• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Wat moet je als zzp’er weten over de WAB

Veel zzp’ers willen weten wat de WAB (wet arbeidsmarkt in balans) voor hun gaat betekenen. Deze wet gaat 1-1-2020 in en is bedoeld om vaste arbeidscontracten aantrekkelijker te maken voor werkgevers en flexibele werknemers meer perspectief op zekerheid te bieden.

 

De wet arbeidsmarkt in balans geldt niet voor zzp'ers

Zwart op wit gezien heb je als zzp’er dus niks van doen met de WAB. Deze wet heeft puur betrekking op arbeidscontracten (vast en flexibel loondienstverband)  en dus niet op contracten die je als zzp’er sluit met je de opdrachtgever.

De WAB gunstig voor de “echte” zzp-er

De verwachting is dat de WAB voor de “echte” zzp'ers gunstig zou kunnen uitpakken. Het wordt namelijk minder voordelig om iemand in tijdelijke dienst te nemen. Werkgevers moeten deze mensen namelijk sneller in vaste dienst nemen en moeten een hogere WW-premie betalen per medewerker. De verwachting is dat een opdrachtgever sneller geneigd zal zijn het werk uit te besteden aan een freelancer/zzp'er. We gaan er hierbij natuurlijk wel vanuit dat je als zzp’er daadwerkelijk ook als zelfstandige aan de slag bent en niet werkt op basis van schijnzelfstandigheid.

Schijnzelfstandigheid wel op de loer

Werknemers met flexibele arbeidscontracten krijgen via de WAB meer rechten en worden duurder voor de werkgever. Men verwacht dat werkgevers hierdoor in plaats van flexibele arbeidscontracten ervoor gaan kiezen om zzp’ers te gaan inzetten. Prima, echter ligt schijnzelfstandigheid, zeker aan de onderkant van de zzp-markt op de loer.  Ofwel meer “opdrachten” tegen te lage tarieven die eigenlijk in de vorm van flexibel loondienstverband uitgevoerd zouden moeten worden. Wil je zelf je uurtarief berekenen op basis van wat je nodig hebt? Gebruik dan onze handige uurtarief calculator.

Wet DBA

Om deze ontwikkeling tegen te gaan is het kabinet bezig met andere wetgeving die wel direct betrekking heeft op de zzp’ers. Het gaat hier dan om de wet DBA waarin gewerkt wordt aan onder andere een minimumtarief voor zzp’ers. Daarnaast wordt er ook gekeken naar een “opt-out” bij een hoog tarief en de opdrachtgeversverklaring. Hierbij zal er een kader worden geschept als het gaat om o.a. de hoogte van het tarief, de duur van de overeenkomst maar ook de aard van de werkzaamheden. Deze wetgeving is nog niet definitief. Dit geldt overigens ook voor de pensioenwet, waarin gesproken wordt over verplicht pensioen voor zzp’ers.

Beleid per 2020

Per 1-1-2020 wordt er wel alvast scherper gekeken naar het voorkomen van schijnzelfstandigheid. Werkgevers worden meer gefaciliteerd met informatie om opdrachten beter te kunnen toetsen op zelfstandigheid. Er is een vragenlijst ontwikkeld waarin zoveel mogelijk relevante vragen voor de beoordeling van de arbeidsrelatie worden gesteld. Deze vragenlijst is gebaseerd op de huidige jurisprudentie. De mate van verplichtingen en bijbehorende handhaving is echter nog niet geheel duidelijk en zal in de wet DBA nader worden vormgegeven. Wel is de Belastingdienst al gestart met bedrijfsbezoeken om met hen in gesprek te gaan over hun werkwijze met opdrachtnemers.

Blogs

ZZP Agenda

Terug naar overzicht
Frank Baltes

Frank Baltes

Frank is ondernemersadviseur bij Stichting Startersloket en adviseert (aspirant) ondernemers op het gebied van onder andere starten, bedrijfsovername en franchise. Frank is als adviseur werkzaam geweest bij de Kamer van Koophandel en is momenteel zelf ook parttime ondernemer.

 

Meer weten? Volg mij dan op LinkedIn!