• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Het belang van een VOF-contract

Regelmatig word ik als advocaat benaderd door ondernemers die een vraag hebben over de beëindiging van een Vennootschap Onder Firma (VOF). Veel van deze ondernemers hebben bij het aangaan van de VOF geen VOF-contract opgesteld en lopen hier, bij het einde van de samenwerking, tegenaan. In deze blog bespreek ik kort het belang van een VOF-contract.

Bij een Vennootschap Onder Firma drijven minimaal twee personen onder gemeenschappelijke naam een onderneming. Deze onderneming is geen rechtspersoon, maar een gezamenlijk bezit van de vennoten. Met het oog op de toekomst is het van groot belang dat je bij het aangaan van de VOF een VOF-contract opstelt. Wanneer de VOF wordt gedreven door twee personen tezamen is het van nog groter belang dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over de voortzetting van de onderneming.

Wat gebeurt er als één van de vennoten wil uittreden?

Voortzetting van een VOF door één persoon is niet wenselijk. De Kamer van Koophandel (KvK) zal er belang aan hechten dat er de rechtsvorm, indien er één vennoot in de VOF overblijft, wordt omgezet naar een eenmanszaak of dat er een nieuwe vennoot tot de VOF zal toetreden, welke ook dient te worden ingeschreven in het handelsregister bij de KvK.

In de VOF-overeenkomst leg je de details van de samenwerking vast. Wanneer er in de toekomst sprake is van onenigheid tussen de vennoten, dan kun je terugvallen op de gemaakte afspraken. Je kunt in het contract voorwaarden opnemen die zien op de beëindiging van de samenwerking; denk hierbij aan voorwaarden waaronder het contract kan worden opgezegd of een regeling die ziet op de uittreding van een van de vennoten. In het VOF-contract wordt in de regel ook aandacht besteed aan de vereffening en verrekening van het vermogen bij ontbinding van de VOF en de voorwaarden waaronder de VOF kan worden voortgezet door een der vennoten.

Heb je nog vragen over het opstellen van een VOF-contract of het einde van een VOF? Ik help je er graag mee verder.

Blogs

ZZP Agenda

Terug naar overzicht