• Laatste update:
  • Update datum:
  • Leestijd: 4 min

Zijn giften aan goede doelen zakelijk aftrekbaar?

Iedereen moet belasting betalen, maar liever betalen we niet meer dan nodig. Als zzp’er heb je verschillende zakelijke aftrekposten. Maar wist je dat je ook van giften die je doet aan goede doelen of instellingen een deel kunt terugkrijgen? Hoeveel belasting je terug krijgt, hangt af van een aantal factoren. In dit artikel leggen we uit hoe het zit.

Wat is een gift?

Een gift is pas een gift, als je daar niets voor terugkrijgt. Het kopen van een lot, kerstkaart of kinderpostzegels telt dan ook niet als gift. De kosten hiervan kun je niet fiscaal aftrekken. Als je een storting doet aan een goed doel, is dat wel mogelijk.

Voor een eenmanszaak gelden de regels van particuliere giften. Aan fiscale aftrekbaarheid zijn wel een aantal regels verbonden. Zo is er een verschil tussen gewone en periodieke giften. Ook is het belangrijk of het goede doel of de vereniging waaraan je geeft een ANBI of SBBI registratie heeft. Lees hier meer over giften.

Eenmalige giften

Als je eenmalig een gift doet aan een goed doel of ANBI goedgekeurde instelling (zie hieronder), is deze aftrekbaar in box 1. Voor eenmalige giften een minimum drempel en een maximum als plafond. Eenmalige giften zijn aftrekbaar als ze op jaarbasis in totaal hoger zijn dan 1% van je verzamelinkomen, tot maximaal 10% van je verzamelinkomen.

Het verzamelinkomen is de optelsom van het inkomen uit werk en woning (box 1), inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) en inkomen uit vermogen (box 3). Voor fiscale partners geldt dat zij hun verzamelinkomens bij elkaar mogen optellen, het aftrekbare bedrag kunnen ze verdelen worden over de partners. Je kunt je giften dus aftrekken bij het hoogste inkomen.

Periodieke giften

Als je jaarlijks of vaker geld wilt geven aan een goed doel of instelling, dan kun je een periodieke gift doen. Het voordeel is dat er geen minimum drempel geldt. Vanaf 1 januari 2023 wordt de aftrek van periodieke giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI) begrensd tot € 250.000 per kalenderjaar.

Een periodieke gift is bij veel goede doelen een optie voor schenkingen vanaf een paar tientjes per jaar, waarbij als regel geldt dat je 5 jaar tenminste 1 keer per jaar geld overmaakt. Zorg er wel voor dat je dit vastlegt, anders gelden de minder aantrekkelijke fiscale regels van een eenmalige gift.

De Belastingdienst heeft hiervoor een modelovereenkomst die je hier kunt downloaden of op de website van de organisatie zelf. Vul dit formulier in en stuur hem op naar het goede doel. Dat vult de rest in en stuurt de overeenkomst terug. Bewaar deze in je administratie, want de fiscus kan ernaar vragen.

Fiscale hulp?

Heb je vragen als:

  • Welke kosten zijn aftrekbaar?
  • Hoe betaal ik zo min mogelijk belasting?
Word lid van Het Ondernemerscollectief
Fiscale hulp?

Je kunt de akte eventueel ook via de notaris vastleggen. Voor 2014 was dat zelfs verplicht om te profiteren van de fiscale voordelen voor periodieke giften. Omdat dat niet meer zo is, ligt een notariële akte nu minder voor de hand.

De belangrijkste voorwaarden voor periodieke giften zijn:

  • De gift is vastgelegd bij een notaris, of sinds 2014 met een onderhandse akte van schenking.
  • Je doet de gift minimaal 1 maal per jaar gedurende minimaal 5 jaar.
  • De bedragen moeten steeds (ongeveer) even hoog zijn.

Meer informatie over de voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften is te vinden op de website van de Belastingdienst.

ANBI instellingen

Om giften aan goede doelen en instellingen voor fiscale aftrek in aanmerking te laten komen, stelt de Belastingdienst eisen aan het goede doel of de instelling. In het algemeen geldt dat het een gift moet zijn die wordt gedaan aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of een Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI). Op de website van de Belastingdienst zie je precies welke instellingen onder een SBBI en ANBI vallen.

Culturele ANBI: extra aftrekbaarheid

Giften aan ANBI instellingen kun je tot € 250.000 volledig aftrekken. Gaat het om een culturele instelling? Dan wordt jouw gift voor de aftrek zelfs met 25% verhoogd, met maximaal € 1.250.

Let op: doe je  zowel een periodieke als een gewone schenking aan een culturele ANBI, dan is de verhoging voor beide schenkingen samen ook maximaal € 1.250.

Voorbeeld: Je doet een periodieke gift aan een culturele instelling voor een bedrag van € 6.000 per jaar. De verhoging van de aftrek is dan: € 6.000 x 25% = € 1.500. Echter, je maximale verhoging bedraagt € 1.250. In totaal kun je dus een bedrag aftrekken van: € 6.000 + € 1.250 = € 7.250.

Hierboven is al opgemerkt dat een gift pas een gift is, als je hier niets voor terugkrijgt. Dit gaat uiteraard niet op voor sponsoring. Lees hiervoor het artikel: Sponsoring, de voordelen en fiscale regels.

Wil je meer weten over fiscale regels, download dan hieronder gratis het Handboek Ondernemen van de Belastingdienst. Natuurlijk kun je als lid van Het Ondernemerscollectief ook altijd contact opnemen met onze fiscale Helpdesk. Wil je liever advies van een boekhouder dan verwijzen we je graag naar een van de bij ons aangesloten boekhouders.

Wil je een gratis adviesgesprek met één van onze boekhoudpartners?

Onze partners

Op zoek naar hulp in jouw regio?

Op zoek naar hulp in jouw regio?

Onze aangesloten specialisten staan klaar om jou te helpen met jouw vragen als (startende) ondernemer. Wil je advies of meer informatie? Zoek hulp in jouw regio!