tijdelijke werkzaamheden en ziekte.

Lees ook het artikel: Wat is payrolling en wat kun je er mee als zzp'er?

Zzp’ers worden echter breder ingezet om het werk op de gemeentehuizen aan te kunnen. Zzp’ers krijgen de voorkeur boven payrollers, omdat in de cao is bepaald dat per 1 januari 2028 geen inzet van payrollers meer op de werkvloer plaatsvindt. Deze contractvorm, waarbij medewerkers niet in dienst van de gemeente zijn maar van een commercieel bureau, wordt over vier jaar niet meer toegestaan.       

Bron: Binnenlands Bestuur

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

2 offertes voor een AOV, gratis voor leden!

2 offertes voor een AOV, gratis voor leden!

Stel: je raakt onverhoopt arbeidsongeschikt. Wat dan? Kom erachter wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor jou kan betekenen.

ZZP Agenda