• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 3 min

#ZZPUpdate week 37: koopkracht zzp’ers daalt in 2022 met 1,1%, demissionaire kabinet kan door met nieuwe zzp-wet en zzp-docenten zijn niet te duur

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

Demissionaire kabinet kan door met nieuwe zzp-wet

Het demissionaire kabinet kan doorwerken aan voorstellen voor het toekomstbestendig maken van de arbeidsmarkt. De Tweede Kamer heeft dit onderwerp niet controversieel verklaard. Dit betekent dat het kabinet verder aan de slag kan met de nieuwe zzp-wet, de verplichte AOV voor zzp’ers, de aanpak van schijnzelfstandigheid en duidelijkheid over tijdelijke contracten en nul-urencontracten.

Waar de invoering van een kilometerheffing voor automobilisten voorlopig van de baan is, is er op het terrein van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vrijwel niets controversieel verklaard. De hervorming van de arbeidsmarkt heeft als belangrijke doelen om werknemers meer zekerheid te geven over hun inkomen en rooster en zzp’ers meer bescherming te bieden bij tegenslag. Naast de verplichte AOV, begint de keten van tijdelijke contracten pas opnieuw te lopen als een dienstverband vijf jaar is onderbroken. Nu is deze minimale tussenpoos slechts zes maanden en één dag. Het is tevens de bedoeling om nul-urencontracten af te schaffen.

Lees ook het artikel: Wat kun je doen om schijnzelfstandigheid te voorkomen als zzp'er?

Dat het traject van de toekomstbestendige arbeidsmarkt (TAZ) doorloopt, is voor brancheorganisatie in de zorg SoloPartners geen verrassing. “De samenwerkingsverklaring was namelijk de dag voor de val van het kabinet ondertekend. Met ingang van 1 januari 2024 moeten de TAZ-plannen eraan bijdragen dat de inzet van zzp’ers in de zorg verantwoord en beheersbaar blijft. Aan het basiskader van dat model werken we momenteel nog hard in de kerngroep. Hiermee hebben het kabinet en de Tweede Kamer geen directe bemoeienis.”

Overigens kan ook de Eerste Kamer nog onderwerpen controversieel verklaren. Naar verwachting stemt de Senaat hier op 26 september over.

Bronnen: Rendement Online en SoloPartners

Koopkrachtdaling van zzp’ers in 2022 1,1%

De koopkracht van de Nederlandse bevolking is in 2022 gemiddeld met 1,2% gedaald. Zelfstandigen gingen er meer op achteruit dan werknemers in loondienst, met respectievelijk -1,1% en -0,4%. De energietoeslag heeft het koopkrachtverlies nog enigszins gedempt. Zonder energiemaatregelen zouden zzp’ers er vorig met 1,7% op achteruit zijn gegaan.

Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over het inkomen van de Nederlandse bevolking. Het verlies aan koopkracht komt vooral door de hoge inflatie vorig jaar, onder andere als gevolg van de sterk gestegen energieprijzen. Zonder de energietoeslag was het doorsnee koopkrachtverlies onder de gehele bevolking nog groter geweest: 2,9%. Alleen tijdens de recessie in de jaren 80 van de vorige eeuw en tijdens de economische crisis van 2009 tot 2013 dook de koopkracht meer dan één procent in de min.

Al jaren gaan huishoudens van werknemers en zelfstandigen er het meest in koopkracht op vooruit, maar in 2022 is dat beeld anders. Waar de koopkracht van zzp’ers en werknemers daalde, steeg de koopkracht van bijstandsontvangers gemiddeld met 4,4%. De ontvangen energietoeslag (van € 1.300) ligt hier grotendeels aan ten grondslag. De koopkracht van pensioenontvangers nam gemiddeld met ruim 3% af. Bij de pensioengerechtigden met energietoeslag steeg de koopkracht juist wat.

Bron: CBS

Wet DBA / VBAR (schijnzelfstandig) helpdesk

Heb je vragen als: wat zijn mijn risico's, ben ik schijnzelfstandig of: wat gebeurt er nu de handhaving van de wet (opnieuw) wordt opgepakt?

De helpdesk van Het Ondernemerscollectief staat voor jou en je vragen klaar.

Meer over de wet DBA / VBAR helpdesk
Wet DBA / VBAR (schijnzelfstandig) helpdesk

ꞌDat zzp-docenten te duur zijn, is onzinꞌ

Dat zzp-docenten en zorg-zzp’ers volgens schoolleiders en ministers te duur zijn, wordt ten onrechte als een feit geaccepteerd. “Het is onzin”, zegt freelance docent economie Maarten van Mieghem die al ruim vijftien jaar als zzp’er in het onderwijs werkzaam is. “Het zijn geen graaiers. Vanzelfsprekend is het uurtarief van de externe medewerker hoger dan het uurloon van een vaste medewerker. Uurtarief en uurloon worden regelmatig met elkaar verward. Ook in deze casus lijkt dat het geval. Daarom een klein lesje bedrijfseconomie.”

Bereken jouw minimale uurtarief zelf met de uurtarief calculator.

De zzp-docent economie gaat in zijn opiniestuk in dagblad De Stentor uit van een rekenvoorbeeld waar de zzp’er de school een tarief van ruim € 100 per uur kost. Van Mieghem: “In dit tarief zijn de kosten van het eventuele bemiddelingsbureau, de lesvoorbereiding, materiaalontwikkeling, nakijkwerk, acquisitie, tijd voor overleg, en dergelijke doorgaans inbegrepen.” De zzp’er krijgt alleen betaald voor de effectief gewerkte uren, vervolgt hij. “Er is geen sprake van leegloop, te denken valt aan tijd voor persoonlijke verzorging, koffiedrinken, sociaal doen met collega’s, niets doen, et cetera. In veel sectoren kan de ineffectiviteit van werkzaamheden oplopen tot 40 à 50% van de betaalde werktijd!”

Daarmee is de rekensom niet af, stelt Van Mieghem. “De vakanties, roostervrije dagen, studiedagen, feestdagen en wat dies meer zij, zijn geheel voor rekening van de zzp’er. Ook krijgt de zzp’er geen vakantiegeld (8%) of eindejaarsuitkering (6,3%). Is de zzp’er ziek of arbeidsongeschikt? Dan zijn er geen kosten voor de school! De zzp’er wordt geacht zijn eigen pensioenvoorziening te regelen. En de zzp’er moet uit zijn tarief zelf zorgdragen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering of het risico lopen arbeidsongeschikt te worden zonder inkomen.”

“En last but not least: de besparing op de overheadkosten van de school. Denk aan kosten van HR, salarisadministratie, opleidingskosten, begeleiding zoals functionerings- en beoordelingscycli, loopbaanbegeleiding, personeelsacquisitie, arbodiensten, et cetera. Uitgaande van 30-40% aan overheadkosten, mag verondersteld worden dat hierop op zijn minst de helft kan worden bespaard.”

Bron: De Stentor

Journalistieke kieswijzer voor zelfstandigen

Meer mogelijkheden voor zelfstandigen om fiscaal aantrekkelijk pensioen op te bouwen (VVD). De invoering van een arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen, met keuzevrijheid tussen een publieke en een private verzekering (VVD). De vaststelling van sectorale minimumtarieven voor zzp’ers, die minimaal gelijk zijn aan de volledige kosten van een werknemer in loondienst (GroenLinks-PvdA). Villamedia, website over journalistiek, heeft de conceptverkiezingsprogramma’s van de VVD en GroenLinks-PvdA tot een journalistieke kieswijzer vertaald. De komende weken komen ook andere politieke partijen aan bod.

Op woensdag 22 november gaat Nederland naar de stembus. Villamedia zet in een journalistieke kieswijzerreeks belangrijke speerpunten op een rij. De VVD wil dat de regels meebewegen met de tijd waarin werkenden zelf willen bepalen hoe ze hun werkzame leven inrichten. Dat betekent doorgaan met de ingezette hervormingen op de arbeidsmarkt. Meer zekerheid bieden aan mensen die in een flexibel contract zitten. Zelfstandigen opvangen bij een tegenslag. En een goed pensioen voor zelfstandigen.

Volgens GroenLinks-PvdA verdienen tijdelijke oproepkrachten, flexwerkers en zzp’ers extra bescherming en moeten zij zich kunnen verenigen. Er komen wat deze linkse partners betreft sectorale minimumtarieven voor zzp’ers, die minimaal gelijk zijn aan de volledige kosten van een werknemer in loondienst. De partij pleit voor een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioen voor alle werkenden en een verplichte AOV voor alle zzp’ers, met een betaalbare premie en eerlijke bijdrage van de opdrachtgever. Alle werkenden – tot een bepaald inkomen – gaan voortaan verplicht vanaf dag één pensioen opbouwen. Opdrachtgevers van zelfstandigen betalen daaraan mee, zodat ook zzp’ers een fatsoenlijk pensioen opbouwen.

Bron: Villamedia en Villamedia

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

2 offertes voor een AOV, gratis voor leden!

2 offertes voor een AOV, gratis voor leden!

Stel: je raakt onverhoopt arbeidsongeschikt. Wat dan? Kom erachter wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor jou kan betekenen.

ZZP Agenda

augustus
20