• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 4 min

#ZZPUpdate week 38: Zzp’ers en MKB’ers vrezen rekening koopkrachtbehoud te moeten betalen, zzp’ers kampen met wanbetalingen, bijna 1.200 zzp’ers dienen innovatieplan in

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

Miljoenennota 2023, dit zijn de gevolgen voor zzp'ers

De miljoenennota heeft slecht nieuws voor zelfstandig ondernemers zonder personeel. Zij lezen dat de zelfstandigenaftrek, voor het vierde jaar op rij, verder wordt versoberd. Dit betekent in eerste instantie een koopkrachtverslechtering voor deze grote groep Nederlanders. Hoeveel hiervan gecompenseerd wordt via bijvoorbeeld de verhoging van de arbeidskorting, is voor veel zelfstandigen nog onduidelijk. Cristel van de Ven, voorzitter van VZN, waar de leden van Het Ondernemerscollectief o.a. door worden vertegenwoordigd: “Feit is dat dit kabinet de zelfstandigen wederom op achterstand zet. Na de zeer gebrekkige coronasteun voor deze groep ondernemers, worden ze nu opnieuw geraakt. Deze versnelde en verdere afbouw van de zelfstandigenaftrek is in strijd met het coalitieakkoord, toch 'het contract' met de maatschappij. Dat is een klap in hun gezicht.” Ook de Fiscale Oudedags Reserve (FOR) en middelingsregeling verdwijnen.

Lees meer en bron: ikwordzzper.nl

Zzp’ers en MKB’ers bang dat zij de rekening moeten betalen

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is na het lezen van de Prinsjesdagstukken bezorgd dat het bedrijfsleven een groot deel van de rekening moet betalen om de koopkracht in stand te houden. Denk aan lastenverzwaringen als de versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek en de verplichte AOV voor zzp’ers. Daarnaast blijft het volgens TLN onzeker hoe de ondernemers worden gecompenseerd voor de flink gestegen energiekosten. Net als het nog onduidelijk is welke bedrijven en sectoren worden geholpen met liquiditeitsversterking en verduurzaming.

Lees ook het artikel: Miljoenennota 2023: dit zijn de gevolgen van Prinsjesdag 2022 voor jou als zzp’er

Zzp’ers, kleine en middelgrote ondernemers missen in de kabinetsplannen vooral duidelijkheid over hulp bij de hoog opgelopen energierekening. Zij dringen aan op snelle actie van de overheid, want de winstgevendheid van veel bedrijven staat onder druk. Na een tot stand gekomen prijsplafond voor gas en stroom, wordt nu gewerkt aan een pakket steunmaatregelen voor MKB-bedrijven.

Grootverbruikers van gas en stroom als de verenigde saunabedrijven, bakkerijsector, bloemenveilig Royal FloraHolland hebben al bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om compensatie en een tegemoetkoming gevraagd.  

Bronnen: Logistiek.nl en FD.nl

Cultuursector: extra steun geen pleister op de wonde

De in de Miljoenennota toegezegde extra financiële steun (van 170 miljoen euro) voor de culturele en creatieve sector, is onvoldoende om de gestegen kosten te dekken. Dit zegt directeur Berend Schans van de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF). “Naast de energiekosten hebben we te maken met de vergrijzing, de krapte op de arbeidsmarkt en de inflatie.” Schans is blij dat er meer oog voor zzp’ers is. “Het is fijn dat er nu geld voor de zzp’ers is en dat er ook gekeken wordt hoe deze in vaste dienst kunnen komen.”

Arjan Dunning, zzp’er en dirigent van amateurorkesten, stelt dat zelfstandigen in de culturele sector met de nieuwe versobering van de zelfstandigenaftrek opnieuw een stap terug doen. Dunning: “Binnen de cultuursector vermoed ik veel verborgen armoede. De tarieven staan onder druk. Dat merk ik zelf ook. Muziekverenigingen hebben ook een hogere energierekening en dalende ledentallen.”

Bronnen: Nu.nl en FD.nl

Zzp’ers hebben meer last van wanbetalingen

Een groeiende groep zzp’ers heeft last van wanbetalingen van opdrachtgevers. In februari dit jaar had circa 8% van de zelfstandigen zonder personeel te kampen met (nog) niet-betalende opdrachtgevers. Momenteel, zes maanden later, is dat percentage 14%. Ofwel bijna een verdubbeling van het aantal zzp’ers (omgerekend circa 140.000) dat last heeft van onbetaalde facturen.

Dit blijkt uit de BedrijvenMonitor van verzekeraar Interpolis. Om meer wanbetalingen te voorkomen, wordt benadrukt om afspraken met de opdrachtgever altijd vast te leggen, zoals de voorwaarden bij het niet tijdig betalen van facturen als een opdracht wordt aangenomen. En transparant te zijn over hoe het tarief tot stand komt, bijvoorbeeld door hoge energieprijzen en dure grondstoffen.

Lees ook het artikel: Wanbetalers, zo pak je ze aan

Opvallend is ook dat meer dan de helft van de zzp’ers (55%) zich zorgen maakt over het genereren van voldoende inkomsten op de lange termijn. Bijna een zelfde percentage zelfstandigen heeft hoofdbrekens over de impact van de inflatie op de bedrijfsresultaten. Circa een derde van de zzp’ers heeft zijn tarieven verhoogd om de inflatie te kunnen doorberekenen. Een kwart van de zelfstandigen geeft aan dat hun prijzen zijn gestegen door de gestegen grondstofprijzen.

Bronnen: AD.nl en InFinance

Wet DBA helpdesk

Wil je meer duidelijkheid over de wet DBA en model overeenkomsten? Heb je vragen als: wat zijn mijn risico's, ben ik schijnzelfstandig of: wat gebeurt er nu de handhaving van de wet (opnieuw) is uitgesteld?
De helpdesk van Het Ondernemerscollectief staat voor jou en je vragen klaar.

Meer over de wet DBA helpdesk
Wet DBA helpdesk

Nieuwe praktijkondersteuners mogen geen zzp’er meer zijn

Nieuwe praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg in huisartsenpraktijken mogen van de Belastingdienst niet meer als zzp’er werken. Lopende overeenkomsten met een zogenaamde POH-GGZ kunnen wél blijven bestaan. Tijdelijke overeenkomsten met huisartsenondersteuners mogen echter niet worden verlengd. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) raadt praktijken aan vanaf nu een POH-GGZ een vast contract aan te bieden of een detacheringsbureau in de arm te nemen.

Huisartsen stelden in 2016 een modelovereenkomst voor de POH-GGZ op, die door de Belastingdienst werd goedgekeurd. Deze beoordeling liep dit jaar af en nu oordeelt de Belastingdienst dat er in de meeste gevallen bij een praktijkondersteuner sprake is van een gezagsrelatie. En er dus een verkapt dienstverband is. Voorwaarde voor zelfstandig werken is dat de BIG-geregistreerde POH-GGZ zelf eindverantwoordelijk is en geen aanwijzingen of instructies hoeft op te volgen. Volgens de Belastingdienst wordt daar binnen de huisartsenpraktijk niet aan voldaan.

Lees ook het kennisartikel: Welke overeenkomsten heb ik nodig als zzp’er?

Bron: Skipr.nl

Bijna 1.200 zzp’ers dienen innovatieplan in

In 2021 dienden 1.1994 zzp’ers een aanvraag voor een innovatieplan in bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) ondersteunt bedrijven die het lef hebben om op zoek te gaan naar hoe het beter en anders kan. Het ministerie keerde vorig jaar 1,4 miljard euro aan subsidies uit voor innovatieplannen van in totaal meer dan 20.000 bedrijven.  

Dit meldde het ministerie van EZK deze week bij de publicatie van het jaarlijkse rapport over de WBSO. Met behulp van de regeling kunnen bedrijven onder meer een deel van de loonkosten en de kosten voor onderzoek verlagen. Volgens minister Adriaansens moeten bedrijven juist in economisch lastige tijden investeren in innovatie. Naast de 1.194 zzp’ers deden 19.145 bedrijven een beroep op de WBSO. De innovatieplannen werden goedgekeurd ten tijde van de coronacrisis.

Bron: Executive Finance

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

Juridische service

Juridische service

Heb je twijfels of een vraag over een overeenkomst, modelcontract of heb je een geschil? Heb je een juridisch probleem? Neem dan snel contact op het de juridische helpdesk van Het Ondernemerscollectief: daar kun je terecht als je een vraag hebt of advies wilt.