• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 4 min

#ZZPUpdate week 47: rechtszaak over te weinig coronasteun voor zzp’ers, forse stijging aantal zorg-zzp’ers en extra geld voor betere beloning cultuur-zzp’ers

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

Rechtszaak over te weinig coronasteun voor zzp’ers

Zzp’ers hebben verhoudingsgewijs te weinig coronasteun gekregen, in vergelijking met werknemers in loondienst. Dit zegt de Werkvereniging, een platform voor zelfstandig werkenden, die de Nederlandse staat hierover heeft gedagvaard. De zaak diende deze week voor de rechtbank in Den Haag.

Zzp’ers werden tot bijstandsniveau gecompenseerd voor inkomensverlies door de lockdown en de beperkende maatregelen, terwijl werknemers in loondienst met de coronasteun hetzelfde netto besteedbare inkomen hielden. Volgens de zzp-belangenorganisatie heeft de Staat in strijd met het gelijkheidsbeginsel gehandeld. “Het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden is hier wat dat betreft klip-en-klaar over”, aldus de Werkvereniging.

De Werkvereniging wil dat – als de rechtszaak in het voordeel van de zzp’ers wordt beslist – de zelfstandigen zonder personeel straks met de uitspraak in de hand aanvullende financiële compensatie kunnen eisen. Het vonnis kan bovendien gevolgen hebben voor toekomstig overheidsbeleid bij een nieuwe pandemie.

Bronnen: NU.nl en De Ondernemer

Forse stijging aantal zorg-zzp’ers

Het aantal zelfstandigen in de zorg is het afgelopen jaar met ongeveer 22.000 mensen gestegen. Waren er in 2021 nog 156.000 zelfstandig ondernemers in de zorg, in 2022 is dat aantal opgelopen naar 178.000. De meesten van hen (circa 75%) zijn zzp’ers, de rest bestaat uit ondernemers met personeel en meewerkende familieleden. Binnen de zorg werkten vorig jaar ongeveer 1,6 miljoen mensen. Dit meldt het CBS deze week op basis van nieuw zelfstandigenonderzoek.

Het aantal zelfstandigen in de medische zorg, thuiszorg, jeugdzorg, GGZ en kinderopvang is met 14% gestegen. Dat is veel hoger dan de zelfstandigenstijging op de rest van de arbeidsmarkt die gemiddeld 7% bedraagt. Vooral in de geestelijke gezondheidszorg en de gehandicaptenzorg ging de groei van het aantal zzp’ers gepaard met een afname van het aantal flexwerkers. Dit zijn mensen met een contract voor bepaalde tijd of een flexibel aantal uren per week. Ook in de ziekenhuizen en de overige specialistische zorg nam het aantal flexwerkers af. Het aantal flexwerkers daalde van 412.000 in 2021 naar 406.000 in 2022.

Specifiek onder verloskundigen, huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten en het sociaal werk zijn velen als ondernemer werkzaam. Het CBS onderzocht ook waarom veel mensen als zelfstandig ondernemer zijn gaan werken in de zorg. De voornaamste reden is dat je als zelfstandige zelf kunt bepalen hoeveel en wanneer je werkt. Bij de mannen is dit voor 46% heel belangrijk, bij de vrouwen voor 40%.

Vrouwen noemen ook veel een betere werk-privébalans, mannen dat ze als zzp’er meer kunnen verdienen. Maar liefst 94% van de respondenten had eerder een baan als (parttime) werknemer. Van hen wil slechts één op de tien liever als werknemer aan de slag, omwille van de financiële zekerheid en het sociale vangnet. Een kwart van de zorgmedewerkers wordt zzp’er, omdat ze betere zorg willen leveren. Gemiddeld genomen werken zorg-zzp’ers 32 uur per week, tegen 25 uur per week voor collega’s in loondienst.

Bronnen: CBS, FD.nl en NU.nl

Pensioen helpdesk

Heb je vragen over jouw pensioen? Hoe kun je jouw pensioen opbouwen en wat zijn de mogelijkheden? Wat is fiscaal de beste keuze? De pensioen helpdesk van Het Ondernemerscollectief helpt je graag met adviezen en antwoord op jouw vragen.

Meer over de pensioen helpdesk
Pensioen helpdesk

Extra geld voor betere beloning cultuur-zzp’ers

De cultuursector krijgt extra subsidiegeld van staatssecretaris Uslu van Cultuur en Media. De extra € 36,4 miljoen is bedoeld voor een eerlijker beloning van mensen die werkzaam zijn in de culturele sector, werkenden maar vooral ook de vele zzp’ers.

Staatssecretaris Uslu neemt haar beslissing op basis van onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Kunsten ’92, een belangenorganisatie voor kunst, cultuur, erfgoed en de creatieve sector in Nederland. De verhoging van het subsidieplafond komt ten goede aan de Rijkscultuurfondsen (dat beurzen en subsidies geeft aan schrijvers, vertalers, uitgevers, tijdschriften en festivals), de musea en de BIS-instellingen, waar onder meer de podiumkunsten, beeldende kunst, film en letteren onder vallen.

Staatssecretaris Uslu roept andere overheden die cultuur subsidiëren op haar voorbeeld te volgen: “Sommige steden hebben al grote stappen gezet, maar er zijn nog veel plekken waar het té moeilijk is voor makers om fatsoenlijk te verdienen. Alle betrokken overheden zouden eerlijke beloning als uitgangspunt moeten hebben.”

Bron: Rijksoverheid.nl  

PVV: opt-out verplichte AOV zzp’ers en AOW-leeftijd terug naar 65 jaar

Met de grote verkiezingsoverwinning van de PVV, dringt de vraag zich op: waar wil de PVV naartoe met de arbeidsmarkt? Flexmarkt.nl heeft dit op een rijtje gezet. Aangaande zzp’ers vindt de PVV dat er moet worden begonnen met handhaving op schijnzelfstandigheid in risicosectoren als zorg, onderwijs en kinderopvang. Verder moet de verplichte AOV volgens de partij van Geert Wilders een opt-out hebben. Een standpunt dat de VVD ook huldigt.

Andere opvallende standpunten van de nu grootste partij in de Tweede Kamer zijn het willen terugdraaien van de Wet Toekomst Pensioenen en het verlagen van de AOW-leeftijd naar 65-jaar. Over de hervormingen op de arbeidsmarkt die onder minister Karien van Gennip zijn ingezet, heeft de PVV zich nog niet expliciet uitgelaten.

Een punt dat ook in het oog springt, is de PVV-wens tot herintroductie van de werkvergunning voor werknemers binnen de EU. De partij hoopt hiermee het aantal arbeidsmigranten fors terug te dringen. Daarnaast is de inzet om ook arbeidsmigratie van buiten de EU te beperken door strengere toelatingseisen in te stellen. PVV is er tegen dat kansrijke asielzoekers tijdens de asielprocedure zo snel mogelijk beginnen met werken. Wilders wil tevens de ET-regeling afschaffen voor niet-Nederlandse werknemers die in ons land werkzaam zijn. Met deze regeling kunnen werkgevers de werkelijke kosten die werknemers buiten hun eigen land maken onbelast vergoeden.

Bron: Flexmarkt.nl

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

Bereken jouw uurtarief

Bereken jouw uurtarief

Wil je weten wat jij overhoudt? Gebruik onze uurtarief calculator!

ZZP Agenda