• Laatste update:
  • Update datum:
  • Leestijd: 3 min

KOR aanvragen als zzp’er: wel of niet doen?

Is het bijhouden van administratieve zaken voor jou niet het favoriete onderdeel van het zelfstandig ondernemerschap? Dan is je leven sinds 1 januari 2020 iets gemakkelijker. Op die dag werd de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) van kracht. Maak je minder dan € 20.000 omzet per jaar? Dan kun je ervoor kiezen om geen btw af te dragen. Klinkt aantrekkelijk, maar is dit in alle gevallen de beste keuze? In dit artikel zetten we de belangrijkste informatie en afwegingen op een rij.

Wat is het verschil tussen de oude en de nieuwe KOR?

Leuker kunnen we het niet maken, wel eenvoudiger. Dit credo indachtig heeft de Belastingdienst de kleineondernemersregeling vorig jaar ingrijpend aangepast.  Tot 2019 mocht je gebruik maken van de kleineondernemersregeling als je op jaarbasis maximaal €1883 euro aan btw moest betalen. Je kwam dan in aanmerking voor belastingvermindering en soms hoefde je helemaal geen belasting te betalen. Of je wel of niet onder de KOR viel, was dus afhankelijk van het af te dragen btw-bedrag.

In de nieuwe KOR is dit niet meer het geval; er wordt nu gekeken naar de jaaromzet die je draait (dus niet meer naar het btw-bedrag). Via de KOR kun je recht krijgen op ontheffing van administratieve verplichtingen voor de btw. Dit houdt in dat je geen periodieke aangifte hoeft te doen.

Je kunt van de nieuwe KOR gebruik maken als je voldoet aan 2 regels:

  • Je bedrijf is gevestigd in Nederland.
  • Je omzet bedraagt minder dan € 20.000  per jaar.

Daarnaast zorgt de nieuwe KOR voor een verruiming waar het gaat om wie er gebruik van kunnen maken. Kon je bij de oude KOR alleen meedoen met een eenmanszaak of vof, bij de nieuwe regeling mogen alle soorten bedrijven meedoen, ongeacht rechtsvorm. Dus ook als je een bv, vereniging of stichting hebt.

Nieuw is verder dat de KOR nu voor minimaal 3 jaar geldt.

Is het aanvragen van KOR verplicht of niet?

Nee, de nieuwe KOR is niet verplicht. De keuze is volledig aan jou of je wel of niet gebruik wenst te maken van deze nieuwe regeling. 

Ondernemers die gebruik maken van de KOR zijn wel verplicht hun boekhouding bij te houden. Je moet de inkoopfacturen bewaren en kunnen bepalen wanneer je de grens van € 20.000 omzet haalt, zodat je op tijd met btw gaat factureren.

Wat gebeurt er als ik de € 20.000 omzetgrens overschrijdt?

Vanaf het moment dat je de grens overschrijdt waarop de btw-plicht weer van toepassing is, wordt je geacht btw af te dragen. Je kunt dit kenbaar maken bij de Belastingdienst door het invullen van het afmeldformulier. Ook de ontheffing van administratieve verplichtingen komt dan te vervallen.

Wat is het voordeel van de nieuwe KOR regeling?

Maak je gebruik van de regeling, dan mag op je verkoopfacturen geen btw vermelden en in rekening brengen. Voor je inkoopfacturen betekent dit dat de btw die daarop vermeld staat niet teruggevraagd kan worden.

Als je meedoet met de kleineondernemersregeling hoef je geen btw meer te rekenen. Sterker, je mág geen btw meer rekenen. In principe betekent dit een verlaging van de administratieve lasten.

Daarbij komt dat je de mogelijkheid krijgt om klanten een scherpere prijs te bieden. Immers, je hoeft de rekening van jouw klanten niet te verhogen met het btw-percentage dat je moet afdragen aan de btw. Dit voordeel geldt echter alleen als je te maken hebt met consumenten als klanten. Ondernemers voor wie dit van toepassing kan zijn: pedicures, schoonheidsspecialistes en kindercoaches (uiteraard met een omzet tot € 20.000). Heb je veel zakelijke klanten, dan maakt het wegvallen van het btw-bedrag op de rekening geen verschil; zij kunnen hun btw immers eenvoudig terugvorderen.

Fiscale hulp?

Heb je vragen als:

  • Welke kosten zijn aftrekbaar?
  • Hoe betaal ik zo min mogelijk belasting?
Stel ze aan de fiscale helpdesk
Fiscale hulp?

De keerzijde: wat zijn de nadelen van de KOR?

Klinkt allemaal heel fijn, je hoeft geen btw aangifte meer te doen! Dat scheelt administratie. Maar er kleven toch ook een paar nadelen aan de nieuwe KOR regeling.

Voornaamste nadeel is dat je weliswaar geen btw hoeft af te dragen, maar je ook de mogelijkheid kwijtraakt om btw terug te vragen. Stel je koopt een laptop van € 2.000. Daar betaal je € 420 btw over. Zonder de regeling mag jij deze € 420 terugvorderen bij de omzetbelasting. Maak je gebruik van de nieuwe KOR dan mag dat dus niet meer. Je betaalt een btw bedrag dat je niet mag terugvorderen.

Je gaat de KOR regeling aan voor een periode van 3 jaar. Ben jij startende ondernemer en verwacht je de eerste jaren weinig omzet te maken, maar wel veel te gaan investeren in bedrijfsmiddelen, zoals machines, laptops, meubels enzovoorts? Dan is de nieuwe KOR waarschijnlijk toch niet zo’n goed idee.

Particuliere of zakelijke klanten?

Daarbij hangt het er sterk vanaf wie jouw klanten zijn. Als je veel voor particulieren werkt, kan de btw-vrijstelling een voordeel zijn. Lever je hoofdzakelijk aan andere ondernemers, dan heeft het ‘wegvallen’ van deze btw geen effect. Ondernemers rekenen toch al met bedragen zonder btw, omdat zij de btw gewoon kunnen aftrekken.

Hiertegenover staat dat je geen btw op inkoop meer in aftrek mag brengen. Vooral als je veel inkoopt is dit een nadeel.

Rekenvoorbeeld

1. Btw-plichtige ondernemer die levert aan andere ondernemers. Maakt geen gebruik van de KOR.

Verkoopfactuur € 100 + 21% btw = € 121,00
Inkoopfactuur € 10 + 21% btw = € 12,10
Resultaat € 100 - € 10 = € 90
Btw-afdracht € 21 - € 2,10 = € 18,90

Het door jou in rekening gebrachte tarief vermeerder je met de btw. De btw van je kosten trek je af in de btw-aangifte. De btw heeft geen invloed op je resultaat.

2. Ondernemer die levert aan andere ondernemers. Maakt wel gebruik van de KOR. 

Verkoopfactuur € 100
Inkoopfactuur € 10 + 21% btw = € 12,10 (btw is niet aftrekbaar)
Resultaat € 100 - € 12,10 = € 87,90

De verkoopfactuur is lager, omdat je geen btw in rekening brengt. Voor de afnemer is dit niet van belang. Wel zijn je inkoopkosten hoger, doordat je geen btw-aftrek hebt.

Moet ik nog steeds mijn boekhouding doen?

Ja, ook als je geen btw-aangifte meer hoeft te doen moet je voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting nog steeds je inkomsten en uitgaven verantwoorden. Er blijft een beperkte administratieplicht, omdat je toch moet verantwoorden wat je in een jaar hebt verdiend en waarover inkomstenbelasting verschuldigd is.

Verder is het zo dat je bij inkopen uit het buitenland, waarbij geen btw op de factuur staat vermeld én de btw is verlegd naar jou, toch een btw-aangifte moet doen. Daarbij hoort natuurlijk dat je de btw alsnog moet betalen. Ook met de nieuwe KOR blijft het daarom een goed idee om te investeren in een online boekhoudpakket.

Wij hebben enkele pakketten geselecteerd die voldoen aan de eisen van de Belastingdienst. Je vindt ze hieronder.

 

Onze partners

Boekhoudpakketten vergelijken?

Boekhoudpakketten vergelijken?

Ben jij op zoek naar een geschikt boekhoudprogramma om jouw administratie (deels) zelf te doen? We hebben voor jou een aantal gangbare aanbieders op een rijtje gezet.

ZZP Agenda