• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 3 min

#ZZPUpdate week 7: Tekort zzp-vakkrachten in bouw loopt op, 1 op 5 banen ingenomen door zelfstandige en scheve verdeling werk en inkomen raakt zzp’er in cultuursector

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

Tekort zzp-vakkrachten in bouw loopt verder op

Het tekort aan vakkrachten in de bouwsector loopt verder op. Dit constateert Zelfstandigen Bouw (ZB), de belangenorganisatie voor zzp’ers in de bouw, naar aanleiding van een enquête onder 12.000 vaklieden. Ongeveer 40% van de ondervraagde zzp’ers in de bouw heeft een werkvoorraad van meer dan zes maanden. De gemiddelde wachttijd voor schilderwerk bedraagt in veel gevallen één jaar, zegt ZB-voorzitter Koen Dijkstra.

De werkvoorraad van zelfstandige vakmensen in de bouw is toegenomen, ondanks een tegenvallende nieuwbouw. Deze week kwam ook naar buiten dat het afgelopen jaar het aantal verstrekte nieuwbouwvergunningen met 15% is gedaald, van ruim 64.000 naar bijna 55.000. Als redenen hiervoor worden de stikstofproblematiek, de hogere rentes en de gestegen bouwkosten genoemd.

Door de toegenomen werkdruk moeten klanten vaak lang wachten voordat een onderhoudsopdracht of verbouwing kan worden uitgevoerd. Desondanks heeft 20% van de zelfstandigen in de bouw juist minder werk door de genoemde tegenvallende nieuwbouw. ZB-voorzitter Koen Dijkstra verwacht de komende jaren ꞌeen explosie van het handentekort in de bouwꞌ, aangezien tienduizenden vakmensen met pensioen gaan.

Bron: SchildersVak.nl

1 op de 5 banen ingenomen door een zelfstandige

Met een daling van zowel het aantal werklozen (6.000 minder) als het aantal vacatures (5.000 minder), blijft de arbeidsmarkt gespannen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS over het vierde kwartaal van 2023, afgezet tegen het derde kwartaal van vorig jaar. Tegenover elke 100 werklozen stonden opnieuw 114 vacatures. Het aantal banen blijft groeien. Er kwamen in het vierde kwartaal van 2023 45.000 banen bij. Het aandeel werkenden binnen de bevolking van 15 tot 75 jaar is verder toegenomen tot 73,2%. 

De CBS-cijfers laten zien dat het aantal banen bij uitzendbureaus en het aantal flexbanen daalt. Iets wat ING begin dit jaar bij eigen onderzoek ook al aanstipte. De uitzendbureaus hadden in het vierde kwartaal van 2023 4.000 banen minder dan in het voorgaande kwartaal. Een daling van 0,5%. In de handel, vervoer en horeca kwamen er 11.000 banen bij, een stijging van 0,4%. Andere bedrijfstakken met een grote banengroei waren de bouw (10.000 meer), zorg (8.000 meer) en openbaar bestuur (7.000 meer). Het aantal banen in de informatie en communicatie daalde met 3.000.

Het aantal banen van zelfstandigen is in het vierde kwartaal van 2023 toegenomen met 26.000 (+1,1%) naar ruim 2,5 miljoen. Dat betekent dat ruim 1 op de 5 banen werd ingenomen door een zelfstandige. Het aantal werknemersbanen steeg met 20.000, een toename van 0,2%. Het totaal kwam daarmee uit op ruim 9 miljoen. Het aantal vacatures daalt al zes kwartalen achtereen. De meeste vacatures waren ook dit kwartaal te vinden in de handel, zakelijke dienstverlening en de zorg. Deze drie bedrijfstakken waren goed voor de helft van alle openstaande vacatures. Net als in het derde kwartaal nam het aantal vacatures het sterkst af in de handel.

Bron: Flexmarkt.nl

Wet DBA helpdesk

Wil je meer duidelijkheid over de wet DBA en model overeenkomsten? Heb je vragen als: wat zijn mijn risico's, ben ik schijnzelfstandig of: wat gebeurt er nu de handhaving van de wet (opnieuw) is uitgesteld?
De helpdesk van Het Ondernemerscollectief staat voor jou en je vragen klaar.

Meer over de wet DBA helpdesk
Wet DBA helpdesk

Scheve verdeling werk en inkomen raakt zzp’ers in cultuursector

Werk en inkomen in de culturele en creatieve sector zijn zeer scheef verdeeld en er wordt weinig werk- en inkomenszekerheid geboden. Deze conclusies worden getrokken door een groep wetenschappelijke onderzoekers, die grondig in kaart hebben gebracht welke blinde vlekken er in deze sector bestaan over de arbeidsmarktpositie van zzp’ers.  Het grootschalige onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Boekmanstichting, de Kunstenbond, Platform ACCT en De Creatieve Coalitie.

Thomas Drissen, directeur van De Creatieve Coalitie en lid van de begeleidingscommissie, is verheugd met het eindresultaat: “Dit onderzoek maakt duidelijk dat de arbeidsmarktpositie van zzp’ers en werknemers in onze sector helaas op cruciale punten afwijkt van andere sectoren. Deze informatie is nodig om de problemen van werkenden op te lossen.”

Ongeveer 57% van de kunstenaars in Nederland is zzp’er, bij de creatieve beroepsbeoefenaars is dat 32%. De inschatting is dat 23% van de zzp’ers zich heeft aangesloten bij een beroepsorganisatie, vakvereniging of vakbond, tegen 11% van de professionals in loondienst. Over de gehele sector is het gemiddelde inkomen € 17.500 per zzp’er. Ter vergelijking: het gemiddelde zelfstandigen inkomen van zzp’ers in Nederland is € 26.900. Bij cultureel onderwijs is het € 10.700 per zelfstandige, bij kunsten en erfgoed € 15.400, bij media en entertainment € 17.200 en bij de creatief zakelijke dienstverlening € 22.400.

Het onderzoek toont aan dat er een hoop nog onbekend is over de zzp’ers in de culturele en creatieve sector. Bijvoorbeeld over de rol die zzp’ers precies spelen en de aard van de werkzaamheden, over de schijnzelfstandigheid en over de werkomstandigheden. Er is tevens onvoldoende inzicht op het gebied van inkomen en vermogen. Onderwerpen die vervolgonderzoek nodig maken, luidt de conclusie.

Bron: VNPF

Rinkel wordt Vast op Mobiel-partner van Vodafone

Telecomaanbieders Rinkel, landelijk partner van ikwordzzper.nl, en Vodafone Business zijn een partnership aangegaan waarbij Rinkel de partner wordt voor een opvolger van het Vast op Mobiel-product. De samenwerking van Rinkel en Vodafone maakt het voor beide bedrijven mogelijk te bouwen aan hun specialisme, wat zorgt voor de best mogelijke producten en ondersteuning voor klanten in de markt.

Leestip: Hoe kan ik vast op mobiel gebruiken als zzp'er?

In 2012 introduceerde Vodafone de Vast op Mobiel-dienst, als oplossing voor zakelijke gebruikers. Met de dienst kunnen ondernemers en bedrijven een mobiel telefoonnummer koppelen aan een vast telefoonnetwerk, waardoor mobiele en vaste telefonie geïntegreerd wordt. Rinkel is nu gekozen als partner om de dienst Vast op Mobiel met haar eigen producten in te vullen. Met als doel ondernemers een geïntegreerde service aan te bieden.

Bron: Emerce

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

Fiscale hulp?

Fiscale hulp?

Heb je vragen als:

  • Welke kosten zijn aftrekbaar?
  • Hoe betaal ik zo min mogelijk belasting?

ZZP Agenda