• Laatste update:
 • Plaatsingsdatum:
 • Leestijd: 4 min

Miljoenennota 2023: dit zijn de gevolgen van Prinsjesdag 2022 voor jou als zzp'er

"Kabinet zet zelfstandigen wéér op achterstand"

De miljoenennota heeft slecht nieuws voor zelfstandig ondernemers zonder personeel. Zij lezen dat de zelfstandigenaftrek, voor het vierde jaar op rij, verder wordt versoberd. Dit betekent in eerste instantie een koopkrachtverslechtering voor deze grote groep Nederlanders. Hoeveel hiervan gecompenseerd wordt via bijvoorbeeld de verhoging van de arbeidskorting, is voor veel zelfstandigen nog onduidelijk. Cristel van de Ven, voorzitter van VZN, waar de leden van Het Ondernemerscollectief o.a. door worden vertegenwoordigd: “Feit is dat dit kabinet de zelfstandigen wederom op achterstand zet. Na de zeer gebrekkige coronasteun voor deze groep ondernemers, worden ze nu opnieuw geraakt. Deze versnelde en verdere afbouw van de zelfstandigenaftrek is in strijd met het coalitieakkoord, toch 'het contract' met de maatschappij. Dat is een klap in hun gezicht.” Ook de Fiscale Oudedags Reserve (FOR) en middelingsregeling verdwijnen.

Vaart maken

VZN roept het kabinet op om vaart te maken met de aanpak van schijnconstructies en te komen met een duidelijk plan om echte zelfstandigen constructief te ondersteunen in hun ondernemerschap. Van de Ven: “Deze maatregelen treffen de ondernemers die je haren knippen, je kinderen muziekles geven en je dak repareren wanneer het lekt. Het zijn de mensen die het leven leefbaar houden, juist in deze moeilijke tijden. En ze zijn zeker niet rijk. Ook zij hebben veel last van gestegen kosten van inkoop en levensonderhoud. Dit kabinet schat de bijdrage van deze groep ondernemers niet op waarde."

Maatregelen die zzp'ers gaan treffen in 2023

Hieronder een overzicht van de onderdelen die zzp'ers raken in de Miljoenennota voor 2023.

 • Zelfstandigenaftrek sneller omlaag

Het kabinet wil de afbouw van de zelfstandigenaftrek versnellen. Dit staat in het Belastingplan 2023. In het coalitieakkoord is afgesproken om de zelfstandigenaftrek vanaf 2023 verder terug te brengen tot € 1.200 in 2030. Bij het versneld afbouwen wordt de zelfstandigenaftrek al in 2026 teruggebracht tot € 1.200 en in 2027 verder verlaagd naar € 900.

 • Belasting op bestelauto’s voor ondernemers

Het kabinet wil dat voor bestelauto’s dezelfde criteria voor belastingheffing gaan gelden als voor personenauto’s. Ondernemers moeten dan straks ook belasting (bpm) betalen wanneer zij een bestelauto kopen en dat hierbij gekeken wordt naar de CO2-uitstoot. Verder wil het kabinet dat ook de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor deze bestelauto’s omhoog gaat. 

 • Afschaffing oudedagreserve

Het kabinet wil de oudedagsreserve afschaffen. De oudedagreserve is voor ondernemers om een deel van hun winst te gebruiken voor hun pensioen. Met het afschaffen wil het kabinet voorkomen dat ondernemers hun oudedagsreserve gebruiken om belastinguitstel te krijgen. Maak jij gebruik van de FOR en wil je weten wat de gevolgen voor jou zijn? Volg dan het webinar Eerste hulp bij oudedagsreserve afschaffing'.

Leestip: Wat te doen als de fiscale oudedagsreserve (FOR) wordt afgeschaft?

 • Winstgrens vennootschapsbelasting wordt verlaagd

Het kabinet wil de grens voor het lage tarief in de vennootschapsbelasting (vpb) verlagen van € 395.000 winst naar € 200.000. Het lage tarief van 15% gaat omhoog naar 19%. Bedrijven met een winst vanaf € 200.000 betalen vanaf 1 januari 2023 het hoge tarief. Dat tarief gaat omhoog van 25% naar 25,8%.

 • Schijnzelfstandigheid wordt aangepakt

Het kabinet wil echte zelfstandigen de ruimte geven en ondersteunen en schijnzelfstandigheid tegengaan. Zelfstandig ondernemerschap levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. De groei van deze groep werkenden kent echter ook keerzijden waarvoor de afgelopen jaren meer aandacht is gevraagd. Het kabinet zet daarom allereerst in op een gelijkere behandeling van werkenden als het gaat om belastingen en sociale zekerheid.

Fiscale hulp?

Fiscale hulp?

Heb je vragen als:

 • Welke kosten zijn aftrekbaar?
 • Hoe betaal ik zo min mogelijk belasting?

Algemene maatregelen

Naast bovenstaande maatregelen die jou rechtstreeks als zzp'er treffen zijn er nog een paar algemene maatregelen die we jou niet willen onthouden.

 • Koopkrachtmaatregelen

Er komt een tijdelijk maximum op de gas- en elektratarieven om de energierekening behapbaar te houden en houvast te bieden. Voor de meest kwetsbare huishoudens komt er een energietoeslag en worden de zorgtoeslag, huurtoeslag en het kindgebonden budget verhoogd. 

Om mensen structureel te helpen, gaat het minimumloon in 2023 met 10% omhoog, eerder en meer dan was gepland. De AOW en arbeidsgerelateerde uitkeringen stijgen mee. 

Om te zorgen dat mensen meer inkomen overhouden uit hun werk worden de lasten op arbeid structureel verlaagd. Het 1e tarief van de inkomstenbelasting gaat omlaag en de arbeidskorting omhoog. Op deze manier worden ook middeninkomens ondersteund. 

 • Zorgpremie en zorgtoeslag gaan omhoog

In 2023 gaat de premie van de basisverzekering met ongeveer € 11 per maand omhoog. Hierdoor wordt de totale zorgpremie in 2023 gemiddeld € 137 per maand. Dit is nodig omdat de kosten van de zorg ook stijgen. Onder meer door loonstijgingen, inflatie en meer vraag naar zorg. Deze stijging heeft geen gevolgen voor de toegankelijkheid van de zorg. Uiterlijk in november 2022 stellen de zorgverzekeraars hun definitieve premie vast.

 • Zorgtoeslag stijgt mee

Om lage- en middeninkomens te compenseren voor de hogere kosten, stijgt de zorgtoeslag naar € 154 per maand. Het kabinet heeft voor 2023 de zorgtoeslag voor een keer extra verhoogd om de algemene koopkracht te verbeteren. 

*De redactie werkt dit overzicht de komende dagen regelmatig bij. Wil je later deze week een compleet overzicht in je mailbox, maak dan nu een gratis account aan en mis geen enkele tip als (startende) zzp'er.

ZZP Stappenplan

ZZP Stappenplan

Ga je starten als zzp'er? Gebruik dan ons stappenplan om goed voorbereid te starten als zzp'ers en ontvang een oorkonde.

Onze partners

Blogs