• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 3 min

#ZZPUpdate week 6: adresgegevens zzp’ers beter afgeschermd en FNV dreigt met rechtszaak schijnzelfstandigheid

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

Adresgegevens van zzp’ers worden beter afgeschermd

De Kamer van Koophandel (KvK) maakt het eenvoudiger voor zzp’ers en andere ondernemers om hun adresgegevens af te schermen. Deze toezegging deed minister Adriaansen van Economische Zaken de afgelopen week in een debat met de Tweede Kamer.   

Sinds 1 januari 2022 worden woonadressen afgeschermd in het Handelsregister, maar voor zzp’ers zijn het woonadres en het vestigingsadres van hun bedrijf vaak hetzelfde. Een ondernemer kan niet zomaar zijn vestigingsadres laten afschermen. Hiervoor moet officieel kunnen worden aangetoond dat er sprake is van bedreiging. Volgens minister Adriaansen gaat de KvK hier de laatste tijd coulanter mee om. De adresgegevens worden tijdelijk ontoegankelijk gemaakt totdat de zaak is uitgezocht.

Het kabinet wil de wet aanpassen. Per 1 juli 2022 moeten vestigingsadressen voor specifieke beroepsgroepen kunnen worden afgeschermd, zonder dat zzp’ers en andere ondernemers bewijzen hoeven aan te leveren. De minister denkt daarbij aan journalisten, advocaten en deurwaarders en andere nog nader te onderzoeken beroepsgroepen. Het gaat de minister te ver om alle vestigingsadressen af te schermen, omdat openbaarheid aan de bestrijding van misbruik bijdraagt.

Adriaansen wil ook nadenken over andere privacy-maatregelen, zoals een opt-in (adres automatisch afgeschermd, tenzij de ondernemer zegt dat het openbaar moet zijn) en een postbus om niet meer het privéadres te hoeven gebruiken.         

Bron: NOS

FNV dreigt met rechtszaak schijnzelfstandigheid zzp'ers

Vakbond FNV stapt naar de rechter als de overheid niet gaat handhaven op de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). FNV wil vóór 17 februari een passende reactie van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Van Rij van Financiën. Als er geen adequate reactie volgt, overweegt de vakbond een rechtszaak.

FNV heeft het kabinet een brief geschreven, waarin wordt gesteld dat de overheid structureel tekortschiet in de handhaving van de wet. Het wordt door de vakbond omschreven als ‘wanbeleid tegen schijnzelfstandigheid’. Dit is een situatie waarin een zzp’er een opdracht als ondernemer aanneemt, maar eigenlijk in loondienst is.

Lees ook: Wanneer ben je als zzp'er schijnzelfstandig?

De wet DBA is ingevoerd in 2016, met als doel om meer duidelijkheid te scheppen over de status van arbeidsrelaties. De wet voorziet in modelovereenkomsten, maar het is niet verplicht om deze te gebruiken. Dit maakt volgens velen handhaving van de wet niet eenvoudig. De Belastingdienst treedt nu alleen op als een opdrachtgever aantoonbaar met opzet de arbeidswetten overtreedt of aanwijzingen van de fiscus niet opvolgt. FNV wil de ontsnappingsroute van bedrijven met het inhuren van schijnzelfstandigen (terwijl er sprake is van werkgeverschap) eindelijk gedicht hebben.

Bron: ORnet

Kabinet Rutte-IV heeft het niet echt op zzp’ers

Een versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek. Een verplichte AOV. Het grijze gebied van schijnzelfstandigheid dat harder wordt bestreden. De belangenclubs voor zelfstandigheden slaan op de trom met hun wensen en adviezen aan het kabinet Rutte-IV voor beter zzp-beleid. Daaronder de Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN), dat als belangenbehartiger van de leden van Het Ondernemerscollectief optreedt.

VZN-voorzitter Cristel van de Ven leest in het coalitieakkoord ‘slechts een paar bullets over zzp-beleid die weinig zijn onderbouwd’. De belangenclub wil ook met de politiek en overheid in gesprek over de enorme schulden die veel zelfstandigen hebben gemaakt, omdat ze niet in aanmerking kwamen voor TVL-, Tozo- of Tonk-steun.

Lees ook: Deze wetswijzigingen gelden voor zzp’ers vanaf 1 januari 2022   

Van de Ven vraagt zich af wat de positie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt wordt. Volgens de VZN-voorzitter dreigt er vooral lastenverzwaring voor zelfstandigen. Bovenop de versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek komt namelijk een verplichte AOV voor zelfstandig ondernemers. VZN ziet liever een collectieve AOV-basisverzekering voor alle werkenden. De zelfstandigenaftrek kan wat VZN betreft voorwaardelijk blijven bestaan om sociale en ondernemersrisico’s mee af te dekken en voor zzp’ers om in zichzelf te investeren.

Bron: De Ondernemer

Aantal zzp maaltijdbezorgers stijgt enorm

Het aantal zzp maaltijdbezorgers neemt de laatste jaren enorm toe. Telde Nederland in 2017 nog slechts 16 zzp maaltijdbezorgers, op 1 december 2021 zijn dat er maar liefst 1997. Vooral in de randstad groeit de populariteit flink, meldt de Kamer van Koophandel.

Veel zzp maaltijdbezorgers zijn twintigers, maar volgens de cijfers van de KvK worden neemt de gemiddelde leeftijd van de ingeschreven maaltijdbezorgers al een aantal jaar toe. Van 25,7 jaar op 1 januari 2018 naar 27,8 jaar in december 2021. In steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag zijn maaltijdbezorgers niet meer weg te denken uit het straatbeeld.  

Bron: Foodclicks

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

Wet DBA helpdesk

Wet DBA helpdesk

Wil je meer duidelijkheid over de wet DBA en model overeenkomsten? Heb je vragen als: wat zijn mijn risico's, ben ik schijnzelfstandig of: wat gebeurt er nu de handhaving van de wet (opnieuw) is uitgesteld?
De helpdesk van Het Ondernemerscollectief staat voor jou en je vragen klaar.