• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Mag de opdrachtgever de opdracht tussentijds opzeggen?

Een groot deel van de contracten en afspraken tussen MKB-ers, ZZP-ers, grote bedrijven en interimklussers gebeurt op basis van een overeenkomst van opdracht. Een webdesigner die een nieuwe website ontwerpt, een interim manager die een project uitvoert, of een advocaat die een juridisch advies verstrekt, al deze werkzaamheden worden grotendeels als overeenkomst van opdracht geformuleerd. Wat gebeurt er nu als de opdrachtgever de opdracht halverwege weer intrekt?

Wettelijke regeling

De overeenkomst van opdracht is in Nederland wettelijk geregeld. De wetgever wil zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer bepaalde rechten en plichten meegeven, die soms dwingendrechtelijk zijn. Dat wil zeggen dat je er niet van af mag wijken. Wat zijn nou de rechten van de opdrachtnemer, als de opdrachtgever halverwege de klus wil stoppen, en de opdracht stopzet? De webdesigner is al halverwege met zijn ontwerp, de interim manager heeft al twee maanden van zijn tijd geïnvesteerd. Mag dat zomaar?
 
Artikel 7:411 BW bepaalt dat indien de overeenkomst eindigt voordat de opdracht is volbracht en de verschuldigdheid van ‘loon’ (de beloning) afhankelijk is van de volbrenging, de opdrachtnemer recht heeft op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon.

Bij de bepaling daarvan wordt onder meer rekening gehouden met de reeds door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond waarop de overeenkomst is geëindigd. De opdrachtnemer heeft slechts recht op het volle loon, indien het einde van de overeenkomst aan de opdrachtgever is toe te rekenen en de betaling van het volle loon, gelet op alle omstandigheden van het geval, redelijk is.

Wat is redelijk?

Hier is veel over geprocedeerd. Want de vraag dient zich al snel aan wat redelijk is. De opdrachtnemer wil het liefst doorbetaald krijgen alsof er nooit is opgezegd. De opdrachtgever zal zo min mogelijk willen betalen. Maar een feit is dat als de opdrachtgever tussentijds opzegt, de opdrachtnemer in veel gevallen aanspraak kan maken op een vergoeding. Zelfs als er in de overeenkomst staat dat opdrachtgever altijd mag opzeggen.

Uitzondering

Er is wel een uitzondering. Als de opdrachtnemer een vergoeding per tijdseenheid rekent, bijvoorbeeld een vast bedrag per gewerkt uur of dagdeel, dan vervalt de mogelijkheid voor een beroep op artikel 7:411 BW.

Wil je een advies op maat voor jouw specifieke situatie? Neem dan contact met me op.

Heb je vragen of wil je advies? Laat dan een bericht achter!

Blogs

ZZP Agenda

augustus
20
Terug naar overzicht