• Laatste update:
  • Update datum:
  • Leestijd: 2 min

Waarom heb ik als zzp'er algemene voorwaarden nodig?

Veel zzp'ers werken zonder algemene voorwaarden. Het gebruiken van algemene voorwaarden is immers niet verplicht en het opstellen ervan levert extra kosten op. Toch is dit één van de eerste dingen die je moet regelen als je gaat starten. Waarom? Hieronder de drie belangrijkste redenen waarom jij als zzp'er algemene voorwaarden nodig hebt!

Reden 1: Voorkomen van een onveilige relatie

Ondernemen brengt altijd risico’s met zich mee. Algemene voorwaarden beschermen jou tegen deze risico’s. Als je een fout maakt en de klant ondervindt hierdoor schade, dan kan de klant jou hiervoor aansprakelijk stellen en de veroorzaakte schade op jou verhalen.

Zeker als je zzp’er bent of een eenmanszaak of vof hebt, loopt je extra risico! Een klant kan jou dan persoonlijk aansprakelijk stellen en de schade dus ook verhalen op jouw privé vermogen. In de algemene voorwaarden kun jij je indekken tegen deze risico’s. In de voorwaarden kun je jouw aansprakelijkheid voor een groot deel uitsluiten en beperken zodat een mogelijke schadeclaim tot een minimum wordt beperkt en jouw privé vermogen veilig blijft!

Reden 2: Zekerheid bij het doen van zaken

Een andere belangrijke reden waarom je algemene voorwaarden nodig hebt, is dat voorwaarden jou en jouw klanten zekerheid geven. In de algemene voorwaarden worden de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd. Zo staat duidelijk vast onder welke voorwaarden je zaken doet, zoals binnen welke termijn een klant moet betalen of wanneer je een klant in gebreke mag stellen indien betaling uitblijft.

Indien jouw klanten achteraf betalen, kun jij je indekken tegen klanten die hun betalingsverplichting niet nakomen of failliet worden verklaard, zodat je niet met lege handen komt te staan. Zonder algemene voorwaarden ben je tegen dergelijke risico’s niet beschermd en blijf je in onzekerheid of je jouw geld wel krijgt!

Algemene voorwaarden opstellen

Algemene voorwaarden laten opstellen met korting? Maak gebruik van een gratis proefperiode van 30 dagen bij HalloLex!

Korting op algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden opstellen

Reden 3: Besparing kosten en tijd

Op lange termijn besparen algemene voorwaarden tijd en kosten. De afspraken en voorwaarden waaronder een zzp'er zaken doet staan immers vast. Hierdoor hoeft er niet bij elke nieuwe bestelling of aanvraag opnieuw onderhandeld te worden over de afspraken. Denk aan afspraken zoals duur van de opdracht, meerwerk, leveringstermijnen, hoogte incassokosten, betaling of opzegtermijnen. Dit verkort het onderhandelings- en verkoopproces wat jou als ondernemer onnodige kosten en tijd bespaart.

Stel algemene voorwaarden op!

Het opstellen van algemene voorwaarden is een kleine moeite en hoeft helemaal niet duur te zijn. Het niet opstellen van algemene voorwaarden weegt niet op tegen de risico’s die je als zzp'er loopt. Een zakelijk conflict kan veel geld kosten, terwijl dit gemakkelijk voorkomen had kunnen worden met algemene voorwaarden.

Als zzp'er wil je goed beschermd en veilig zakenrelaties aangaan. Met algemene voorwaarden heb je een goede basis om op terug te vallen en beperkt jij je risico’s als ondernemer!

TIP Je kunt hieronder een gratis voorbeeld 'algemene voorwaarden' downloaden.

Gratis downloads

Bekijk alle downloads

Heb je vragen of wil je advies? Laat dan een bericht achter!

Onze partners

Juridische service

Juridische service

Heb je twijfels of een vraag over een overeenkomst, modelcontract of heb je een geschil? Heb je een juridisch probleem? Neem dan snel contact op het de juridische helpdesk van Het Ondernemerscollectief: daar kun je terecht als je een vraag hebt of advies wilt.