• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 3 min

#ZZPUpdate week 6: Pensioenfondsen willen zzp-pensioen met opt-out en studerende zzp’ers mogen Tozo soms toch houden

Ikwordzzper praat je bij. Deze week over een lobby van de pensioenfondsen om een opt-out regeling voor het zzp-pensioen erdoor te drukken, willekeur bij toekennen van Tozo aan studenten, en afschermen van privéadressen in KvK-register komt in zicht.

Pensioenfondsen: Meer ruimte om te experimenteren met zzp-pensioen

Moet er een pensioen komen waarbij iedere zzp'er is aangesloten en waar je alleen vanaf kunt als je actie onderneemt? Wel als het aan de de Pensioenfederatie ligt. De overkoepelende organisatie van pensioenfondsen ziet zich met de huidige conceptwet Toekomst Pensioenen teveel beperkt en dringt bij monde van voorzitter José Meijer aan op meer ruimte om met het zzp-pensioen te experimenteren

Meer in het bijzonder blijkt het te gaan om een specifiek onderdeel van de huidige wetgeving, namelijk de toevoeging van ‘auto enrollment met opting-out’. Dit wil zeggen dat alle zelfstandigen vanzelf worden ingeschreven voor pensioenopbouw, maar dat ze desgewenst kunnen uitstappen. Elke zzp’er dus standaard in een pensioenfonds, wie iets anders wil moet zelf actie ondernemen. Volgens de Pensioenfederatie biedt dit de meeste kans op succes. Maar niet iedereen is van dit voorstel gecharmeerd.

Lees ook: Wat zijn je pensioenmogelijkheden als zzp'er?

“Een makkelijke manier om klanten te werven,” reageert Sjaak Zonneveld van BrightPensioen. Nieuwe wetgeving is wat hem betreft zinloos en overbodig, onder andere omdat zzp’ers allang vrijwillig bij een pensioenfonds kunnen blijven als ze zzp’er worden. “Wij denken dat het goed is te experimenteren. Maar als deze experimenten in de tweede pijler niet slagen, zal dit bijdragen aan het negatieve imago dat pensioen nu al heeft.”

Bronnen: FD (betaalmuur) en Zipconomy

Gemeenten niet consequent met toekennen Tozo aan studenten

Of je als student-ondernemer het afgelopen jaar in aanmerking kwam voor een Tozo-uitkering én of je hem ook daadwerkelijk mag houden, hangt maar net af van waar je woont. Gemeenten interpreteren de regels niet allemaal hetzelfde. RTL Z maakte een rondgang langs zo'n 15 grote gemeenten en universiteitssteden om te vragen hoe de gemeente in kwestie is omgegaan met Tozo-aanvragen van studerende ondernemers.

Studenten  kunnen aanspraak maken op studiefinanciering en daarom zijn zij in principe uitgesloten van de Tozo. Maar omdat er haast was bij het toekennen van de steun, hebben zij die in veel gevallen toch gekregen. Officieel moeten gemeenten terugvorderen, maar dat gebeurt niet altijd. In Delft bijvoorbeeld mogen student-ondernemers hun Tozo houden, terwijl ze in Nijmegen wel degelijk overgaan tot terugvordering.

Navraag bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) leert dat Delft de juiste koers  lijn volgt. Gemeenten die in 2020 Tozo-uitkeringen hebben uitbetaald aan student-ondernemers mogen dat zo laten. Als een student-ondernemer heeft verzwegen studiefinanciering te ontvangen terwijl daar in het aanvraagformulier van de gemeente expliciet wel naar werd gevraagd, is terugvordering wel op zijn plaats, laat de VNG weten.

Bron: RTL Nieuws

Privéadressen in register KvK mogelijk deels afgeschermd

Het ziet ernaar uit dat privéadressen van ondernemers toch afgeschermd kunnen gaan worden in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dat blijkt uit antwoorden van minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid op vragen van de Tweede Kamer naar aanleiding van een brief van Viruswaarheid, die huisartsen in januari ontvingen. In de brief werden bedreigingen geuit aan huisartsen.

Hoewel Grapperhaus niet met zekerheid kan zeggen of de adressen van de huisartsen zijn verkregen via het Handelsregister van de KvK, valt dit ook niet uit te sluiten. Naast het vestigingsadres is van ondernemers zonder rechtspersoon (zoals een eenmanszaak, maatschap, vof of cv) ook het privéadres in het handelsregister opgenomen, omdat zij hoofdelijk aansprakelijk zijn voor schulden van hun onderneming.

De bewindsman was eerder tegen een motie om huisadressen in openbare registers af te schermen, maar draait nu bij. In zijn reactie aan de Kamer schrijft hij op korte termijn advies te zullen vragen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Als deze instemt, zijn huisadressen van ondernemers in het vervolg alleen nog in te zien door het bevoegd gezag. Dat geldt niet voor ondernemers van wie het privéadres hetzelfde is als het vestigingsadres, zoals vaak het geval is bij zzp’ers. Die blijven zichtbaar, omdat zij anders niet goed meer te vinden zijn voor crediteuren.

Bron: Medisch Contact

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

ZZP Stappenplan

ZZP Stappenplan

Ga je starten als zzp'er? Gebruik dan ons stappenplan om goed voorbereid te starten als zzp'ers en ontvang een oorkonde.