• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 4 min

#ZZPUpdate week 41: inning uitgestelde belasting raakt zzp’ers, forse groei pensioenbeleggen door nieuwe wet en zzp’ers mogen wetvoorstel arbeidsrelaties bekritiseren

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

Zzp’ers mogen wetsvoorstel arbeidsrelaties bekritiseren

Demissionair minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de afgelopen week de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoedens in internetconsultatie gebracht. Met het wetsvoorstel moet het onderscheid tussen zelfstandigen en werknemers duidelijker worden. De nieuwe wet moet schijnzelfstandigheid aan banden leggen en de groei aan zzp’ers een halt toeroepen. In de woorden van het kabinet: het herstellen van de balans in het werken met en als zelfstandige(n).

Het kabinet heeft nieuwe criteria opgesteld om de arbeidsrelatie vast te stellen. Naast de bestaande toetssteen van een gezagsrelatie (mag iemand zelf zonder aansturing zijn werk inrichten?), komt er het criterium van ꞌorganisatorische inbeddingꞌ bij. Als een zzp’er hetzelfde werk doet als werknemers binnen de organisatie, is de kans groot dat diegene vanaf 2025 niet meer als zzp’er mag worden ingehuurd. Een zzp’er is alleen zelfstandig als hij of zij ꞌvoor eigen rekening en risicoꞌ werkt. Daarnaast speelt het meebrengen van eigen materialen of hulpmiddelen en het hebben van specialistische expertise (die niet in de organisatie waar de zzp’er actief is aanwezig is) een rol bij het bepalen van het ondernemerschap. Tot slot dient de zelfstandige minimaal € 32,24 per uur te verdienen.

Niemand weet hoe groot het probleem nu echt is. Van de circa 1,2 miljoen zelfstandig ondernemers in Nederland (cijfers CBS eind 2022), zijn er ongeveer 200.000 schijnzelfstandigen, gist het ministerie van SZW op basis van een enquête. Het gebrek aan feitelijke gegevens is een steen des aanstoots van de zelfstandigenorganisaties die voor de belangen van de vele zzp’ers opkomen.  Zij vinden dat dit eerst goed moet worden uitgezocht en de conceptwet te weinig rekening houdt met het ondernemerschap van zzp’ers. Er zou meer individueel moeten worden gekeken. Of iemand meerdere opdrachtgevers heeft, aan acquisitie doet, een website heeft en dergelijke.

Zowel burgers als organisaties kunnen tot 10 november online reageren op de conceptwet.  Vervolgens wordt de definitieve wettekst door de Tweede Kamer behandeld. Dit zal zeker ná de verkiezingen van 22 november zijn.  

Bronnen: Accountancy Vanmorgen, Rijksoverheid.nl en FD

Meer zzp’ers en microbedrijven kloppen aan om schuldhulp

Meer ondernemers zitten in de financiële problemen én ze weten beter de hulploketten te vinden. Deze conclusie trekt de vrijwilligersorganisatie Over Rood, dat sinds 2012 zzp’ers en ondernemers met microbedrijven begeleidt en ondersteunt bij betalingsachterstanden, schulden en bedrijfsbeëindiging om financiële redenen. Over Rood heeft dit jaar al 26% meer verzoeken om hulp gehad dan vorig jaar. “Veel dossiers zijn zo hopeloos, dat we het bedrijf hebben moeten helpen afronden”, zegt directeur Boris Wielinga.

Nu de Belastingdienst aanmaningen stuurt voor uitgestelde belastingbetaling in coronatijd, melden veel ondernemers financiële problemen. Wielinga ziet de aanmeldingen van zzp’ers en microbedrijven bij Over Rood de laatste maanden explosief toenemen. “We gaan volgend jaar uit van over de tweeduizend hulpverzoeken. Waar wij tegenaan lopen, is dat ondernemers weinig vertrouwen hebben in de overheid, schuldeisers en deurwaarders.”

Vanuit achttien vestigingen bedienen de vrijwilligers van schulddienstverlener Over Rood 121 gemeenten, waar contracten mee worden afgesloten om ondernemers te helpen. Wielinga: “Sommige betalen het hele traject en sommige laten ondernemers een kleine bijdrage van € 20 per maand betalen. Als de ondernemer zelfs dat niet kan betalen, hebben we een samenwerking met NN en ING.”

Wielinga is ook betrekken bij een rapport, waarin staat dat het stapelen van schulden moet stoppen. “Schuldenaren willen best hun schuld betalen, maar door al die extra kosten wordt ze dat onmogelijk gemaakt. Een openstaande rekening van € 800 kan zomaar met honderden euro's worden verhoogd. Maak er een maatwerktraject van en houdt schulden klein.” Hij wil het kabinet meegeven schuldeisers te verplichten mee te werken bij het opstellen van een goed afbetalingsplan zonder dat tussenkomst van een rechter nodig is.

Bron: De Ondernemer

Pensioen helpdesk

Heb je vragen over jouw pensioen? Hoe kun je jouw pensioen opbouwen en wat zijn de mogelijkheden? Wat is fiscaal de beste keuze? De pensioen helpdesk van Het Ondernemerscollectief helpt je graag met adviezen en antwoord op jouw vragen.

Meer over de pensioen helpdesk
Pensioen helpdesk

Forse groei pensioenbeleggen door nieuwe Wtp

Zzp’ers en werknemers zonder pensioenopbouw maken in de eerste maanden na de invoering van de nieuwe pensioenwet volop gebruik van de verhoogde jaarruimte om fiscaalvriendelijk een eigen pensioenreserve op te bouwen. Pensioenaanbieders als BrightPensioen en Brand New Day zien de instroom sinds juni met enkele tientallen procenten toenemen.

Lees ook het artikel: Wat zijn je pensioenmogelijkheden als zzp’er?

Met de inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) per 1 juli dit jaar, hebben zowel zzp’ers als mensen in loondienst die geen pensioenregeling hebben bij hun werkgever nu evenveel ruimte om een goed pensioen op te bouwen als werknemers mét een pensioenvoorziening. Voor de wijziging konden zzp’ers en werknemers zonder pensioen maximaal 13,3% van hun salaris opzijzetten om met belastingvoordeel pensioen op te bouwen. Bij werknemers met pensioen via de werkgever was dit percentage 30%.

Nederland telt momenteel ruim 1,2 miljoen zzp’ers. Daarnaast bouwen ongeveer 900.000 werknemers geen pensioen op bij hun werkgever. Met de nieuwe pensioenwet, komt er een einde aan deze fiscale discriminatie. Beide doelgroepen maken direct gebruik van de extra mogelijkheden om een goed pensioen op te bouwen voor de oudedag.

Bron: AM

Zzp’ers kunnen compensatie schildersziekte aanvragen

Slachtoffers van de zenuwaandoening schildersziekte kunnen sinds deze week geen gebruik meer maken van de oude regeling voor tegemoetkoming van slachtoffers met CSE ofwel Chronic Solvent induced Encephalopathy. Voortaan kunnen zij aanspraak maken op een nieuwe regeling die óók voor zzp’ers openstaat: Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB). Zzp’ers en andere werkenden die ziek zijn geworden doordat ze tijdens hun werk in aanraking kwamen met gevaarlijke stoffen, kunnen een eenmalige financiële tegemoetkoming van circa € 21.000 aanvragen.

De nieuwe regeling is bedoeld voor werkenden met de ziekten longkanker door asbest, allergisch beroepsastma en schildersziekte. De werkenden moeten tijdens het werk in aanraking zijn gekomen met asbest, allergenen of vluchtige oplosmiddelen. Zij kunnen een aanvraag indienen voor een financiële compensatie als aannemelijk is dat hun ziekte is veroorzaakt door het werken met deze gevaarlijke stoffen.

Wie een beroep wil doen op de nieuwe TSB-regeling, kan zich aanmelden via de website van het ISBG, het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door gevaarlijke stoffen. Aan de genoemde beroepsziekten overlijden jaarlijks ongeveer 3.000 mensen in Nederland.

Bron: Arboportaal.nl

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

Fiscale hulp?

Fiscale hulp?

Heb je vragen als:

  • Welke kosten zijn aftrekbaar?
  • Hoe betaal ik zo min mogelijk belasting?

ZZP Agenda