• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 4 min

#ZZPUpdate week 9: zzp’ers geweigerd voor AOV, slechte werk-privébalans zelfstandigen en onderzoek naar wettelijke bescherming zzp’ers bij financiering

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

Zzp’ers geweigerd voor arbeidsongeschiktheidsverzekering

Zzp’ers lopen tegen allerlei problemen aan bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), uiteenlopend van premieverhogingen of het uitsluiten van bepaalde dekkingen vanwege een medische achtergrond tot het zelfs weigeren voor een AOV. Dit meldt het consumentenprogramma Radar naar aanleiding van verschillende klachten van zzp’ers.

Momenteel heeft slechts 1 op de 5 zzp’ers een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Volgens Radar blijkt dat een AOV voor zelfstandigen in de praktijk weinig zekerheid biedt. Zzp’ers die gezond zijn, krijgen een premieverhoging of uitsluiting vanwege een vroegere (verholpen) klacht. Verzekeraars die achteraf niet uitbetalen vanwege een vermeende behandeling of ziekte. Om enkele voorbeelden te noemen.

Lees ook de artikelen: Arbeidsongeschiktheidsverzekering en Vrijblijvende AOV offertes opvragen

In het coalitieakkoord van het kabinet Rutte-IV is een voor zelfstandigen verplichte AOV opgenomen. De exacte invulling en ingangsdatum zijn nog onbekend. Onduidelijk is ook nog wie verantwoordelijk wordt voor de uitvoering. UWV zegt in een reactie hiervoor niet de capaciteit te hebben. Het Verbond van Verzekeraars herkent zich niet in de klachten over de AOV voor zelfstandigen. Volgens het Verbond wordt zo’n 95% van alle zzp’ers die een aanvraag voor een AOV doen door verzekeraars geaccepteerd.     

Tip: Verzeker je arbeidsongeschiktheid vanaf € 1,- per dag via SharePeople.    

Bron: Radar

Slechte werk-privébalans voor groeiend aantal zzp’ers

Een groeiend aantal zzp’ers heeft een slechte werk-privébalans. Waar in november 2021 nog 8% van de ondervraagde zzp’ers ontevreden was over het evenwicht tussen werk en privé, is dit percentage drie maanden later gestegen naar 18%. Dit blijkt uit de maandelijkse BedrijvenMonitor van verzekeraar Interpolis, uitgevoerd door marktonderzoekbureau Ipsos. Als oorzaak wordt de coronapandemie aangeduid. Zzp’ers hebben over het algemeen de afgelopen twee jaar meer overgewerkt en daardoor meer werkdruk ervaren.

Eerder werd al geconstateerd dat naast de verslechtering van de werk-privébalans ook het verzuim van zzp’ers toeneemt. Ondanks het aantrekken van de economie, verwachten vele ondernemers in de komende periode een sterkere vervaging van het evenwicht tussen werk en privé. Volgens het onderzoek komt dit vooral door het thuiswerken, dat voor velen te lang duurt en daardoor gepaard gaat met een afnemende productiviteit.      

Bronnen: BNR en De Ondernemer 

Onderzoek naar wettelijke bescherming zzp’er bij zakelijke financiering

Minister van Financiën Sigrid Kaag onderzoekt momenteel of het noodzakelijk en wenselijk is dat zzp’ers en andere kleine ondernemers bij wet moeten worden beschermd bij zakelijke financiering. Zakelijke kredietverlening is momenteel niet in wetgeving gereguleerd. Minister Kaag wil medio dit jaar de resultaten van het onderzoek kenbaar maken. Op basis hiervan wordt beslist of wetgeving nodig is ter bescherming van kleine ondernemers bij financiering, of dat de huidige zelfregulering in de markt voldoende waarborgen biedt.

Lees ook: In 5 stappen naar financiering voor jouw onderneming 

Het onderwerp kwam op tafel door Kamervragen van Mustafa Amhaouch (CDA), die zich zorgen maakt over de beperkte kennis van zzp’ers en andere kleine ondernemers met financieringsvraagstukken, de afhankelijkheid van intermediairs en het feit dat zelfstandig ondernemers vaak persoonlijk garant staan voor zakelijke leningen. Volgens de minister zijn sommige ondernemers gebaat bij bescherming, maar kunnen anderen bij wetgeving juist hinder ondervinden en mogelijk beperkt worden in hun toegang tot een zakelijk krediet. Wettelijk ingrijpen moet daarom zorgvuldig worden gewogen.     

Bron: TaxLive

Inkomen van 30% van de zzp’ers ligt na 5 jaar lager dan het minimumloon

Bij circa 30% van de zzp’ers ligt het inkomen na 5 jaar zelfstandigheid lager dan het minimumloon. De helft was na deze periode al gestopt. Dit maakt onderzoek van het CBS naar de inkomensontwikkeling van startende ondernemers duidelijk. Het onderzoek richtte zich op kleine zelfstandigen die in 2013 met hun onderneming begonnen. Na het eerste jaar verdiende nog 56% van deze groep minder dan het minimumloon. Na 5 jaar was dit 30%.       

De afname komt vooral door het stoppen van een groot deel van de zelfstandigen. Ongeveer 25% trad als werknemer in dienst, circa 20% van de zzp’ers was helemaal afgehaakt. Een deel ging met pensioen. Het salaris van zelfstandigen is in Den Haag al lange tijd onderwerp van discussie. Een minimum uurloon voor zzp’ers kwam er in 2021 niet vanwege een te hoge administratieve last voor zelfstandigen. De SER adviseert het kabinet om alsnog een minimum uurtarief van € 30 tot € 35 in te stellen als een soort norm.    

Bron: De Ondernemer

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

ZZP Stappenplan

ZZP Stappenplan

Ga je starten als zzp'er? Gebruik dan ons stappenplan om goed voorbereid te starten als zzp'ers en ontvang een oorkonde.