• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

#ZZPUPDATE week 13: Haperende start van noodhulp aan zzp’ers, en moet het zzp-schap op de schop?

Ikwordzzper praat je bij. Deze week over de wirwar aan aanvraagprocedures voor noodhulp, harde cijfers over de impact van de coronacrisis op zzp’ers, en discussie over de toekomst van het zzp’schap.

 

Stormloop op loketten voor noodhulp aan zzp’ers

De eerste loketten voor zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) die in de financiële problemen zijn gekomen door de coronacrisis gingen deze week open. In verschillende grote steden kun je al terecht voor hulp, ook al is de regeling nog niet geheel goedgekeurd.

In grote steden als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam liep het storm. In Amsterdam hadden zzp'ers in de eerste helft van de week bij elkaar al 18.500 aanvragen ingediend. In de regio groot-Rotterdam ging het om zeker 7000 aanvragen, zo blijkt uit een rondgang van het Vara onderzoeksprogramma Zembla. In de gemeente Den Haag was de drukte vier keer groter dan normaal.

Het noodpakket voor zzp’ers is overigens slecht op gang gekomen, meldt De Telegraaf. Oorzaak is de wirwar aan aanvraagprocedures die zelfstandigen tot wanhoop drijft. Zo is in de ene gemeente wel een DigiD vereist en in de andere niet. Ook vragen sommige gemeenten bewijsstukken te leveren waaruit blijkt dat het coronacrisis de ondernemer heeft geraakt, terwijl bij de andere gemeente een simpel e-mailbericht voldoende is om de aanvraag in werking te zetten.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een centraal aanvraagformulier voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Zolang dat formulier er niet is, volgen gemeenten hun eigen procedure. Die is veelal geënt op het bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Lees hier welke mogelijkheden je als zzp’er hebt om financiële hulp te vragen en tot welk loket je je moet wenden.

Meer weten over de geografische spreiding van zzp’ers? Lees dan dit kennisartikel: Hoeveel zzp'ers zijn er per gemeente?

“Kwart van de zzp’ers doet beroep op noodhulp Tozo”

Het kabinet verwacht dat 300.000 zzp’ers, bijna een kwart van de ruim 1,2 miljoen zzp’ers in Nederland, een beroep zal doen op noodhulp in het kader van regeling Tozo. Het aantal zelfstandigen dat in het kader van de noodhulp een beroep doet op een lening voor bedrijfskapitaal wordt fors lager ingeschat, te weten 200.000 zelfstandigen. Dat blijkt uit antwoorden op kamervragen aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgegelenheid

De cijfers sluiten aan bij de resultaten van een onderzoek van ZiPconomy dat is uitgevoerd onder 700 zelfstandig professionals die ingehuurd worden voor kortere of langere opdrachten. Van deze groep kan 70% minstens voor een deel doorwerken. 45% zegt geen last te hebben van de coronacrisis, 25% merkt wel een teruggang maar heeft nog wel werk. Bij drie van de tien zelfstandigen valt het werk nu helemaal stil. Wie door de crisis omzetverlies lijdt maar nog wel meer verdient dan het sociaal minimum, komt niet in aanmerking voor deze steun.

Het onderzoek betreft een specifieke groep zzp’ers: zelfstandig professionals die diensten aanbieden aan opdrachtgevers in het bedrijfsleven, (semi)overheid of not-for-profit organisaties. Het gaat om hoger opgeleide zelfstandigen. Ongeveer 40% van alle zzp’ers valt in deze groep.

 

Discussie voor na de crisis: Moet zzp-schap op de schop?

De Volkskrant zwengelt in een opiniërend artikel een discussie aan die ook daarvoor al speelde, maar door de coronacrisis sterk aan urgentie wint. Is het nog wel te verantwoorden om de economie in toenemende mate afhankelijk te laten zijn van flexwerkers (onder wie zzp’ers), als zij hetzelfde werk doen als gewone werknemers maar niet bijdragen aan het vangnet van de sociale voorzieningen?

In het artikel betoogt de auteur dat zzp'ers in een recessie als eersten hun baan verliezen. Daarbij kunnen ze geen aanspraak maken op een WW-uitkering, omdat ze immers daarvoor geen premies betalen.

Dat het kabinet nu toch besluit om de strenge voorwaarden voor bijstand te schrappen en zzp'ers en ondernemers ruimhartig te compenseren voor schade, noemt hoogleraar Arbeidsrecht Ton Wilthagen dan ook ‘een wonderlijke gang van zaken’. "Dit is een doorbraak in de omgang met zzp’ers, omdat het kabinet hiermee de sociale zekerheid oprekt. De zzp’ers kunnen nu gebruik maken van een vorm van bijstand, zonder dat men iets hoeft aan te tonen en zonder dat er een partner- of vermogenstoets wordt toegepast."

Dat veel zzp'ers geen buffer hebben om de crisis op te vangen, bewijst dat de huidige regelingen rond zzp’ers niet houdbaar zijn, verkondigen deskundigen. Zzp'ers die alleen hun arbeid verhuren, behoren niet als ondernemer te worden aangemerkt, maar als werknemer. “Nu hebben veel zzp’ers bijstand nodig, terwijl andere belastingbetalers straks het grootste deel van de kosten moeten betalen,” zegt hoogleraar Arbeidsrecht Evert Verhulp. “Als we weer in rustiger vaarwater zijn, moeten we ons afvragen of het wel goed is dat zo ontzettend veel mensen als zzp’er opereren, terwijl ze eigenlijk geen onderneming hebben, laat staan een buffer kunnen opbouwen.”

Hieronder lees je verder nog het laatste nieuws van de redactie van ikwordzzper.nl:

 

Blogs

ZZP Agenda