• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Overheid wil webmodule als vervanger van de VAR

De overheid is zich er steeds meer van bewust dat ze rekening moeten houden met de steeds grotere groep zzp'ers die ons land kent. Afgelopen verkiezingen werd wederom duidelijk dat de zzp'er een belangrijkere rol vervult in de economie.

De overheid is zich er steeds meer van bewust dat ze rekening moeten houden met de steeds grotere groep zzp'ers die ons land kent. Afgelopen verkiezingen werd wederom duidelijk dat de zzp'er een belangrijkere rol vervult in de economie. Echter maakt de overheid het de zzp'er vaak niet gemakkelijk. Vooral de VAR is een struikelblok voor veel zzp'ers. Daar komt mogelijk verandering in.

Webmodule vervangt VAR
In een brief van 17 september 2012 aan de Tweede Kamer vraagt de heer Weekers (staatssecretaris van Financiën) om een eenduidige definitie van een zzp'er en doet hij een voorstel voor het ontwikkelen van een webmodule waarbij partijen zelf de de beoordeling van een arbeidsrelatie kunnen toetsen. De webmodule zal het bestaande proces van de VAR gaan vervangen, biedt daarmee transparantie en zekerheid over de kwalificatie van de arbeidsrelatie richting de belastingdienst.

De webmodule zal een plaats moeten krijgen bij de Kamer van Koophandel. Hierdoor kan de invulling van de module direct plaatsvinden bij het inschrijven in het handelsregister.

Live in 2013

De module zal als testversie in het voorjaar van 2013 beschikbaar zijn en in de loop van 2013 in gebruik worden genomen. De webmodule blijft wel een vrijwillige service en zal niet verplicht worden.

Schijnzelfstandigen
De module is verder bedoeld om schijnzelfstandigen tegen te gaan. Weekers schrijft dat hem signalen bereiken dat er op grote schaal misbruik wordt gemaakt van de VAR. Hij schrijft:

Het kabinet acht het dan ook van groot belang dat schijnzelfstandigheid als gevolg van misbruik van het systeem wordt tegengegaan. Omdat zowel werkgevers als werknemers er baat bij kunnen hebben dat de werknemer door de Belastingdienst als winstgenieter wordt aangemerkt, heeft dit tot gevolg dat schijnconstructies kunnen worden opgezet. Ook in de voorgenomen webmodule kunnen onjuiste gegevens worden ingevoerd. Schijnzelfstandigheid leidt tot inkomstenderving van de staatskas via onterecht uitgekeerde ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, en tot uitholling van het stelsel van werknemersverzekeringen en het arbeidsrecht. Herstel van de balans in verantwoordelijkheid bij de kwalificatie van de arbeidsrelatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever draagt naar verwachting van het kabinet in belangrijke mate bij aan het voorkomen van schijnconstructies.

Bron: brief Weekers aan Tweede Kamer 17-9-2012

Blogs

ZZP Agenda

augustus
20