• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 3 min

Corona steunpakket voor ondernemers voortgezet, aanvragen Tozo, TVL en TONK tot eind september

Het demissionaire kabinet heeft besloten om de steunregelingen TVL, TONK en Tozo met 3 maanden te verlengen, tot eind  september. Het huidige steunpakket zou eerst op 1 juli aflopen. De voorwaarden voor Tozo 5 blijven ongewijzigd. Wel komt de focus meer te liggen op het ondersteunen en stimuleren van ondernemers zodat zij zo snel mogelijk weer op eigen benen kunnen staan.

Hoewel het met de economie de goede kant op gaat en het coronavirus op zijn retour lijkt, is de situatie veel bedrijven en zelfstandigen nog onzeker. Om te voorkomen dat in de kern gezonde bedrijven met de finish in zicht alsnog omvallen, heeft het demissionaire kabinet besloten om nog eens € 6 miljard uit te trekken voor verlenging van het steunpakket. De corona-steunregelingen TVL, TONK en Tozo worden met 3 maanden verlengd, tot eind september. Het huidige steunpakket zou eerst op 1 juli aflopen.

Met de aangekondigde verlenging van het steunpakket is een verwacht bedrag van € 6 miljard euro gemoeid. In totaal heeft de regering nu € 80 miljard uitgetrokken om bedrijven en werkenden te steunen tijdens de corona-pandemie.

TVL en NOW

Het kabinet is van plan om de TVL (subsidie voor vaste lasten) en de NOW (loonsteun) in het 3e kwartaal door te trekken. Bij het aanvragen van TVL hebben ondernemers sinds het 2e kwartaal de keuze tussen 2 referentieperioden. Tot deze verruiming is besloten om starters, groeiende bedrijven en bedrijven die in de knel kwamen met de reguliere referentieperiode (doordat ze over die periode geen of een lage omzet hadden), beter te kunnen ondersteunen. Aanvullend daarop gaat het subsidieplafond voor grote bedrijven in de TVL naar € 1,2 miljoen euro, voor het tweede kwartaal. In de NOW wordt de nieuwe referentiemaand februari 2021.

Meer weten over de TVL subsidie en hoe je die aanvraagt? Bekijk hieronder de video.

FreelanceFactoring legt het uit | De TVL regeling 1/2

- 3.36

Tozo en TONK

Het kabinet stelt daarnaast voor om Tozo (steun voor zzp’ers) en TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) te verlengen in het 3e kwartaal. De voorwaarden voor het aanvragen van Tozo 5 blijven ongewijzigd. Dit houdt in dat de partnerinkomenstoets voor deze regeling van toepassing blijft. Wel is het de bedoeling dat de focus bij toekomstige Tozo aanvragen meer komt te liggen op het ondersteunen en stimuleren van zelfstandig ondernemers zodat zij zo snel mogelijk weer op eigen benen kunnen staan.

Zelfstandig ondernemers hoeven pas vanaf 1 januari 2022 te beginnen met het terugbetalen van de Tozo lening.

Met de Tozo kun je ook een lening voor bedrijfskapitaal afsluiten. Zelfstandig ondernemers krijgen een half jaar extra tijd met het terugbetalen van deze lening en hoeven pas vanaf 1 januari 2022 te beginnen met aflossen. Tot die tijd wordt er geen rente in rekening gebracht. Ook is de looptijd van de lening verlengd, van 42 naar 60 maanden. De minister van SZW heeft betrokken partijen gevraagd om de TONK ruimhartig toe te passen en de bekendheid en het bereik te vergroten.

Kijk hier voor een Tozo 5-infographic.

Belastingmaatregelen

Het kabinet neemt ook een aantal maatregelen om de schuldenlast van bedrijven te verlichten en om hun financiële positie te verbeteren.

Uitstel van betaling van inkomstenbelasting is een van de belangrijke maatregelen geweest om ondernemers door de coronacrisis te helpen. Op dit moment hebben ruim 250.000 ondernemers uitstel van betaling aangevraagd voor een bedrag van € 16 miljard. Van verschillende kanten werd de laatste tijd aangedrongen op kwijtschelding van deze schuldenlast, omdat hierdoor het herstelvermogen van ondernemers belemmerd zou worden.

Het demissionaire kabinet gaat hier niet in mee. Veel ondernemers hebben hun schuld al (deels) afgelost, zo stellen de beleidsmakers, en kwijtschelding zou leiden tot ongelijkheid tussen ondernemers. Wel mogen ondernemers later beginnen met het aflossen van de belastingschuld (vanaf 1 oktober 2022) die zij vanwege de coronacrisis hebben opgebouwd en mogen hier ook langer over doen (5 jaar).

Een aantal andere belastingmaatregelen die wegens corona genomen zijn, zoals de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen en het onbelast kunnen vergoeden van reiskosten, wordt verlengd tot 1 oktober 2021.

Met de uitvoeringsorganisaties zijn verder vafspraken gemaakt over coulante regels voor terugbetalen van teveel ontvangen overheidssteun. De opdracht aan deze instanties is dat ze zoveel mogelijk individueel maatwerk bieden.

Time Out Arrangement (TOA)

Sinds begin dit jaar kunnen ondernemers gebruik maken van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) om een akkoord met schuldeisers te bereiken. Die wet helpt ondernemers die als gevolg van de crisis schulden hebben moeten maken. In aanvulling daarop stelt het kabinet € 200 miljoen beschikbaar voor kredieten met lage rente voor mkb-bedrijven voor het herstarten, uitbreiden of aanpassen van hun bedrijfsactiviteiten na een WHOA-akkoord. Het beoordelen en toekennen van deze zogeheten corona-doorstartkredieten is in handen gegeven van sociale kredietverstrekker Qredits.

Lees hier meer nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

Hulp bij jouw boekhouding?

Hulp bij jouw boekhouding?

Wil je zeker zijn dat je alle aftrekposten gebruikt als zzp'er? Bespaar kosten door je boekhouding zelf te doen met begeleiding van een ervaren boekhouder.