• Laatste update:
  • Update datum:
  • Leestijd: 1 min

Wat is de opdrachtgeversverklaring?

Het kabinet heeft een streep gehaald door de wet DBA, omdat het gehoopte effect van de wet uitblijft. In plaats daarvan komt een nieuwe wet die zzp'ers èn opdrachtgevers zekerheid moet geven of er wel of geen sprake is van een dienstverband. Onderdeel van de nieuwe regeling zijn de opdrachtgeversverklaringen. Wat houdt dit in?

Wat houdt een opdrachtgeversverklaring in?

De belangrijkste verandering van de nieuwe wet, die naar alle waarschijnlijkheid in 2021 van kracht wordt, is dat de modelovereenkomst wordt vervangen door de opdrachtgeversverklaring. Dit document geeft de opdrachtgever voorafgaand aan de opdracht zekerheid dat hij geen loonbelasting en premies voor werknemersverzekeringen hoeft te betalen. De opdrachtgeversverklaring moet duidelijkheid geven over (schijn)zelfstandigheid. De opdrachtgever vult deze in met een speciaal daarvoor in het leven geroepen webmodule.

Bij het bepalen of er sprake is van zelfstandigheid zullen er, naast de huidige regels, nog een paar nieuwe voorwaarden toegevoegd worden. De regels waren:

  1. Je hebt wisselende inkomsten;
  2. Je bepaalt zelf hoe jij het werk uitvoert, er is geen sprake van een gezagsverhouding;
  3. Je onderneemt acties om te zorgen dat jouw bedrijf blijft bestaan;
  4. Je investeert in je bedrijf: bedrijfsmiddelen, communicatie en marketing;
  5. Je loopt zelf het risico als dingen misgaan, je bent bijvoorbeeld aansprakelijk bij schade;
  6. Je streeft naar winst.
Wet DBA (schijnzelfstandig) helpdesk

Wet DBA (schijnzelfstandig) helpdesk

Heb je vragen als: wat zijn mijn risico's, ben ik schijnzelfstandig of: wat gebeurt er nu de handhaving van de wet (opnieuw) wordt opgepakt?

De helpdesk van Het Ondernemerscollectief staat voor jou en je vragen klaar.

Minimumtarief zzp'ers van de baan

Oorspronkelijk wilde het kabinet zzp'ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt beschermen door een minimumtarief in te voeren ter hoogte van € 16,- per uur. Op die manier wilde men voorkomen dat zzp'ers in armoede vervallen. Tegelijk was het plan om zzp'ers die tarieven hanteren boven de € 75,- per uur - en over wiens zelfstandigheid geen twijfel bestaat - een opt-out keuze te bieden in de vorm van een zelfstandigenverklaring.

Uit de consultatie van het wetsvoorstel kwamen veel haken en ogen tevoorschijn. Vooral het administratief werk die de nieuwe manier van werken zou opleveren voor zowel opdrachtgevers als zzp'ers, stuitte op weerstand. Beide partijen vonden het erg onduidelijk op welke wijze het uurtarief moest worden berekend, mede door het onderscheid tussen directe en indirecte uren en kosten. In 2020 is besloten om af te zien van het minimumtarief. Tegelijk werd ook de zelfstandigenverklaring geschrapt.

Pilot webmodule gestart

Wat (voorlopig) wel in stand blijft vanuit het oorspronkelijke plan voor de opvolger van de Wet DBA, is de webmodule. In het najaar van 2020 is er een pilot van start gegaan met deze webmodule. Uit de webmodule moet een opdrachtgeversverklaring rollen ter vervanging van de huidige modelovereenkomsten.

In de pilotfase kunnen opdrachtgevers nog geen zekerheid ontlenen aan de uitkomst. Uit de eerste evaluatie blijkt dat het invullen van de online vragenlijst een – zacht gezegd - taaie klus is. Opdrachtgevers krijgen tientallen, soms zeer gedetailleerde vragen. Slechts voor een kwart van de aanvragen zou daadwerkelijk een opdrachtgeversverklaring uit de webmodule rollen.

Heb je vragen of wil je advies? Laat dan een bericht achter!

Onze partners

Boekhoudpakketten vergelijken?

Boekhoudpakketten vergelijken?

Ben jij op zoek naar een geschikt boekhoudprogramma om jouw administratie (deels) zelf te doen? We hebben voor jou een aantal gangbare aanbieders op een rijtje gezet.