• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 3 min

#ZZPUpdate week 39: zorg-zzp’ers kunnen wél COVID-compensatie claimen, zorginstelling beperkt inzet van zzp’ers en journalistieke kieswijzer voor zzp’ers (deel 3)

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

Zorg-zzp’ers kunnen COVID-compensatie claimen met bewijs

Zzp’ers in de zorg komen ook in aanmerking voor de compensatieregeling voor zorgmedewerkers met post-COVID klachten, mits zij bewijs kunnen leveren dat zij in de beginperiode van de pandemie (van maart t/m juni 2020) corona hebben opgelopen en deels of volledig arbeidsongeschikt zijn geraakt. Dit bewijs is lastig, stelt brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg SoloPartners, want de zelfstandigen staan niet onder controle van een bedrijfsarts en ze worden ook niet gekeurd en/of beoordeeld door het UWV.

Desondanks kunnen zorg-zzp’ers aanspraak maken op de eenmalige vergoedingsregeling van € 15.000 die deze maand is ingegaan, stelt SoloPartners. “Zzp’ers die vrijwillig verzekerd zijn gebleven bij het UWV, of verzekerd waren voor arbeidsongeschiktheid, beschikken mogelijk wél over de benodigde rapportages. Voor zzp’ers zonder verzekering is de verwachting dat zij niet kunnen aantonen dat zij in aanmerking komen voor compensatie.”

Zij kunnen met andere bewijsmiddelen aannemelijk maken dat zij aan de criteria voldoen. “De huisarts moet in de tijd van de besmetting in 2020 hebben vastgesteld dat er van een COVID-19 besmetting sprake is. En de gezondheidsklachten daarmee verband houden. Daarnaast moet een onafhankelijke arts vaststellen dat er sprake is van blijvende, gehele of gedeeltelijke, arbeidsongeschiktheid als gevolg van die gezondheidsklachten. Een huisarts mag daar geen oordeel over vellen.”

Zzp’ers in de zorg met direct patiënt- en/of cliëntcontact kunnen vanaf 2 oktober weer een coronaprik halen. Dan start de najaarsronde. De prik is te krijgen bij de GGD en is gratis. De keuze is vrij om de prik al dan niet te nemen.

Bronnen: SoloPartners en SoloPartners

Zorginstelling beperkt inzet van zzp’ers

Zorginstelling De Frankelandgroep heeft besloten om vanaf 1 januari 2024 geen gebruik meer te maken van zzp’ers en andere inhuurzorgkrachten tot en met functiegroep 55. Slechts in uitzonderlijke situaties wordt hiervan afgeweken. De zorginstelling denkt het probleem van personeelstekorten ꞌmet de benodigde flexibiliteit intern met de medewerkers in loondienstꞌ te tackelen.

De Frankelandgroep is bezorgd over de doorgaande groei van personeel dat niet in loondienst is in de sector (ouderen)zorg. “Daarmee doelen we vooral op de inzet van zzp’ers en andere inhuurkrachten in zorgfuncties”, zegt Roel van Tongeren, bestuurder Frankelandgroep en directeur zorg Harg-Spaland, Schiewaegh en Vaartland. “In onze beleving is dit slecht voor de betrokkenheid bij de organisatie en geeft dit scheve gezichten op de werkvloer. Bovendien is het duur.”

Het aantal inhuurkrachten bij De Frankelandgroep lag in 2021 op 2,47% en in 2022 op 3,18%. Volgens Van Tongeren staat de ouderenzorg onder druk, met (te) weinig zorgpersoneel, krimpende budgetten van de overheid en een groeiende hoeveelheid ouderen. “Bij het aangaan van die uitdaging is meer en betere samenwerking tussen zorgorganisaties nodig en saamhorigheid op de werkvloer een vereiste. We zullen onze budgetten optimaal moeten gaan benutten en een te hoog percentage aan zzp’ers en inhuurkrachten is daarbij zeer onwelkom.”

Bron: Schiedam24.nl

Boekhoudpakketten vergelijken?

Ben jij als (startende) zzp'er op zoek naar een geschikt online boekhoudprogramma om jouw administratie (deels) zelf te doen? We hebben voor jou een aantal gangbare aanbieders op een rijtje gezet.

Boekhoudpakketten vergelijken
Boekhoudpakketten vergelijken?

Journalistieke kieswijzer voor zelfstandigen (deel 3)

Mensen zijn vrij om hun zelfstandigheid te behouden wanneer zij bewust kiezen voor het zzp-schap. Zij dragen bij aan een goed socialezekerheidsstelsel door premies te betalen, zodat zij verzekerd zijn tegen ziekte, ongevallen en werkloosheid. Dit zegt Volt in zijn verkiezingsprogramma over zzp’ers. De PVV wil minder regeldruk en minder verplichtingen voor zzp’ers, zodat zij vrijer en beter kunnen ondernemen. Deze week de journalistieke kieswijzer voor zelfstandigen deel 3: Volt en PVV.

Op 22 november gaat Nederland naar de stembus. De PVV besteedt in zijn verkiezingsprogramma ook aandacht aan zzp’ers. “Zelfstandigen zonder personeel gaan we niet pesten met nog meer regels en verplichtingen: we maken het voor hen mogelijk om betaalbaar en vrijwillig bij te verzekeren voor pensioen en arbeidsongeschiktheid.” De partij wil verder het wettelijk minimumloon verhogen, de Wet Toekomst Pensioenen terugdraaien en de AOW-leeftijd verlagen naar 65 jaar.

Voor Volt is solidariteit het uitgangspunt. “Elke zzp’er kan gebruikmaken van sociale voorzieningen, zoals de WW en andere uitkeringen. Zij moeten in ruil hiervoor een rechtvaardige bijdrage leveren, wat betekent dat ook zij premies moeten betalen. Door dit verplicht te stellen zorgen we ervoor dat de totale premielasten betaalbaar blijven én dat zzp’ers ook een stevig vangnet hebben.”

Daarnaast wil Volt dat vaste arbeidscontracten de norm blijven en wil de partij ervoor zorgen dat zzp-schap goed mogelijk blijft. “We introduceren een basispensioen voor alle werkenden naast de AOW, met een minimale premieafdracht. Sociale partners, werkgevers en beroepspensioenverenigingen mogen altijd méér afspreken dan het minimum.”

Bronnen: Villamedia en Villamedia

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

Leestip: Experttips voor een succesvolle start als zzp'er

Leestip: Experttips voor een succesvolle start als zzp'er

De ervaringen die zzp-expert Martijn Pennekamp in de loop der jaren heeft opgedaan, heeft hij gebundeld in dit boek met 50 waardevolle tips voor een succesvolle start als zzp'er!

ZZP Agenda