• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 4 min

#ZZPUpdate week 43: belangenclubs willen zzp-wet van tafel, starten als zzp’ers is minder risicovol en Tweede Kamer wijst motie stop op zorg-zzp’ers af

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

Belangenclubs willen zzp-wet van tafel

De conceptwet van minister Karien van Gennip om schijnzelfstandigheid aan te pakken, tast de vrijheid van ondernemers aan en gaat voor een leegloop van zzp’ers in diverse branches als het onderwijs, de zorg, bouw, techniek en het interim-management zorgen. Zzp’ers voelen zich betutteld en beknot. Zij vrezen straks te moeten terugkeren naar een loondienstverband, terwijl ze nu juist een goede balans tussen werk en privé hebben. SoloPartners, de brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg: “Komt het wetsvoorstel erdoor, dan betekent dat voor zzp’ers een einde aan de eigen, vrije keuze voor het ondernemerschap.”  

Zowel belangenorganisaties voor zzp’ers als de zelfstandig ondernemers zelf roeren zich in reactie op de conceptwet van het kabinet.  Accountancy Vanmorgen (AV) heeft de eerste reacties van zzp’ers die naar voren komen uit de opengestelde internetconsultatie bekeken. De reacties zijn volgens AV niet mals en geven een duidelijk signaal af. “Van Gennip heeft haast om de schijnzelfstandigheid aan te pakken. Jaagt ze daarmee niet de echte zzp’er weg?”

Uit de commentaren tot nu toe blijkt dat zzp’ers bang zijn om hun status te verliezen door het wetsvoorstel. Ze vinden de zzp-wet ook in strijd met de vrijheid van ondernemen, dat een Europees grondrecht is. Andere commentaren: de overheid loopt met deze wet achter de feiten aan in een veranderende arbeidsmarkt, het dwingt zzp’ers in dienst te treden bij werkgevers die onvoldoende werk voor ze hebben en de nieuwe wet duwt zzp’ers in de armen van dure bemiddelingsbureaus. Het wordt wel goed gevonden dat schijnzelfstandigheid wordt aangepakt met een minimumtarief.

Volgens zzp-belangenorganisaties schiet de conceptwet zijn doel ver voorbij, biedt deze geen extra duidelijkheid vooraf en raakt het zelfstandig ondernemers rechtstreeks in hun bestaansrecht. De wet moet van tafel en de minister moet terug naar de tekentafel, aldus de belangenclubs. De Tweede Kamer wil vanwege alle bezwaren en onrust dat het kabinet eerst de gevolgen in kaart brengt. Daar wordt nu aan gewerkt, heeft het ministerie in reactie laten weten. Zzp’ers kunnen nog tot 10 november reageren op de internetconsultatie.

Bronnen: Accountancy Vanmorgen, De Ondernemer, FD en SoloPartners

Starten als zzp’er is minder risicovol

De krapte op de arbeidsmarkt maakt het voor zzp’ers eenvoudiger om een eigen bedrijf te starten en het is minder risicovol. Starters kunnen relatief gemakkelijk aan opdrachten komen. In geval het toch tegenzit, kunnen ze weer zonder problemen switchen naar een vast dienstverband.

Dit blijkt uit een onderzoek van ABN AMRO, vastgelegd in een rapport over de zakelijke dienstverlening in Nederland. Weliswaar draait de economie relatief matig, maar de arbeidsmarkt blijft krap. Recente cijfers van het CBS laten zien dat momenteel (slechts) 3,7% van de beroepsbevolking werkloos is. Er zijn meer vacatures dan werklozen.

Ruim 41% van de ondernemers beschouwt een personeelstekort als een belemmering. Dat percentage ligt nog hoger in de zakelijke dienstverlening: 58%. ABN AMRO signaleert dat het structurele tekort aan personeel tot meer flexibiliteit in de arbeidsrelatie tussen werkgevers en werkenden leidt. Werkenden wisselen vaker van werkgever en soms zelfs van branche of type arbeidsrelatie. Iemand is eerst gedetacheerd, gaat daarna in vaste dienst en neemt vervolgens werk als zzp'er aan, of omgekeerd.

Lees ook het artikel: Hoe start ik als zzp'er naast mijn loondienstverband?

Er zijn ook veel werkenden die zowel werknemer als zzp’er zijn. Uit het onderzoek komt naar voren dat 6,3% van de werknemers in vaste dienst ook als zzp’er werkzaam is. Ofwel bijna 340.000 mensen, een aantal dat de afgelopen jaren sterk is toegenomen.

Bron: Business Insider

Wet DBA (schijnzelfstandig) helpdesk

Heb je vragen als: wat zijn mijn risico's, ben ik schijnzelfstandig of: wat gebeurt er nu de handhaving van de wet (opnieuw) wordt opgepakt?

De helpdesk van Het Ondernemerscollectief staat voor jou en je vragen klaar.

Meer over de wet DBA helpdesk
Wet DBA (schijnzelfstandig) helpdesk

Kamer wijst motie stop op zorg-zzp’ers af

De Tweede Kamer heeft deze week tegen een motie van SP-Kamerlid Jimmy Dijk gestemd om een norm in te stellen van maximaal 10% externe inhuur bij zorginstellingen. De motie kwam 17 stemmen tekort. Onder meer de coalitiepartijen VVD, D66 en CDA stemden tegen.

Volgens de indiener van de motie gaat een te grote afhankelijkheid van flexkrachten ten koste van de stabiliteit van de zorg. De SP kreeg geen meerderheid om het aantal zzp’ers een halt toe te roepen. De coalitiepartijen gingen niet mee, omdat het kabinet recent andere voorstellen heeft gelanceerd, zoals maatregelen voor het tegengaan van de schijnzelfstandigheid.

Voor de zorg hebben drie ministeries samen met zes brancheorganisaties extra maatregelen afgesproken. Zo moeten zzp’ers vanaf volgend jaar aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen, moeten ze zijn aangesloten bij een geschillencommissie, professionele standaarden vastleggen en hanteren, een register bijhouden van incidenten op het werk en intervisie structureel inpassen. Er was wel een meerderheid voor een motie om de administratieve lasten van zorgmedewerkers te halveren én voor een motie voor een verplichte maatregel tegen mensen die agressief zijn tegen zorgmedewerkers.

Bron: Skipr

Aantal zzp’ers in eventcatering stijgt opnieuw hard

Het aantal geregistreerde zzp’ers in de horecasector is deze maand door de grens van 40.000 gegaan. Dit komt naar voren uit cijfers van de Kamer van Koophandel, die door Misset Horeca zijn opgevraagd en geanalyseerd. De enorme toename van het aantal zzp’ers in eventcatering springt (opnieuw) in het oog. De afgelopen twaalf maanden gingen 4.400 zelfstandigen in de eventcatering aan de slag. Begin 2022 was het aantal bedrijven in de eventcatering ook al met 25% toegenomen.

Van de 40.000 geregistreerde horeca-zzp’ers zijn er bijna 32.000 werkzaam in de eventcatering. Hiervan werken er 6.500 op deeltijdbasis, ofwel minder dan vijftien uur per week. Er kwamen het afgelopen jaar vijftig ondernemers bij met een fastfoodrestaurant, cafetaria, ijssalon of eetkraam. Het aantal geregistreerde zelfstandigen dat een restaurant of café runt, is ongeveer hetzelfde gebleven. De KvK noteert 2.900 mensen in restaurants, waarvan 296 op deeltijdbasis. In cafés blijft de teller steken op circa 2.500 personen, waarvan 236 geregistreerd staan als parttimers.

De groei van het aantal zelfstandigen in de horeca lijkt wel iets af te vlakken, stelt Misset Horeca. In de eerste negen maanden van 2023 schreven 2.792 zelfstandige horecaondernemers zich uit bij de KvK. Dat is meer dan de 2.398 mensen over dezelfde periode een jaar eerder. In 2023, gerekend tot en met september, schreven in totaal 6.349 mensen zich als zelfstandige horecaondernemer in bij de KvK. Dat zijn er gemiddeld 705 per maand; iets minder dan 718 personen over dezelfde periode in 2022.

Bron: Misset Horeca

Veel zzp’ers missen certificaat voor F-gasinstallaties

Veel zzp’ers werken zonder vereist certificaat aan F-gasinstallaties, ofwel warmtepompen, airco’s en koelinstallaties die gebruikmaken van fluorhoudende gassen. Dit constateert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) bij controles, waaruit blijkt dat veel zelfstandige monteurs niet aan de eis van het hebben van een zogenaamd BRL 100-bedrijfscertificaat voldoen. Dit certificaat is wettelijk verplicht.

De ILenT voert zowel aangekondigde als onaangekondigde inspecties uit. Hieruit komt naar voren dat zzp’ers wél over een BRL 200-persoonscertificaat beschikken, maar niet over het eveneens benodigde BRL 100-bedrijfscertificaat. Volgens de inspectie ontbreekt dit certificaat vermoedelijk door onwetendheid of uit financiële overwegingen.

De Inspectie Leefomgeving en Transport legt bij een geconstateerde overtreding boetes op van € 1.500 tot € 3.000. Daarnaast worden bestuurlijke dwangsommen opgelegd om fouten te laten herstellen en af te dwingen dat installateurs hun BRL100-certificaat alsnog halen. De handhavingsacties komen voort uit observaties van de inspectiedienst, uit anonieme meldingen of informatie van slimme software die verdachte koudemiddeladvertenties op internet opspoort. Een op de acht meldingen is aanleiding tot een inspectiebezoek.

Bron: Vakblad Warmtepompen

NSC (partij Omzigt) wil wet DBA afschaffen

Zelfstandigen krijgen duidelijke richtlijnen voor hun ondernemerschap en de fiscale en sociale behandeling van verschillende arbeidsverbanden wordt gelijkgetrokken om oneerlijke concurrentie te voorkomen. De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) moet worden afgeschaft en vervangen door heldere en meetbare criteria voor de relatie tussen zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) en hun opdrachtgevers. Er wordt coulance getoond naar ondernemers die tijdens de lockdowns in coronatijd in financiële problemen zijn geraakt.

Het zijn enkele van de plannen voor bedrijven en ondernemers uit het deze week gepresenteerde verkiezingsprogramma van Nieuw Sociaal Contract (NSC), de partij van Pieter Omzigt. Het streven van NSC is om normale dienstverbanden de standaard te maken, terwijl uitzendarbeid wordt beperkt tot 'piek en ziek' situaties. Het programma streeft naar het verminderen van de tweedeling tussen 'vaste banen' en 'flexibele arbeid'. Er wordt ingezet op het aantrekkelijker maken van werkgeverschap voor ondernemers in het MKB.

NSC ziet het MKB en familiebedrijven als de hoeksteen van de economie en wil voor deze doelgroep onder meer de administratieve lasten verminderen en hulp bieden aan door de coronapandemie getroffen ondernemers. Er wordt ingezet op regionale samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden om innovatie en groei te bevorderen. De nieuwe partij wil ook 'leerpaden' ontwikkelen voor de top 10-functies met een groot personeelstekort, vergelijkbaar met het Deense model. Het UWV en gemeentelijke diensten moeten middelen verstrekken voor de financiering van deze leerpaden.

Bron: De Ondernemer

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

Personeel aannemen als zzp'er

Personeel aannemen als zzp'er

Ben jij van plan om personeel aan te gaan nemen als zzp'er? Download dan deze handige, gratis whitepaper voor meer informatie!

ZZP Agenda