• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 4 min

#ZZPUpdate week 34: zzp’er met laag inkomen nauwelijks met zijn pensioen bezig, opdrachten zzp’ers duren steeds langer en artsen willen zzp-euthanasiezorg introduceren

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

Zzp’er met laag inkomen nauwelijks met pensioen bezig

Zzp’ers met een laag inkomen zijn veel minder actief bezig met hun pensioen dan zelfstandigen zonder personeel die meer verdienen. Bovendien zijn ze minder goed op de hoogte van de fiscale regels en ze hebben nauwelijks een beeld van hoeveel geld ze op hun oude dag kunnen verwachten. Ongeveer 17% van alle zzp’ers in Nederland heeft niets geregeld voor de oudedagsvoorziening. Bij zzp’ers met een besteedbaar inkomen onder de € 2.000 per maand geldt dit voor 27%.  

Dit blijkt uit onderzoek van de online bank Knab onder ruim 1.600 zzp’ers naar aanleiding van de nieuwe pensioenwet die sinds 1 juli dit jaar van kracht is. Van alle ondervraagde zzp’ers zegt 38% actief bezig te zijn met het regelen van het pensioen. Degenen met een hoog inkomen (boven de € 4.000 per maand besteedbaar) zijn hier meer mee bezig (54%) dan de zzp’ers die weinig verdienen (25%).

Lees ook het artikel: Wat zijn je pensioenmogelijkheden als zzp’er?

Oskar Barendse, financieel expert bij Knab: “Hier zie je de beruchte financiële kloof ontstaan en steeds groter worden. Mensen met lagere inkomens denken minder vaak aan later en zijn vooral bezig met vandaag. Dat is zonde. Juist de lagere inkomens doen er goed aan om zo vroeg mogelijk te beginnen met geld opzij te zetten voor later, ook al is het maar telkens een klein beetje. Hoe eerder je begint, des te langer je geld de tijd heeft om door te groeien naar een mooi vermogen.”

Een kwart van de zzp’ers met een laag inkomen spaart of belegt via een lijfrenteproduct. Onder de hoogste inkomens doet bijna de helft dat. Te veel zzp’ers kennen de fiscale mogelijkheden niet goed, zegt Barendse: “In de huidige pensioenwet is ꞌjaarruimteꞌ een belangrijk begrip. Het is het bedrag dat je jaarlijks fiscaal voordelig mag inleggen voor je pensioen. Uit ons onderzoek blijkt dat 55% van alle ondervraagde zzp'ers niet goed weet wat dit begrip inhoudt. Ook dit percentage stijgt naarmate het inkomen daalt. Onder de laagste inkomens kennen zeven op de tien de term niet goed.“ Dit geldt ook voor de zzp’ers onder de 50 jaar.

Bronnen: De Ondernemer en FD.nl

Opdrachten van zzp’ers duren steeds langer

De eerste opdracht van zzp-professionals en gedetacheerden wordt steeds langer. Lag de gemiddelde duur van de initiële opdracht (de eerste opdrachtovereenkomst) in 2020 rond de 190 dagen, twee jaar later is dit voor zelfstandig professionals 209 dagen.

Intelligence Group en HeadFirst Group houden al jaren bij hoe lang zzp-professionals (die via een intermediair worden ingehuurd of als professional worden gedetacheerd) een opdracht vervullen bij een klant. Voor beide groepen geldt dat de initiële opdrachtduur sinds 2020 nu gemiddeld bijna drie weken langer is. Bovendien wordt een ruime meerderheid van de opdrachten (61%) verlengd.  Opdrachten duurden gemiddeld 395 dagen. Dit gemiddelde komt volgens de onderzoekers steeds dichter bij de dalende gemiddelde duur dat een jongere tot 25 jaar in loondienst is bij een werkgever, die inmiddels ruim onder de drie jaar is komen te liggen.

Lees ook het artikel: Hoe sluit je een contract af als zzp’er?

“Niet eerder in ons regulier onderzoek zagen we vast en flex zo concreet dichter bij elkaar komen”, zegt Marion van Happen, CEO van HeadFirst Group. “Het verschil wordt steeds kleiner doordat de mobiliteit van mensen in loondienst sterk toeneemt. De flexibiliteit groeit onder mensen met een vaste baan. Tel daarbij op dat uit recente cijfers van ons blijkt dat slechts 10% van de zzp’ers overweegt terug in loondienst te gaan, waar dat in 2015 nog 18% was. Dit zijn onomkeerbare trends.”

Bron: Consultancy.nl

Pensioen helpdesk

Heb je vragen over jouw pensioen? Hoe kun je jouw pensioen opbouwen en wat zijn de mogelijkheden? Wat is fiscaal de beste keuze? De pensioen helpdesk van Het Ondernemerscollectief helpt je graag met adviezen en antwoord op jouw vragen.

Meer over de pensioen helpdesk
Pensioen helpdesk

Artsen willen zzp-euthanasiezorg introduceren

Een groep van zes artsen is bezig met het opzetten van een nieuw aanbodmodel voor euthanasiezorg, waarbij zzp-artsen in maatschapsverband andere artsen bijstaan in euthanasiezaken. Hiermee willen zij een alternatief bieden voor mensen die euthanasie willen. De Maatschap Euthanasie Zorg moet eind dit jaar operationeel zijn.

De zzp-artsen in de nieuwe maatschap hebben allen ervaring met het verlenen van euthanasiezorg en ze werkten eerder voor het Expertisecentrum Euthanasie, tot 4 september 2019 Levenseindekliniek geheten. Volgens mede-initiatiefnemer Harry van Schooten is de maatschap een aanvulling op het werk van het expertisecentrum en de relatief nieuwe dienst Netwerk Euthanasiezorg, waar huisartsen advies over een euthanasievraag kunnen krijgen dan wel de uitvoering willen uitbesteden.

De Maatschap Euthanasiezorg is bedoeld om de zzp-euthanasiezorg te institutionaliseren, verduidelijkt Van Schooten. “Op dit moment moeten huisartsen die de zelfstandig werkende euthanasieartsen inzetten zelf het euthanasietraject documenteren, en de ingehuurde zorg via waarneemtarieven vergoeden. De maatschapsvorm moet het mogelijk maken voor de zelfstandige artsen om zelf de verslaglegging te doen en zelf te declareren, en zo ook de huisartsen te ontlasten.”

Volgens Van Schooten is de zzp-euthanasiezorg hierdoor beter te vinden voor huisartsen en andere artsen en patiënten en hoeven ze als zelfstandige niet via een nul-urencontract of contract met een vaste hoeveelheid uren te werken. De komst van een nieuwe aanbieder van euthanasiezorg biedt patiënten het voordeel van keuze, aldus Van Schooten, zeker voor patiënten met psychisch lijden waarvoor het expertisecentrum een wachtlijst kent. De initiatiefnemers zijn met zorgverzekeraars in gesprek over mogelijke contractering van de maatschap.

Bron: Medisch Contact

Stijgend aanbod van zzp’ers voor ICT-projecten

Er zijn weer meer zzp’ers beschikbaar voor ICT-projecten. Dit komt mede door onzekerheid bij inleners. Er is nieuwe regelgeving op komst die de vervanging van medewerkers in vaste dienst door een zzp’er moeilijker maakt. Deze trend signaleert de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN) in de Marktmonitor Detacheringsbranche Q2-2023.

Het aanbod van zzp’ers in de ICT-branche neemt ook toe door de hogere rentestand. Hierdoor hebben startups en doorstarters een snellere terugverdientijd.  Daarnaast is van invloed dat investeerders (als private equity) uit kostenoogpunt reorganisaties hebben doorgevoerd, waarbij veel ICT-professionals hun baan hebben verloren.

De vakgebieden engineering, finance en ICT vormen nog altijd de motor onder de detacheringswereld. Engineering is gestegen met 9%, finance met bijna 6% en ICT met bijna 8% ten opzichte van een jaar geleden. Bij ICT is er duidelijk sprake van minder vraag naar ERP-specialisten (om alle bedrijfsprocessen zo efficiënt mogelijk in te zetten), maar is er een stijging te zien in het aantal adviseurs met kennis van artificiële intelligentie (AI).

Bron: Computable.nl

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

Wet DBA (schijnzelfstandig) helpdesk

Wet DBA (schijnzelfstandig) helpdesk

Heb je vragen als: wat zijn mijn risico's, ben ik schijnzelfstandig of: wat gebeurt er nu de handhaving van de wet (opnieuw) wordt opgepakt?

De helpdesk van Het Ondernemerscollectief staat voor jou en je vragen klaar.

ZZP Agenda