• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Geen verjaring, toch te laat met incasso!

Vorderingen kunnen verjaren. Na verloop van een bij wet vastgestelde periode treedt de verjaring in, en kan degene die een vordering heeft, niet langer zijn vordering opeisen. De meeste vorderingen verjaren na 20 jaar, maar er zijn ook vorderingen die al eerder verjaren.

Bijvoorbeeld de vorderingen uit een overeenkomst (huur, geldvordering etc.) verjaren na vijf jaar. Vorderingen uit consumentenkoop verjaren al na twee jaar.

Daartegenover staat rechtsverwerking. Als degene die een vordering heeft, jarenlang niets van zich laat horen, kan het zomaar zijn dat hij zijn rechten heeft verspeeld. Vandaar het belang van het ‘stuiten van de verjaring’, ofwel het opschorten, door bijvoorbeeld tijdig actie te ondernemen, een aanmaningsbrief te sturen etc.

Een opmerkelijke uitspraak onlangs van de kantonrechter in Alkmaar: een bank heeft in 1993 een lening verschaft van een kleine € 20.000,-. Al snel ging de klant failliet. Maar de lener bleef hoofdelijk aansprakelijk, en de bank bleef de lener aanspreken op betaling. Elk jaar ontving de lener een aanmaningsbrief, maar de bank nam nooit verdere actie. Na 17 jaar brengt de bank de zaak eindelijk voor de rechter. De rechter vindt het ontoelaatbaar dat de bank 17 jaar lang standaard aanmaningen stuurt zonder verdere actie, en dan alsnog wil invorderen. De vordering wordt afgewezen.

Oppassen dus. Wie te lang wacht met het daadwerkelijk opeisen van een vordering, verliest zijn kansen op betaling. Ook al is de verjaringstermijn nog niet voorbij.

Bron: ECLI:NL:RBNHO:2013:13255

Blogs

ZZP Agenda

juni
25
juni
26
Terug naar overzicht