• Laatste update:
  • Update datum:
  • Leestijd: 4 min

Wat kosten verzekeringen voor zzp’ers?

Voordat je verzekeringen afsluit wil je als zelfstandige vooraf een inschatting kunnen maken met welke kosten je te maken krijgt. De keuze is enorm maar niet alle verzekeringsaanbiedingen zijn passend en de premies zijn heel verschillend, net zoals de voorwaarden.

De onderlinge verschillen zijn enorm

Wanneer je om je heen gaat vragen dan merk je dat de één € 10 per maand betaalt en de ander € 50 per maand. Logisch, want iedere ondernemer is anders en iedereen bepaalt zelf wat hij wel en niet verzekert. Daarnaast spelen soms andere factoren een rol bij het bepalen van de premie, zoals:

  • wat is jouw bedrijfsactiviteit;
  • hoe hoog is je omzet;
  • de waarde van je spullen;
  • wel/geen eigen pand;
  • wel/geen bedrijfswagen;
  • wel/geen medewerkers in dienst.

Aansprakelijkheidsverzekering noodzakelijk? Doe de scan!

Voordat we verder gaan over de hoogte van de premie voor de diverse verzekeringen raden we jou aan om hieronder de quickscan te doen om te beoordelen of een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering noodzakelijk is voor jouw bedrijf. Na het invullen kun je eventueel direct een berekening maken van de hoogte van de premie.

Hieronder lees je 6 belangrijke verzekeringen voor zzp’ers, wat ze kosten en welke dekking ze geven.

1. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)

De verzekering die bijna alle ondernemers moeten afsluiten. En dat is maar goed ook. Stel je laat een dure vaas kapotvallen bij een klant of er glijdt iemand uit over de net door jou gedweilde tegelvoer? Dan stelt de andere partij jou aansprakelijk. Kan die klant door zijn verwondingen niet werken, dan gaat de rekening naar jou.

Voor je eigen onderneming heb je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) nodig. Je bent dan gedekt voor schade aan goederen van derden en onopzettelijk toegebracht lichamelijk letsel.

Voor de kosten hoef je het niet te laten. Afhankelijk van de dekking en je risicoprofiel bedragen die tussen € 8 en € 15 per maand. Wil je de premie weten of advies van een expert over welke verzekering jij nodig hebt, en wat de kosten hiervan zijn? Neem dan contact op met onze verzekeringshelpdesk.

2. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

Als ondernemer kun je beroepsfouten maken waardoor je opdrachtgever schade oploopt. Denk aan een verkeerd advies of een foutieve investering doordat je niet de juiste informatie verstrekt. De klant kan jou aansprakelijk stellen voor de gevolgen van de fout. Hier komt al snel een claim uit die tot een behoorlijk bedrag kan oplopen. Schade die hierdoor ontstaat is verzekerd met de Beroepsaansprakelijkheids­verzekering (BAV) en ook de kosten van juridische ondersteuning als iemand meent een procedure te moeten voeren.

De kosten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hangen samen met het beroep dat jij uitoefent. Niet alle beroepen brengen beroepsrisico’s met zich mee, voor veel beroepen is deze verzekering dus niet noodzakelijk. De premie voor de Beroepsaansprakelijkheids­verzekering is afgestemd op jouw situatie.

Daarbij houdt de verzekeraar in sommige gevallen rekening met de omzet van jouw bedrijf, het jaarloon en het verzekerde bedrag. De premie voor een Beroepsaansprakelijkheids­verzekering voor een zzp’er start bij ongeveer € 500 per jaar. Het is altijd verstandig om deze BAV af te sluiten in combinatie met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Bereken je premie

Een zakelijke schadeverzekering al vanaf € 10 per maand.

Bereken via ikwordzzper.nl eenvoudig je premie en sluit direct een zakelijke verzekering bij Nationale-Nederlanden.

Bereken je premie

➤ Sluit direct af

Geen KvK nummer? Vraag gratis advies of premieberekening aan!

3. Arbeidsongeschiktheidsverzekering

De bekendste verzekering onder zzp’ers is de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). De AOV dekt het risico dat je geen inkomsten meer hebt bij langdurige ziekte.

Een griepje van een week is voor de meeste zzp’ers niet zo’n probleem, maar wat gebeurt er als je langdurig ziek wordt? Dan heb je geen inkomsten en kom je, als je je hier niet voor verzekert, in de bijstand. (Ervan uitgaande dat je al aanspraak kunt maken op een bijstandsuitkering, want met een werkende partner of als je eigen vermogen hebt is dat al niet mogelijk.)

Het is lastig om een goede indicatie te geven van de kosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De kosten hangen namelijk af van de risicoklasse waarin je valt. De risicofactor is onder andere afhankelijk van jouw beroepsgroep en je leeftijd. Ook wachttijd, verzekerde bedrag en uitkeringsduur spelen mee.

Het verzekerd bedrag is het bedrag dat je krijgt als je arbeidsongeschikt wordt. Bij het afsluiten van een AOV moet je een verzekerd bedrag kiezen. De meeste ondernemers kiezen het hoogst mogelijk bedrag dat ze kunnen verzekeren. Een lager bedrag kiezen kan ook. Je betaalt dan minder premie. Vanzelfsprekend is de uitkering dan ook lager als je arbeidsongeschikt raakt.

Wil je weten wat een AOV voor jou kost? Dan kun je hier een AOV premie berekenen of een AOV aanvragen.

Voordeel: de AOV is fiscaal aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Het basistarief over de eerste schrijf bedraagt in 2024 36,97%. Dat betekent dat je 36,97% ‘terug’ krijgt van de betaalde AOV premie. Een premie van € 250 per maand kost dan effectief nog maar € 157,58,25 per maand.

4. Rechtsbijstandsverzekering – zakelijk en privé

Niemand hoopt natuurlijk op een juridisch conflict, maar het kan altijd gebeuren dat de opdrachtgever het niet met je geleverde werk eens is en de rekening niet betaalt. Een rechtsbijstandverzekering zorgt voor juridische hulp bij een conflict, maar ook voor advies om te voorkomen dat er een conflict ontstaat. Naast de basisdekking voor je bedrijf kun je kiezen voor een aanvullende module die alles privé dekt en past bij jou situatie.

Wat kosten betreft moet je rekenen op een premie van € 15 tot € 50 per maand. De premie is afhankelijk van de dekking, uitgebreidheid en vaak ook de bedrijfsgrootte. Ga voor jezelf na welk risico je loopt op in een conflictsituatie te raken en welke bedragen daarmee eventueel gemoeid kunnen zijn. 

5. Inventaris- en goederenverzekering

De inventaris- en goederenverzekering is hetzelfde als een inboedelverzekering, maar dan zakelijk. De verzekering keert uit bij diefstal en schade, bijvoorbeeld als gevolg van brand. Inventaris is alles wat je gebruikt om je bedrijf of beroep uit te oefenen. En goederen zijn de grond- en hulpstoffen die je gebruikt om je producten te maken.

De kosten zijn afhankelijk van de waarde van de inventaris, de diefstal- en schadegevoeligheid en locatie van het bedrijfspand. Reken op een premie van € 2,50 tot € 9,50 per € 1.000 aan verzekerde inventaris.

Ben je zzp'er? Dan kun je hier een premie berekenen en een offerte aanvragen.

6. Pensioenopbouw

Als zzp'er heb je verschillende mogelijkheden om je pensioen op te bouwen. De meest voor de hand liggende manier, is dit te doen via de derde pijler van ons pensioenstelsel. Dit wordt ook wel lijfrente genoemd of netto sparen. Bij een lijfrente spaar je voor een kapitaal dat je, als je stopt met werken, in termijnen laat uitbetalen. Lijfrente kun je opbouwen via een bank, een verzekeraar of een beleggingsinstelling, bijvoorbeeld via onze partner BrightPensioen. De inleg op een lijfrenterekening is fiscaal aftrekbaar. Het bedrag dat je maximaal kunt inleggen, noemen we fiscale jaarruimte.

Hoeveel je inlegt, is afhankelijk van je het gewenste inkomensniveau na je pensionering en de looptijd van de regeling die je aangaat. Er zijn wel bepaalde grenzen vanuit de fiscus, als je van deze voordelen gebruik wil maken.

Geen KvK nummer? Vraag gratis advies of premieberekening aan!

Onze partners

ZZP Agenda

2 offertes voor een AOV, gratis voor leden!

2 offertes voor een AOV, gratis voor leden!

Stel: je raakt onverhoopt arbeidsongeschikt. Wat dan? Kom erachter wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor jou kan betekenen.