• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Shoppen op internet: zzp’er minder beschermd dan de consument

Wanneer u een online aankoop doet, dan koopt u op afstand. Dit geldt ook voor telefonische aankopen en de aankoop uit een papieren catalogus. Bij al deze aankoop-vormen heeft u geen face to face contact met de verkoper en bestaat er voor u geen mogelijkheid om uw aankoop vóór het sluiten van de koopovereenkomst nader te beschouwen en te beoordelen, zoals u wel in een winkel zou kunnen doen.

Met het oog op deze achtergrond, komt aan consumenten een recht toe om de overeenkomst op afstand te ontbinden. Dit recht van ontbinding wordt ook wel ‘herroepingsrecht’ of ‘bedenktermijn’ genoemd en geldt voor aankopen met een minimumwaarde van € 50,-. In deze blogpost geef ik hier meer informatie over. Daarnaast ga ik in op de positie van de zzp’er bij het doen van online aankopen.

Het herroepingsrecht van de consument

Bij (bijna) elke op afstand gesloten overeenkomst, heeft de consument de mogelijkheid om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. De termijn van ontbinding bedraagt 14 dagen en gaat in vanaf het moment dat het bestelde product is ontvangen. Wanneer er meerdere producten zijn besteld, begint de termijn pas te lopen op de dag dat het laatste product uit de bestelling is ontvangen. Voor de overeenkomst waarbij een dienst wordt afgenomen, vangt deze termijn al aan op de dag van het sluiten van de overeenkomst. Bij abonnementen, denk aan bijvoorbeeld een krant of tijdschrift, geldt het herroepingsrecht alleen gedurende 14 dagen na de eerste levering.
Om gebruik te kunnen maken van het herroepingsrecht dient de consument wel te weten dat hij dit recht überhaupt heeft. De verkoper dient de consument hierover dan ook tijdig te informeren. Laat hij dit na, dan kan de consument tot maximaal 12 maanden na ontvangst van de aankoop tot ontbinding overgaan.

Er zijn een aantal uitzonderingssituaties waarin het herroepingsrecht niet geldt. Denk hierbij aan de koop op afstand van producten die op maat zijn gemaakt, zoals bijvoorbeeld een fotoalbum, T-shirt met zelfgekozen afbeelding of maatpak. Dit is te begrijpen, aangezien de verkoper deze producten zelden aan een ander kan slijten. Het ontbindingsrecht geldt eveneens niet voor beperkt houdbare producten (zoals bloemen, brood, groente of fruit), hygiëne producten die zijn verzegeld, cd’s, dvd’s en software, gokartikelen/loterijen, producten gekocht op een openbare veiling ten overzien van een fysiek aanwezige veilingmeester en producten die na levering zijn gemeld met andere producten (zoals benzine). Meer uitzonderingen zijn te vinden in artikel 6:230h lid 2 en 6:230p BW.

De consument-koper hoeft het product niet binnen de herroepingstermijn van 14 dagen ook te retourneren. Na deze 14 dagen, krijgt hij nog eens 14 dagen de tijd om de producten terug te sturen. De kosten voor het retourneren mogen alleen aan de consument in rekening worden gebracht, indien dit vooraf duidelijk op de website is aangegeven. Alle andere gemaakte kosten, zoals betaal- en verzendkosten, dienen door de verkoper te worden vergoed. De verkoper dient deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van de ontbindingsverklaring van de consument te vergoeden.

De zzp'er en online aankopen

De consument-koper wordt goed beschermd bij het doen van online aankopen. Deze regels gelden echter niet wanneer u als ondernemer een aankoop op afstand doet. In dit geval gelden de algemene regels voor (koop)overeenkomsten. Deze regels staan in de boeken 3, 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek. Zo kan een koop niet zonder opgave van redenen ontbinden worden. Om een overeenkomst te kunnen ontbinden, dient er sprake te zijn van een tekortkoming van de wederpartij in de nakoming van de verbintenis. Dit geeft slechts de bevoegdheid om te ontbinden indien de tekortkoming niet van bijzondere aard of geringe betekenis is. De zzp’er, handelend in de hoedanigheid van ondernemer wordt dus veel minder goed beschermd dan de consument.

Wanneer de zzp’er een privéaankoop doet, valt deze uiteraard wél onder de bescherming van de consumentenregeling.

Tot slot nog een tip

Veel creditcardmaatschappijen bieden zowel consumenten als niet-consumenten die met hun creditcard online aankopen doen extra bescherming aan in de vorm van een aflevergarantie van de bestelde producten of betwistingsmogelijkheid van het aankoopbedrag. Krijgt u het product niet binnen een bepaalde termijn geleverd, of is het aankoopbedrag onbekend of onjuist, en komt u er zelf met de verkoper niet uit, dan kunt u vaak het geld terugvragen aan uw creditcardmaatschappij.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze blogpost? Ik beantwoord deze graag voor u.

Blogs

ZZP Agenda

augustus
20
Terug naar overzicht