• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Update datum:
  • Leestijd: 1 min

Heb ik zakelijke rechtsbijstand nodig naast mijn aansprakelijkheidsverzekering?

Wanneer een klant schade lijdt door jouw schuld, kun je aansprakelijk gesteld worden. De kosten hiervan kunnen hoog oplopen en het geeft veel juridisch gedoe. Daarom nemen veel ondernemers al bij de start van hun onderneming een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering. Maar heb je daarnaast ook een rechtsbijstandsverzekering nodig? In deze blog leg ik uit hoe het zit.

Welke soorten aansprakelijkheid zijn er?

Als zelfstandig ondernemer kun je te maken hebben met twee soorten aansprakelijkheidsverzekering. Sommigen zijn vanwege het karakter van hun beroep verplicht om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) te nemen. Dit verzekert ze tegen het risico van het toebrengen van vermogensschade door een beroepsfout. Denk bijvoorbeeld aan het geven van een verkeerd advies.

Veel zzp’ers vinden het daarnaast een comfortabel gevoel geven om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) af te sluiten. Schade aan goederen van derden (materiële schade) of lichamelijk letsel zijn hiermee gedekt. Maar… pas als de aansprakelijkheid van de 'veroorzaker' is vastgesteld. Dat jij als ondernemer aansprakelijk bent en 'dus’ opdraait voor de schade, is namelijk lang geen uitgemaakte zaak.

Verzekeraar betaalt proceskosten

Dat jij aansprakelijk bent voor de schade (bedrijfs- of  beroepsaansprakelijkheid) moet eerst worden aangetoond. Een onpartijdige derde - en in laatste instantie een rechtbank - bepaalt of er daadwerkelijk een verband is tussen de oorzaak (de door jou gemaakte fout) en het gevolg (de ondervonden schade). Veelal gaat dit gepaard met een juridische strijd en de kosten kunnen hoog oplopen.

De verzekeraar betaalt de proceskosten en keert alleen uit als de eiser in het gelijk wordt gesteld.

Michel Verhey, Easeley

Als ondernemer zit je daar natuurlijk niet op te wachten. Vandaar dat veel ondernemers denken dat ze naast een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering ook een rechtsbijstandsverzekering moeten afsluiten. Dit is een misvatting. Heb je bijvoorbeeld je zakelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten via easeley, dan neemt de verzekeraar de claim van jou over en gaat (indien nodig) ook procederen. De verzekeraar betaalt de proceskosten en keert de gevraagde schadevergoeding alleen uit als de eiser in het gelijk wordt gesteld. Zelfs het eigen risico dat standaard in je polis is opgenomen hoef je niet te betalen, want die betalen wij.

Overweeg je dus om alleen om deze reden een zakelijke rechtsbijstandverzekering af te sluiten, dan is dat niet nodig. Simpel, snel en zeker.

Blogs

Terug naar overzicht