• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 4 min

#ZZPUpdate week 23: Tweede Kamer steunt opt-out voor zzp’ers, meeste-zzp-striptekenaars onder het minimumloon en veel zzp’ers missen kennis over nieuwe pensioenwet

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

Tweede Kamer steunt opt-out-regeling voor zzp’ers

De Tweede Kamer steunt een opt-out-regeling voor zzp’ers als in 2027 de verplichte AOV voor zelfstandig ondernemers wordt ingevoerd. Zzp’ers krijgen een vrijstelling van deze verplichting als zij zelf al een individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering op minimaal hetzelfde niveau hebben geregeld. Zzp’ers die een andere smaak willen, moeten dat zelf kunnen regelen, zegt VVD-Kamerlid Bart Smals die hierover een motie indiende.

De verplichte AOV is er om de schijnzelfstandige te beschermen tegen kwaadwillende werkgevers, zegt Smals, niet voor de echte zzp'ers. “Laat de gewone, echte zzp'er met rust.” Smals onderkent het risico dat als te veel zzp’ers zelf hun AOV gaan regelen, een collectieve AOV te duur wordt. Volgens Smals is dat de reden dat er een solidariteitsbijdrage komt, waarvan de hoogte nog door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt onderzocht.

Lees ook het artikel: Zzp’ers vinden opt-out mogelijkheid bij verplichte AOV een must

In de kabinetsplannen om de arbeidsmarkt te hervormen, wil minister Karien van Gennip ook dat er meer vaste contracten komen en minder flex. Volgens Marion van Happen, ceo van HR-dienstverlener HeadFirst, is een onderscheid tussen vast en flex echter niet meer van deze tijd. “De realiteit heeft ons ingehaald. We hebben nu te maken met een extreem krappe arbeidsmarkt. Daarom pleit ik voor maximale flexibiliteit op de arbeidsmarkt, ongeacht de contractvorm.”

De minister richt zich op zzp'ers en flexwerkers, werkenden met een groter gezondheids- en arbeidsongeschiktheidsrisico dan mensen in een vast dienstverband. Dat moet meer gelijk worden getrokken, denkt Van Happen. “We hebben veel meer aan contractneutrale basiszekerheden waar iedere werkende aan meebetaalt. De maatschappij, ook onze jongere generatie, kiest heel bewust voor vrijheid, flexibiliteit en autonomie, maar wil ook bijdragen aan een collectief stelsel dat bescherming biedt tegen arbeidsongeschiktheid.”

Bronnen: BNR en BNR

Twee op de drie zzp-striptekenaars verdient onder het minimumloon

Twee op de drie zzp-striptekenaars in Nederland verdient onder het minimumloon. Dat blijkt uit een enquête van de Kunstenbond onder bijna 250 tekenaars. Nog geen 20% van de striptekenaars zegt te kunnen leven van het maken van strips. Twee derde van de ondervraagden in deze beroepsgroep verdient minder dan € 25.000 bruto per jaar, het minimumloon. Ruim een derde van de cartoonisten zegt zelfs minder dan € 2.000 bruto per jaar binnen te halen.

De enquête onder de striptekenaars is mogelijk gemaakt door Aimée de Jongh, de winnaar van de Stripschapsprijs 2022. De tekenares heeft het geldbedrag dat aan de prijs verbonden was, gebruikt om de financiële situatie van de cartoonisten in Nederland in kaart te brengen. De ondervraagde 250 tekenaars zijn volgens de Kunstenbond vrijwel alle mensen in Nederland die professioneel met striptekenen bezig zijn.

De Kunstenbond spreekt van een ꞌdramatische situatieꞌ. “Het overgrote deel van de Nederlandse stripmakers kan niet leven van het maken van strips. Enkel een toplaag weet rond te komen, maar doorgaans alleen door een veelheid aan werkzaamheden binnen het vak naast elkaar uit te voeren”, zegt woordvoerder Casper de Kiefte. “Door deze enquête is duidelijk geworden dat het inkomen van stripmakers vrijwel altijd moet worden aangevuld met ander werk. Voor professionele stripmakers is dit geen hobby, het zijn zzp’ers. Ze zijn niet anders dan vormgevers, regisseurs of andere beeldmakers. Ze willen fatsoenlijk worden betaald voor het werk dat ze leveren.”

Bron: Welingelichte Kringen

Pensioen helpdesk

Heb je vragen over jouw pensioen? Hoe kun je jouw pensioen opbouwen en wat zijn de mogelijkheden? Wat is fiscaal de beste keuze? De pensioen helpdesk van Het Ondernemerscollectief helpt je graag met adviezen en antwoord op jouw vragen.

Meer over de pensioen helpdesk
Pensioen helpdesk

ꞌZzp’ers hebben onvoldoende kennis van nieuwe pensioenwetꞌ

Een op de drie zzp’ers is niet op de hoogte van de nieuwe pensioenwet, die vorige week door de Eerste Kamer is gefiatteerd. Specifiek onder zzp’ers jongen dan 50 jaar, is dit percentage nóg hoger. De helft van deze leeftijdscategorie zzp’ers is zich niet bewust van de nieuwe pensioenwet en ze begrijpen niet welke kansen deze wet hen biedt, stelt financieel expert Oskar Barendse van Knab na een enquête van de online bank onder 1.800 zzp’ers.

Barendse: “De nieuwe wet is namelijk een verademing voor de zzp’er. Kortgezegd kunnen ze straks niet 13%, maar maximaal 30% van hun pensioengevend inkomen, fiscaal voordelig in een eigen pensioenpot storten.”

Lees ook het artikel: Hoe bereken ik mijn pensioen als zzp’er?

Uit de enquête blijkt dat van de zzp’ers die wél weten dat de nieuwe wet eraan komt, slechts 15% een goed beeld heeft van de gevolgen voor hun specifieke situatie. Op basis van de resultaten concludeert Knab dat kennis over de nieuwe pensioenwet ook samenhangt met de hoogte van het inkomen. Vier op de tien zzp’ers met een besteedbaar maandinkomen onder de € 3.000 weet niet dat de nieuwe wet eraan komt. Onder zzp’ers die meer verdienen, gaat dat om twee op de tien.

Tip: Volg 22 juni het webinar: "Pensioenwet en verplichte AOV voor zzp'ers"

Bron: AMweb

Private investeerders drijven personeelskosten in zorg op

Ziekenhuizen komen in steeds grotere financiële problemen door enerzijds het hard groeiende aantal zzp’ers in de zorg en anderzijds de komst van grote investeringsbedrijven (private equity firms), die als detacherings- en bemiddelingsbureau van zorg-zzp’ers de personeelskosten verder opdrijven.

TMI, eigenaar van het Amerikaanse Bain Capital, is het grootste detacherings- en bemiddelingsbureau in de zorg in Nederland. Volgens directies van zorginstellingen zijn deze private equity firma’s puur gericht op het behalen van rendement. Het geld verdwijnt in de zakken van investeerders en aandeelhouders, in plaats van als investering in de zorg. “De zorg is ontdekt door marktpartijen”, stelt bestuurder Ingrid Wolf van het Haaglanden Medisch Centrum. “Er is helaas veel geld te verdienen.” Ze vreest dat de kosten van personeel zo uit de klauwen gaat lopen. “Dat wij als zorginstellingen het personeel niet meer kunnen betalen en de patiënten niet meer kunnen behandelen.”

De afgelopen jaren heeft een groeiend aantal vaste zorgmedewerkers hun baan opgezegd om zzp'er te worden. Een deel van hen gaat daarna via een bemiddelingsbureau voor een hoger uurloon en meer zeggenschap over hun diensten weer aan de slag. Sommige zzp'ers zelfs in hetzelfde ziekenhuis als waar ze daarvoor werkten. Op sommige ziekenhuisafdelingen is thans 60% van de zorgverleners zzp'er.

“De situatie in ons ziekenhuis is echt problematisch”, zegt Wolf. “Zoveel zzp'ers in een organisatie zijn een probleem voor de continuïteit van zorg en de ontwikkeling van ons ziekenhuis.” Daarnaast kost het veel geld. Naast het hogere tarief voor de zzp'er wordt een bemiddelingsvergoeding betaald aan het bureau dat de zzp'er regelt. Dit bedrag wisselt per ziekenhuis of kliniek, maar kost minstens enkele euro's per uur per persoon. Zo betaalt de Maartenskliniek 11 euro per uur per bemiddelde zzp'er. “Dat tikt aan.”

Bronnen: NOS.nl en FD.nl

ꞌPolitiek mist nieuwe initiatieven zzp’ers voor AOVꞌ

Is minister Karien van Gennip en het grootste deel van de Tweede Kamer wel op de hoogte van de nieuwste initiatieven waarmee zzp’ers tot aan hun pensioen hun arbeidsongeschiktheid opvangen? Dit vraagt Cosmas Blaauw, initiatiefnemer van SharePeople Coöperatie, zich hardop af na het Tweede Kamerdebat over de verplichte AOV.

Minister Van Gennip koerst naar een wachttijd van één jaar. “Daardoor wordt de maandpremie te duur voor veel zzp’ers. De € 225 euro die zij noemt kan flink lager door een wachttijd van 2 jaar in plaats van 1 jaar te hanteren”, aldus Blaauw. “Een langere wachttijd zal het draagvlak onder zzp’ers vergroten. Uit eerder onderzoek zou blijken dat zzp’ers een korte wachttijd willen, omdat men slechts kort zonder inkomen kan. Maar juist zzp’ers die niet enkele maanden zonder inkomen kunnen, zijn de zzp’ers die geen € 225 per maand kunnen opbrengen.”

Blaauw vindt dat de politiek zich onvoldoende verdiept in de oplossingen die zzp’ers zelf aangrijpen om onderlinge arbeidsongeschiktheid op te vangen én te voorkomen. Volgens Blaauw kunnen de nieuwe onderlinge verzekeringsalternatieven enorm helpen om de verplichte AOV betaalbaar en uitvoerbaar te houden. “Modernere oplossingen bieden naast financiële dekking óók begeleiding vanaf de eerste ziektedag. Daardoor kan er bijvoorbeeld ook een bedrijfsarts ingeschakeld worden. Eigenlijk is het een soort arbodienst voor zzp’ers. De begeleiding vanaf de eerste ziektedag gaat ervoor zorgen dat zzp’ers minder lang arbeidsongeschikt blijven en veelal binnen twee jaar weer beter zijn.”

Naast een wachttijd van twee jaar geeft Blaauw aan dat ꞌalleen een volwaardige opt-out ervoor zorgt dat zzp’ers keuze houden over de inrichting en de (verzekerings)markt de mogelijkheid bieden om met initiatieven te komen die arbeidsongeschiktheid gaan voorkomenꞌ. Een Kamermeerderheid steunt de motie over de opt-out-regeling van VVD-Kamerlid Bart Smals. “Het helpt de uitvoerbaarheid en betaalbaarheid enorm en het voorkomt dat zzp’ers massaal een beroep moeten doen op de verplichte UWV/belastingdienst AOV.”

Bron: AMWeb

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

Bereken jouw uurtarief

Bereken jouw uurtarief

Wil je weten wat jij overhoudt? Gebruik onze uurtarief calculator!

ZZP Agenda