• Laatste update:
 • Plaatsingsdatum:
 • Update datum:
 • Leestijd: 3 min

Foutje moet kunnen? Wel als je een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebt

Het is menselijk om af en toe fouten te maken. Maar soms kan een kleine vergissing ernstige gevolgen hebben. Als je als zzp’er of bedrijf schade aanricht bij je werkzaamheden, kan de partij waarvoor je de opdracht uitvoert je daarvoor aansprakelijk stellen. Dit kan aanzienlijke financiële gevolgen hebben. Gelukkig is er een passende oplossing voor dit probleem: de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV).

Wat houdt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) precies in?

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking bij schade als gevolg van beroepsfouten. Als je je vergist, slecht advies geeft of slordig handelt tijdens je werkzaamheden, dekt deze verzekering de schade. Bovendien worden de juridische kosten vergoed die gepaard gaan met geschillen over aansprakelijkheid bij de rechtbank. Daar hoef je dan geen rechtsbijstandsverzekering voor te hebben.

Waarom is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering belangrijk?

De Nederlandse wet- en regelgeving is vrij complex en het is steeds meer de norm geworden om anderen verantwoordelijk te houden voor zaak- of vermogensschade. Er is een 'claimcultuur’ aan het ontstaan. Opdrachtgevers eisen daarom vaak van zelfstandige professionals dat ze een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben. Dat geldt met name voor zelfstandigen.

Met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dek je de risico's af die kunnen leiden tot financiële schade bij je opdrachtgevers. Denk bijvoorbeeld aan een consultant die verkeerd advies geeft en daardoor schade veroorzaakt, of een architect die een foutieve berekening aflevert. Zonder een BAV zou je als ondernemer de kosten voor de geleden schade uit eigen zak moeten betalen, wat serieuze consequenties kan hebben voor de toekomst van je bedrijf. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering vermijd je dat risico.

Fouten zijn menselijk, maar met een BAV bescherm je jezelf tegen financiële gevolgen van professionele vergissingen.

Michel Verheij | easeley

Is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Hoewel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet wettelijk verplicht is, zie je steeds vaker dat opdrachtgevers het van je eisen. Ze stellen vaak ook eisen aan de hoogte van het bedrag waarvoor je bent verzekerd. En naast opdrachtgevers, kunnen het ook beroepsorganisaties zijn die die eisen stellen.

Waar moet je op letten bij het kiezen van een BAV?

Bij het selecteren van een verzekering is het belangrijk om te kijken hoe uitgebreid de dekking is. Let bij het vergelijken van verzekeringen in ieder geval op deze punten:

 • Wat wordt wel en niet gedekt?
 • Wat is het eigen risico?
 • Wat wordt beschouwd als beroepsfouten?
 • Hoe hoog zijn de verzekerde bedragen?
 • Wat zijn de premiekosten?
 • Wat is de opzegtermijn?

Wat wordt niet gedekt door een BAV?

Het is ook belangrijk om te weten wat niet wordt gedekt door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

 • Eigen schade (zoals misgelopen honorarium, salarissen en persoonlijke kosten)
 • Materiële schade en letsel (dit valt onder bedrijfsaansprakelijkheid)
 • Boetes en garanties
 • Bekende omstandigheden vooraf
 • Fraude
 • Opzet
 • Vermogensmisdrijven
 • Intellectuele eigendomsrechten

Wat zijn de kosten van een BAV?

Wat je betaalt voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de risico’s die je loopt bij het uitvoeren van je werk, de hoogte van het eigen risico en de bedragen waarvoor je verzekerd bent. Sommige verzekeraars bieden collectieve polissen aan waarbij je samen met andere ondernemers of zelfstandigen in een pool zit, wat resulteert in een uitgebreide dekking en aantrekkelijke premies.

Klik hier om meer te lezen over de kosten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Terug naar overzicht