• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

#ZZPUPDATE week 25: Opluchting over afblazen minimumtarief, en zzp’ers tonen veerkracht na coronaklappen

Ikwordzzper praat je bij. Deze week over het afblazen van het wetsvoorstel voor invoering van een zzp-minimumtarief, een pleidooi voor een ‘eerlijk tarief’ voor zzp’ers in de bouw, en onderzoek MoneyMonk toont veerkracht bij zzp’ers.

 

Opluchting over afblazen minimumtarief

Het afblazen deze week van het wetsvoorstel voor invoering van een minimuminhuurtarief voor zzp’ers zorgt voor opluchting bij vrijwel alle belangenbehartigers. Brancheorganisaties ZZP Nederland en PZO noemen het schrappen van de plannen een opluchting. Margreet Drijvers van PZO verwijst naar de vele reacties op de internetconsultatie vorig jaar. ‘Niemand was positief over deze conceptwet. Vooral de verhoging van de administratieve lastendruk baarde veel zorgen.’

Ook FNV Zelfstandigen is blij dat het wetsvoorstel van de baan is. De vakbond is in principe voorstander van een minimumtarief, maar dan op veel hoger niveau dan de €16,- die het kabinet voor ogen had. Marjan van Noort, van FNV Zelfstandigen: ‘Zelfstandigen moeten in staat zijn om ondernemersrisico’s af te dekken en dat kan niet met een tarief op bijstandsniveau.´

Josien van Breda van het Platform zzp-dienstverleners zag het wetsvoorstel evenmin zitten. ‘Het klonk als een makkelijke manier om het kaf van het koren te scheiden, maar het werd al snel duidelijk hoeveel administratieve rompslomp erbij kwam kijken. Het is jammer dat er een oplossing is weggevallen om de onderkant van de arbeidsmarkt te beschermen, maar de wet schoot zijn doel voorbij.’

Lees ook deze blog van Tentoo over de voor- en nadelen van een minimumuurtarief.

Wat wel overeind blijft in de plannen van het kabinet is een online vragenlijst, de zogeheten webmodule die vanaf dit najaar moet helpen bepalen wat de relatie tussen zzp’er en opdrachtgever is. Daarmee moet schijnzelfstandigheid onder zzp’ers worden tegengegaan. Over de effectiviteit van deze oplossing bestaan echter grote twijfels. Verschillende belangenorganisaties willen dit plan liever van tafel. Zakaria Boufangacha, lid van het dagelijks bestuur van FNV, noemt de webmodule ‘een hulpmiddel waar we geen wonderen van moeten verwachten.’

Maarten Post, voorzitter van ZZP Nederland, twijfelt vooral aan de effectiviteit van de webmodule als instrument voor het opsporen van schijnzelfstandigheid. ‘Deze webmodule geeft een indicatie van werknemerschap en niet van ondernemerschap. Een puntentoekenning op basis van betwistbare kenmerken van een dienstbetrekking maakt de uitkomst zelfs manipuleerbaar,' zegt hij met een verwijzing naar dit artikel van ZIPconomy.

Bronnen: RTL Nieuws en FNV Zelfstandigen

'Eerlijk tarief’ voor zzp’ers in de bouw

Het afblazen van het minimuminhuurtarief voor zzp’ers krijgt ook de goedkeuring van FNV Bouw en Wonen. Niet zozeer vanwege de administratieve rompslomp die hiermee gepaard zou gaan, als wel vanwege de geringe hoogte van het minimum uurloon van €16. ‘Van zo’n laag bedrag valt op geen enkele manier te leven als zelfstandige in de bouw,’ schrijft sectorhoofd Janna Mud in vakblad Cobouw.

In het artikel pleit ze voor een 'eerlijk tarief' voor zzp'ers in de bouw. FNV Bouw en Wonen zet in op een minimum van €45 per uur en wil dit afspreken in de volgende cao. Hiermee komt de beloning van zzp’er op gelijke hoogte met collega’s in loondienst. ‘Zzp’ers in de bouw moeten net als iedereen een eerlijk inkomen verdienen. Deze zelfstandigen moeten naast inkomen, pensioen, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en scholing zich apart verzekeren voor ongevallen en aansprakelijkheid. Maar ze moeten ook zelf eerst materialen inkopen, een bus en gereedschap betalen.’

De vakbond wil niet alleen in de bouwsector afspraken maken minimumtarieven voor zzp’ers. In het artikel stelt Mudde voor om dit voor iedere bedrijfstak afzonderlijk te gaan doen, waarbij de cao telkens als basisnorm moet gelden voor alle werkenden in de sector en niet alleen voor werknemers in loondienst. 'Dergelijke afspraken in de cao zijn mogelijk geworden door een nieuwe visie van de Autoriteit Consument en Markt op het maken van basisafspraken voor zelfstandigen die hetzelfde werk onder dezelfde omstandigheden doen als werknemer.'

Zzp’ers tonen veerkracht tijdens coronacrisis

Ondanks het feit dat veel zzp’ers hard worden getroffen door de coronacrisis, zorgt de overgrote meerderheid goed voor zich zelf. Liefst 80% maakt geen gebruik van de noodsteun van de overheid, ondanks het feit dat ze er wel recht op hebben. Dat blijkt uit een analyse van de boekhouding van tienduizenden zzp’ers, uitgevoerd door MoneyBird en MoneyMonk.

Zzp’ers raakten aan het begin van de crisis (het onderzoek heeft betrekking op de maand april) gemiddeld een vijfde van hun omzet kwijt. In sommige sectoren ging het zelfs om 61%, zo blijkt uit het onderzoek. Het zwaarst getroffen werden zzp'ers in de horeca, gevolg door reizen en vervoer, sport en recreatie en de kunstsector waar de omzet met meer dan de helft terugliep. Het onderzoek geeft een vrij grote tweedeling te zien: 40% van de zzp’ers is geen omzet misgelopen, tegenover 60% die forse klappen krijgt. Bij een kleine groep gaat het zelfs om meer dan 25.000.

Er tekent zich wel verbetering af. In het tweede kwartaal verwacht nog maar 17% van de zzp'ers in de problemen te komen, waar dat begin april nog 30% was. Liefst 8 op de 10 zzp’ers heeft een financiële buffer om klappen op te vallen. Opvallend is het grote percentage zzp'ers dat geen hulp nodig heeft. Zo'n 80% van de ondernemers heeft bedankt voor de noodsteun van de overheid, terwijl ze er wel recht op hadden. Wel een populaire maatregel is uitstel aanvragen van belasting; dit heeft een derde gedaan.

‘We schrokken in april van de grote omzetverliezen bij zzp’ers en die treffen helaas nog steeds een kleine groep,” vertelt Jasper Horstink, oprichter van MoneyMonk. 'Toch zien we ook dat er vooral positiviteit heerst en dat de echt financiële problemen uit lijken te blijven. Zzp’ers laten zich niet zomaar uit het veld slaan.’

Luister het interview over dit onderzoek bij BNR.

Hieronder lees je verder nog het laatste nieuws van de redactie van ikwordzzper.nl:

 

Blogs

ZZP Agenda