• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

#ZZPUPDATE week 39: AOV-premies gaan flink omhoog en zzp’ers gebruiken veel minder overheidssteun dan verwacht

Ikwordzzper praat je bij. Deze week over de fors hogere premies die arbeidsongeschiktheidsverzekeraars in petto hebben voor zzp’ers, ondernemers positief over ondernemersklimaat, en zzp’ers maken relatief weinig gebruik van coronasteun.

Premies voor AOV-verzekeringen gaan fors omhoog

Niet alleen de premies zorgverzekering gaan het komende jaar hard omhoog, ook de aanbieders van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen hebben flinke premieverhogen in petto. Zes grote arbeidsongeschiktheidsverzekeraars hebben onlangs premieverhogingen tussen de 3,75% en 5% doorgevoerd of aangekondigd, constateert AOVcentrum.nl. Zzp’ers met een arbeidsongeschiktheidsverzekering gaan daardoor een paar tientjes tot wel honderden euro’s per maand meer betalen voor dezelfde polis.

De verhoging gaat niet alleen gelden voor nieuwe, maar ook voor bestaande klanten. Het onderzoek van AOVcentrum een vergelijker van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, heeft betrekking op de verzekeraars Avero Achmea, Aegon, Centraal Beheer, De Goudse, Interpolis en Movir. Volgens het AOVcentrum zijn de hogere premies vooral het gevolg van de huidige lage rentestand. In een enkel geval zou de premieverhoging daarnaast zijn ingegeven door een hoger aantal schademeldingen. 

Meer weten over alternatieven voor een AOV? Lees dit artikel.

Cosmas Blaauw, oprichter en directeur van crowdsurance platform SharePeople, heeft geen goed woord over voor het gedrag van de verzekeraars. ‘Schandalig,’ reageert hij: ‘Verzekeraars gebruiken de coronacrisis om verliezen, ook in beleggingen, af te wentelen op de klant in plaats van op de aandeelhouders.’ Bij SharePeople betalen de deelnemers geen premie, maar exact het bedrag dat arbeidsongeschikten ontvangen. ‘Geen marge dus. We zijn daarmee uniek in Nederland.’ Hoewel Blaauw het aantal uitkeringen iets ziet stijgen door het coronavirus, vertaalt zich dit niet in hogere kosten. ‘Voor onze klanten betekent dat slechts een toename van de inleg met gemiddeld € 4,- per maand.’

Bron: AD

Ondernemers positief, ondanks corona

Hoewel de coronamaatregelen op veel ondernemers een negatieve impact hebben gehad, zijn velen nog positief over hun bedrijfssituatie en toekomst. Wel zijn de verschillen per sector groot. Horeca en cultuur, sport en recreatie zitten beduidend vaker in de overlevingsstand, terwijl ondernemers uit de bouw en detailhandel aangeven er positiever voor te staan.

Die conclusie komt naar voren in het onderzoek ‘Ondernemen in tijden van corona’, dat de Kamer van Koophandel (KVK) heeft gepubliceerd. Uit het onderzoek, uitgevoerd onder 1695 respondenten in de maanden juli en augustus, blijkt dat 4 van de 10 ondernemers de huidige bedrijfssituatie een 8 of hoger geven. Gemiddeld beoordelen de ondernemers hun bedrijfssituatie met een 6,8 als vrij positief. Er zijn wel grote verschillen tussen sectoren. Zo beoordelen ondernemers met een bedrijf in de sector sport, cultuur en recreatie hun situatie met een magere 6 (5,9).

Beginnen als zzp'er tijdens de coronacrisis? Lees deze blog.

Bijna de helft van de ondernemers staat er positief voor en gaat onveranderd door of is zelfs aan het groeien. De sectoren bouw en detailhandel staan er beter voor dan andere sectoren. Ongeveer een kwart heeft het moeilijker en geeft aan bezig te zijn met overleven, te krimpen of zelfs (bijna) failliet te gaan. Daarvan is vaker sprake in de horeca en cultuur, sport en recreatie.

Stoppen met ondernemen? Driekwart van de ondervraagde is dat voorlopig niet van plan. Slechts een klein deel (1 op de 6) geeft aan wel eens te twijfelen over de onderneming of te denken aan stoppen. Vaak heeft dit te maken met terugloop in de omzet, in enkele gevallen speelt de (pensioen)leeftijd een rol.

Bron: KvK

Zzp’ers maken weinig gebruik van coronasteun

Zzp’ers hebben veel minder gebruik gemaakt van coronasteun dan andere typen ondernemers, zo ontdekte ZiPconomy uit een analyse van cijfers die het heeft opgevraagd bij de Kamer van Koophandel (KVK). Slechts 17% van de zzp’ers maakte in het afgelopen half jaar gebruik van financiële steun die de overheid beschikbaar stelt om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden. Dat is stukken lager dan het percentage aanvragen door mkb-bedrijven (met meer dan 9 persoonsleden): 46%. Van de micro-ondernemers (2-9 mensen) maakte 31% gebruik van financiële steun van de overheid.

De overheid heeft ook veel minder geld uitgegeven aan inkomenssteun voor zzp’ers dan verwacht. Voor Tozo 1, de eerste inkomensondersteuning, werd € 3,8 miljard gereserveerd. Ongeveer 380.000 zelfstandigen hebben volgens een toelichting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de inkomensondersteuning aangevraagd. Dit kostte de overheid ongeveer € 2,5 miljard, ofwel € 1,3 miljard minder dan oorspronkelijk was begroot.

Bij de Tozo 2 viel de rekening € 700 miljoen lager uit dan begroot. Dit komt voornamelijk doordat veel minder zzp’ers de uitkering aanvroegen. Dit als gevolg van onder andere de invoering van de partnertoets en het aantrekken van de economie. Bij elkaar opgeteld (Tozo 1 en Tozo 2) levert dit de overheid een meevaller op van € 2 miljard.

Bron: ZiPconomy

Lees hier het overige nieuws van de redactie van ikwordzzper.nl

Onze partners

2 offertes voor een AOV, gratis voor leden!

2 offertes voor een AOV, gratis voor leden!

Stel: je raakt onverhoopt arbeidsongeschikt. Wat dan? Kom erachter wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor jou kan betekenen.