• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 4 min

#ZZPUpdate week 49: Eén op drie zzp’ers achter verplichte AOV, kostencrisis raakt mkb’er meer dan zzp’er en cartoon CNV bevestigt vooroordeel over zzp’ers

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

Eén op drie zzp’ers achter verplichte AOV

Eén op de drie zzp’ers staat achter de plannen voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Dit blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener HeadFirst Group onder ruim 1.400 respondenten. Volgens CEO Marion van Happen zijn voldoende keuzemogelijkheden voor zzp’ers daarbij wel een cruciale succesfactor.

Volgens planning moet er op 1 januari 2025 een wet moeten zijn die zzp’ers verplicht om een AOV af te sluiten. Het doel is om grote inkomensrisico’s voor individuen te voorkomen en oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan. Tijdens een recent commissiedebat werd echter bekendgemaakt dat een eenvoudige AOV pas per 2027 kan worden uitgevoerd. Meer maatwerk betekent opschuiving naar 2029.

Ook de Sociaal-Economische Raad (SER) benadrukt het belang van een AOV met keuzemogelijkheden. “De verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering is van betekenis om kwetsbare zzp’ers te beschermen en zekerheid te bieden. Tegelijkertijd moeten we oog houden voor de diversiteit van de zzp-populatie met uiteenlopende opdrachten, startmotieven en uurtarieven. De mogelijkheid voor een zelfgekozen verzekering, die op inhoud minimaal gelijk is aan de publieke AOV, kan rekenen op draagvlak omdat het goed aansluit bij de verschillende wensen en behoeften van deze groep werkenden”, aldus Van Happen.

Lees ook het artikel: Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Momenteel heeft minder dan de helft van de zzp’ers de risico’s van arbeidsongeschiktheid afgedekt. De voornaamste reden voor hoogopgeleide zzp’ers om zich te verzekeren, is dat zij het financiële risico zelf niet willen (58%) of kunnen (17%) dragen. Nog eens 11% kan niet terugvallen op het inkomen van de partner. Van de zzp’ers die geen AOV hebben afgesloten, zegt 31% het financiële risico te kunnen dragen. Verder vindt ruim 25% de kosten niet opwegen tegen de baten en acht 15% het risico op arbeidsongeschiktheid laag.

Bron: Financieel Management

Kostencrisis raakt mkb’er meer dan zzp’er

Steeds meer bedrijven moeten een faillissement aanvragen. Waar in november dit jaar in totaal 176 bedrijven failliet gingen, waren dat er precies een jaar eerder 52 minder. De stijging komt vooral op het conto van mkb-bedrijven, want het aantal failliete zzp-bedrijven bleef stabiel. Zzp’ers gaan zelden failliet, stelt hoogleraar aan de Tilburg University Joris Knoben. “Veel zzp’ers hebben lage, vaste kosten. Ze hebben vaak geen bedrijfspand of voorraden en per definitie geen personeel. In het mkb is de situatie duidelijk anders en de kwetsbaarheid groter.”

Dit blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Volgens Knoben is het aantal faillissementen nog verrassend laag en komt de stijging vooral door de huidige kostencrisis (energie, inflatie). Het aantal actieve bedrijven ligt nog altijd hoger dan vorig jaar. Op 1 december 2022 waren er 2.318.562 actieve ondernemingen in het Handelsregister ingeschreven. Ruim 122.000 meer dan een jaar geleden. In november 2022 groeide het aantal starters met 17,5% (3.559 meer) ten opzichte van november 2021.

Het patroon van starters reflecteert de grote rol van zzp’ers in het bedrijvenlandschap, zegt Knoben. “Er zijn veel startende zzp’ers in de beveiliging, personenvervoer en zakelijke dienstverlening. De grote terugval in starters in de land- en tuinbouw is goed te koppelen aan de grote onzekerheid in die sector. Problemen met vergunningen en de stikstof-problematiek maken het erg onaantrekkelijk om in die sector te starten als ondernemer.”

Het aantal particuliere beveiligingsbedrijven steeg in een jaar tijd van 6.528 naar 9.224. Er is vooral behoefte aan beveiliging op bouwplaatsen en bij evenementen, aldus de KvK. Daarnaast neemt de vraag naar beveiligers toe bij asielzoekerscentra en in de geestelijke gezondheidszorg.

Bronnen: Transport Online en BNR

2 offertes voor een AOV, gratis voor leden!

Stel: je raakt onverhoopt arbeidsongeschikt. Wat dan? Kom erachter wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor jou kan betekenen.

Vergelijk AOV-offertes
2 offertes voor een AOV, gratis voor leden!

ꞌCartoon CNV bevestigt vooroordeel over zzp’ersꞌ

Vakbond CNV veroorzaakte deze week ophef over een cartoon die zzp’ers in de zorg als een inflexibele karikatuur neerzet. De denigrerende cartoon is inmiddels door CNV van de eigen website gehaald, maar is nog te vinden op de site ZZP-erindezorg.nl. De brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg SoloPartners stelt in reactie dat de cartoon van CNV het vooroordeel over zzp’ers bevestigt. De tekening staat volgens SoloPartners ver af van de werkelijkheid zoals veel zzp’ers die ervaren. Niet de zzp’er is het probleem, maar het omgaan van de zorgorganisaties met de medewerker in loondienst.     

Volgens SoloPartners zullen veel vaste zorgmedewerkers het geschetste beeld wel herkennen: weinig invloed en zeggenschap over het rooster en structureel veel meer werken dan verantwoord om de gaten in de roosters weg te werken. “Waar CNV eigenlijk voor pleit, is dat vaste medewerkers bij hun werkgever dezelfde mogelijkheden krijgen als zzp’ers, namelijk zeggenschap over wanneer ze werken en hoe ze werken. Daarmee onderschrijft CNV wat SoloPartners al eerder dit jaar schreef, namelijk dat goed werkgeverschap de oplossing is voor de personeelstekorten in de zorg.”

Dat CNV ter onderbouwing van haar eigen standpunten het veel gehoorde misverstand hanteert dat zzp’ers de zorg duur maken, vindt SoloPartners vooral grappig. “De eisen die CNV stelt in het kader van de cao-onderhandelingen zullen maken de zorg niet direct goedkoper maken. Stijgende lonen, investeringen in technologische innovaties, maatregelen om de werkdruk te verlagen en mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling kosten namelijk ook geld. Geld dat ergens vandaan moet komen.”

Bron: SoloPartners

Armoederisico onder zzp’ers gestegen

Het armoederisico onder zzp’ers is in 2021 gestegen naar 6%, waar dat een jaar eerder 5,5% was. Bij zelfstandigen met personeel (zmp’ers) was er sprake van een daling van het armoederisico, van 3,4% in 2020 naar 2,5% in 2021. Er was vorig jaar tevens een daling van het aandeel werknemers met een laag inkomen. In 2021 hadden 74.000 werknemers een laag inkomen, tegen respectievelijk 60.000 zzp’ers en 1.000 zmp’ers.

Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS over het armoederisico in Nederland. Het CBS hanteert inkomensgrenzen om het niveau van armoede in Nederland af te bakenen. In 2021 ging dat om € 1.130 netto per maand voor een alleenstaande, € 1.590 per maand voor een koppel zonder kinderen en € 2.170 per maand voor een stel met twee minderjarige kinderen.

In 2021 maakten 891.000 mensen deel uit van een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens; een kwart daarvan was een minderjarig kind (209.000). Van de ruim 7,9 miljoen 15- tot 75-jarigen met hoofdzakelijk inkomen uit betaald werk maakte in 2021 1,8% (142.000 personen) deel uit van een huishouden met een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Vanaf het piekjaar 2013, toen nog 3,5% van alle werkenden een armoederisico had, is het percentage voortdurend gedaald.

Bronnen: CBS en Blik op nieuws

Ruimere regeling beroepsziekten ook open voor zzp’ers

De nieuwe Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) staat vanaf 1 januari 2023 niet alleen open voor mensen die longkanker kregen door het werken met asbest, maar ook voor mensen die lijden aan de schilderziekte (CSE) en allergische beroepsastma. Dit advies heeft de commissie Lijst beroepsziekten bij minister Karien van Gennip neergelegd. De regeling staat ook open voor zzp’ers.

Als de minister het voorstel van de adviescommissie overneemt, dan kunnen slachtoffers een tegemoetkoming aanvragen bij het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen. Deze uitkering is iets meer dan € 22.000. Volgens commissievoorzitter Dick Heederik gaat het niet om een schadevergoeding. De tegemoetkoming komt bovenop eventuele arbeidsongeschiktheidsuitkeringen of schadevergoedingen die de werkgever of opdrachtgever betaalt.

Het is de bedoeling dat er nog beroepsziekten aan de lijst worden toegevoegd. De adviescommissie denkt aan longkanker die wordt veroorzaakt door lasrook, dieselrook, metaalstof (als chroom-6) en silica, evenals blaaskanker, leukemie of andere bloedkankers die veroorzaakt zijn door oplosmiddelen. FNV is tevreden over de lijst, al had de vakbond gewild dat ook gezondheidsklachten die worden veroorzaakt door fysieke inspanning of biologische ziekteverwekkers in aanmerking komen. “Denk aan zorgmedewerkers die long Covid hebben opgelopen, omdat ze zonder mondkapjes moesten werken”, aldus FNV-woordvoerder Wim van Veelen.

Minister Van Gennip wil dat de regeling met terugwerkende kracht gaat gelden, zodat ook mensen die in het verleden al ziek werden hier aanspraak op kunnen maken. Volgens Heederik is dit niet voor alle ziekten mogelijk. “Allergische beroepsastma is moeilijk te bewijzen als je niet meer met die stoffen werkt. Wij adviseren de minister daarom dat die regeling alleen voor nieuwe gevallen gaat gelden.”

Bron: Trouw

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

Juridische service

Juridische service

Heb je twijfels of een vraag over een overeenkomst, modelcontract of heb je een geschil? Heb je een juridisch probleem? Neem dan snel contact op het de juridische helpdesk van Het Ondernemerscollectief: daar kun je terecht als je een vraag hebt of advies wilt.

ZZP Agenda