• Laatste update:
  • Update datum:
  • Leestijd: 1 min

Welke arboregels gelden voor mij als zzp'er?

Als zzp'er heb je net als iedere andere werkenden te maken met risico's op de werkvloer. Voor jouw welzijn en dat van anderen is het belangrijk dat je jouw werk veilig en gezond uitvoert. Daarom geldt de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbowet. De arboregels gelden overal waar in loondienst óf in opdracht wordt gewerkt: dus ook voor zzp'ers.

Ongeveer de helft van alle zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) werkt in sectoren waarin het werk risico met zich mee kan brengen. Denk aan de landbouw, industrie, bouwnijverheid, binnenscheepvaart en de reparatie- en installatiebranche.

Zzp'ers die werken in deze sectoren hebben te maken met risico's omdat ze bijvoorbeeld werken met gevaarlijke stoffen, machines of gereedschappen of werken op hoogte. Sommige regels die wel gelden voor werkgevers, gelden niet voor zzp'ers. Zo hoef je geen risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E) te maken.  

Waarom gelden arboregels ook voor zzp'ers?

De overheid heeft dit al in 2012 besloten om oneerlijke concurrentie tussen zzp'ers en werknemers te voorkomen. Als voor zzp'ers geen of minder arboregels zouden gelden, kunnen zij immers goedkoper werken.

Juridische service

Heb je twijfels of een vraag over een overeenkomst, modelcontract of heb je een geschil? Heb je een juridisch probleem? Neem dan snel contact op het de juridische helpdesk van Het Ondernemerscollectief: daar kun je terecht als je een vraag hebt of advies wilt.

Meer over de juridische service
Juridische service

Welke regels gelden er voor zzp'ers?

Werkgevers zijn verplicht ervoor te zorgen dat de veiligheid en gezondheid van hun personeel niet in gevaar komt. Daarom staan er voorschriften in de Arbowet. Die voorschriften gelden dus ook voor zzp'ers. Het gaat dan om risico's die je als zzp'er zelf loopt, maar ook om risico's voor anderen. 

Om werkgevers en zzp'ers meer duidelijkheid te geven over de arboregels, heeft de Inspectie SWZ een brochure ontwikkeld. Hierin staat een beschrijving van de belangrijkste arbeidsrisico's voor zzp'ers en informatie over de Arbowet-bepalingen: aan welke verplichtingen moet je je als zzp'er houden? En wat zijn de verplichtingen voor jouw opdrachtgever?

Houd jij je niet aan regels die wel voor jou als zzp'er gelden?

Dan kan de Inspectie SZW maatregelen nemen: zo kan er bijvoorbeeld een boete worden opgelegd. Wil je meer informatie over de arboregelgeving voor zzp'ers, neem dan contact op met onze juridische helpdesk.

Je kunt de brochure hieronder gratis downloaden.

Onze partners