• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Hoe zit het nu eigenlijk met de Wet DBA?

Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelatie) is al van kracht sinds 1 mei 2016. De wet verving de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). In de wet DBA werd bepaald dat opdrachtgevers en zzp'ers samen verantwoordelijk zijn voor de arbeidsrelatie die zij met elkaar aangaan. Gaat een zzp’er voor een opdrachtgever werken? Dan moeten zij samen bepalen of er wel of geen sprake is van loondienst (een dienstbetrekking). Hieronder de stand van zaken aan het einde van 2019.

Huidige modelcontracten

Om op dit moment de arbeidsrelatie te bekrachtigen kunnen zzp’ers en hun opdrachtgevers nu modelovereenkomsten gebruiken, maar dat is niet verplicht. Zzp’ers kunnen bij twijfel ook de ondernemerscheck van de Belastingdienst doen. De wet is nu veelvuldig in het nieuws vanwege de WAB en omdat de wet niet de gewenste duidelijkheid en rust heeft gebracht. Het kabinet heeft daarom besloten de wet te gaan vervangen. In januari 2019 zijn in dit kader de gezagscriteria zoals opgenomen in het handboek loonheffingen reeds verduidelijkt.

Wat gebeurt er in 2020

Het streven is om de gewenste aanpassingen in de wet op 1 januari 2021 in te laten gaan. Tot die tijd blijft de huidige Wet DBA van kracht. Wel gaat de Belastingdienst starten met bedrijfsbezoeken om met hen in gesprek te gaan over hun werkwijze met hun opdrachtnemers. Na verwachting komt er begin 2020 een nieuwe “webmodule” waarmee opdrachtgevers een opdrachtgeversverklaring kunnen krijgen, als uit de module blijkt dat er geen sprake is van een dienstbetrekking.

Kijkend naar de eerste contouren van de vernieuwde wet DBA zien we naast de genoemde opdrachtgeversverklaring (zelfstandigenverklaring) de volgende opvallende wetsvoorstellen:

  • Een minimumtarief voor zzp’ers

Er is automatisch sprake van een arbeidsovereenkomst bij een laag tarief in combinatie met een langere duur van de overeenkomst of een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten. Wat betreft de hoogte van tarief wordt er gedacht aan 15 tot 18 euro per uur. 

  • Een opt-out regeling bij hoogtarief

Vraag je als zzp’er meer dan 75,- euro  per uur dan kan je kiezen voor een ‘opt out’ voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen. Ingevoerd bij een hoog tarief in combinatie met een kortere duur van de overeenkomst of een hoog tarief in combinatie met het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten. 

Het komend jaar zal de WAB en de wet DBA ongetwijfeld nog veelvuldig in het nieuws komen. Heb je vragen over de wet DBA? Als lid van Het Ondernemerscollectief kan je gebruik maken van de Wet DBA / VBAR helpdesk.

Blogs

ZZP Agenda

augustus
20
Terug naar overzicht
Frank Baltes

Frank Baltes

Frank is ondernemersadviseur bij Stichting Startersloket en adviseert (aspirant) ondernemers op het gebied van onder andere starten, bedrijfsovername en franchise. Frank is als adviseur werkzaam geweest bij de Kamer van Koophandel en is momenteel zelf ook parttime ondernemer.

 

Meer weten? Volg mij dan op LinkedIn!