• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 3 min

#ZZPUpdate week 8: Groei aantal zzp’ers signaal voor modernisering arbeidsmarkt, plan om Oekraïners als zzp’er te laten werken en steunprogramma voor cultuur-zzp’ers

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

Groei van zzp’ers signaal om arbeidsmarkt te moderniseren

De opmars van zzp’ers is een onomkeerbaar feit. Momenteel biedt ruim 10% van alle werkenden in Nederland zijn hoofd, handen, hart en tijd aan voor eigen rekening en risico. In de politiek en het publieke debat wordt verschillend gereageerd op deze trend. Volgens VZN-voorzitter Cristel van de Ven leidt de discussie over ‘voor of tegen zzp’ers op de werkvloer’ echter af van waar het gesprek écht over moet gaan. “De groei van het aantal zelfstandig ondernemers zonder personeel is namelijk een signaal. Grote groepen werkenden zijn kennelijk toe aan modernere arbeidsrelaties.”

Vereniging Zelfstandigen Nederland, dat ook de belangen van de leden van Het Ondernemerscollectief in Den Haag behartigt, snapt dat de sterke groei van het aantal zelfstandigen de maatschappij op de proef stelt. “Bestaande arrangementen werken niet meer zoals ooit bedoeld. We moeten op zoek naar nieuwe wegen, en die liggen niet voor het oprapen.”

Een oplossing is volgens Van de Ven niet om personeel in de oude arbeidscontracten te dwingen. “Die oplossing zit ‘m in het moderniseren van onze arbeidsmarkt, maar het gesprek daarover wil nog niet vlotten. In plaats daarvan proberen we mensen terug te krijgen in hokjes die hen niet meer passen.”  

Ondertussen wordt kostbare tijd verloren, meent de VZN-voorzitter. “Tijd die we veel beter kunnen benutten om te bedenken hoe we bouwen aan een toekomstbestendige, inclusieve arbeidsmarkt. Een arbeidsmarkt waar mensen, organisaties en de samenleving beter van worden. Daarvoor zullen we buiten de kaders van het huidige systeem moeten denken. Laten we het systeem fiksen en niet de mensen. Want met die mensen (lees: de zzp’ers) is niets mis.”

Bron: De Ondernemer

Plan nodig om Oekraïners als zzp’er te laten werken

De Adviesraad Migratie, het onafhankelijke adviesorgaan dat regering en parlement adviseert over migratie, wil dat er snel plannen komen voor Oekraïense vluchtelingen om in Nederland een leven met wonen en werken op te bouwen. De Oekraïners vallen onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming, maar zo tijdelijk is die opvang – een jaar na de inval van Rusland in Oekraïne – niet meer. Door hun aparte status kunnen Oekraïners nog altijd niet beginnen met inburgeren of aan de slag gaan als zzp’er.

De eerste groep van 80 Oekraïners arriveerde op 1 maart 2022 in Amsterdam. Momenteel telt Nederland bijna 90.000 Oekraïense vluchtelingen. Het aantal neemt nog altijd toe. Hoe langer de oorlog duurt, hoe meer Oekraïners hier een leven willen opbouwen. De Adviesraad Migratie wees het kabinet er al eerder op dat het moet nadenken over vrijwillige inburgeringscursussen, hoe Oekraïners zonder Basisregistratie Personen (BRP) medische zorg kunnen krijgen en hoe zzp'ers uit Oekraïne aan de slag kunnen.

Dat is nog niet van de grond gekomen, stelt voorzitter Monique Kremer. “Mensen weten niet waar ze aan toe zijn. En werkgevers die mensen in dienst hebben ook niet, net zo min als gemeenten. Mogen en zullen ze blijven of niet? En op basis van welke condities?” Ze vraagt zich ook af of de Oekraïners voldoende mogelijkheden hebben om de Nederlandse of Engelse taal te leren en werk te kunnen doen dat bij hun opleidingsniveau past, in plaats van laagbetaald werk via uitzendbureaus.

Bron: Nu.nl

Gratis ZZP Competentiescan

Weet je zeker of je zzp'er wilt worden? Ben je nog niet overtuigd van jouw kwaliteiten als potentiële zzp'er? Doe dan hier de gratis ZZP Competentiescan. Vind uit wat voor type ondernemer jij bent en waar je kwaliteiten liggen.

Doe de gratis zzp competentiescan
Gratis ZZP Competentiescan

Steunprogramma provincie Drenthe voor cultuur-zzp’ers

De provincie Drenthe komt met een financiële steunmaatregel om de positie van zzp’ers in de cultuurbranche te versterken. Met het programma Herstel en versterken Drentse cultuursector wordt het maken en uitvoeren van nieuwe dans-, muziek- en theatervoorstellingen ondersteund. In totaal stelt de provincie Drenthe € 660.000 beschikbaar voor een periode van twee jaar.

In eerste instantie worden vijf projecten ondersteund. Later volgen meer producties die provinciale financiële support krijgen. Samen met de culturele partners wil de provincie Drenthe de positie van zzp’ers verstevigen en tevens vrijwilligers ondersteunen én een vernieuwend cultuuraanbod (met hogere bezoekersaantallen) in de schouwburgen bieden.

Volgens gedeputeerde Nelleke Vedelaar is de steun voor de Drentse cultuursector hard nodig. Corona heeft veel invloed gehad op deze branche. “Veel zelfstandige professionals zijn elders aan het werk gegaan of ze hebben zich omgeschoold. Hoewel het virus nu minder een rol speelt, blijven de bezoekersaantallen in deze sector achter in vergelijking met de periode vóór corona. Samen met de aanhoudende prijsstijgingen en hoge energiekosten heeft dit een negatief effect op de inkomsten en investeringsruimte van Drentse culturele instellingen.”

Bron: Provincie Drenthe

Fraude met diploma’s en VOG’s onder zzp-zorgverleners

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) krijgt steeds meer meldingen over zorgverleners met valse diploma’s of certificaten en valse verklaringen omtrent het gedrag (VOG). De IGJ kreeg in 2022 95 meldingen over een zorgverlener met een vals diploma of certificaat en 11 meldingen over een valse VOG. Dat is ruim een verdubbeling in vergelijking met voorgaande jaren. Opvallend is dat de gemelde zorgverleners zich in bijna alle gevallen als zzp’er via bemiddelingsbureaus aanbieden.

De betreffende zzp-zorgverleners solliciteren meestal op een functie in de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg, de wijkverpleging, de jeugdzorg en in verpleeghuizen. De inspectie waarschuwt in een brief aan alle zorginstellingen voor de ernstige gevolgen voor cliënten en patiënten. Hun veiligheid kan gevaar lopen bij verzorging door onbekwame zorgverleners.

Zorginstellingen vertrouwen er te veel op dat bemiddelingsbureaus hun zzp’ers goed controleren, maar dat is hun eigen verantwoordelijkheid, stelt de IGJ. Een zorginstelling is verplicht om het arbeidsverleden van nieuwe werkkrachten te onderzoeken, ook van zzp’ers, uitzendkrachten of mensen die zijn gedetacheerd. De inspectie doet een oproep aan zorginstellingen om alle gevallen van fraude te melden, om de grootte van het probleem beter te kunnen inschatten.

Bron: NOS.nl

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

Wet DBA helpdesk

Wet DBA helpdesk

Wil je meer duidelijkheid over de wet DBA en model overeenkomsten? Heb je vragen als: wat zijn mijn risico's, ben ik schijnzelfstandig of: wat gebeurt er nu de handhaving van de wet (opnieuw) is uitgesteld?
De helpdesk van Het Ondernemerscollectief staat voor jou en je vragen klaar.

ZZP Agenda

mei
23
mei
28