• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 4 min

#ZZPUpdate week 11: EU akkoord met nieuwe wet tegen schijnzelfstandigheid, 1 op de 11 zzp’ers pleegde fraude bij aangifte en aantal zzp'ers in de journalistiek daalt

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

EU akkoord met wet voor platformmedewerkers

De lidstaten in de Europese Unie (EU) hebben een akkoord bereikt over betere arbeidsomstandigheden voor platformmedewerkers, zoals maaltijdbezorgers en Uber-chauffeurs. Een meerderheid heeft deze week ja gezegd tegen een wetsvoorstel, dat schijnzelfstandigheid van platformmedewerkers moet tegengaan. De wet moet meer duidelijkheid geven wanneer iemand een zzp’er of freelancer is en wanneer een vaste medewerker.

Het wetsvoorstel is wél afgezwakt. Platformmedewerkers werden in een eerdere wetsversie sneller als werknemers gezien, bijvoorbeeld als zij hun eigen tarieven niet mogen vaststellen. In de goedgekeurde versie mogen lidstaten zelf definiëren wanneer iemand een zelfstandige is en wanneer een werknemer. Mensen die vinden dat ze geen zzp'er zijn maar feitelijk in dienst van het platform, kunnen dat wettelijk aanvechten. Het platform moet dan bewijzen dat diegene geen medewerker in dienst is.

Lees ook het artikel: Wat kun je doen om schijnzelfstandigheid te voorkomen als zzp'er?

De nieuwe wet moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement, maar nu landen als Estland en Griekenland overstag zijn gegaan tekent zich een meerderheid af die voor gaat stemmen. Dit gaat nog wel maanden duren. Vanwege de Europese verkiezingen in juni gaat het parlement volgende maand met verkiezingsverlof. Als de nieuwe wet voor de rechtsbescherming van platformwerkers wordt goedgekeurd, wordt de wet twee jaar later van kracht.

Bron: NOS.nl

Eén op de elf zzp’ers pleegde fraude bij belastingaangifte

Eén op de elf zzp’ers heeft wel eens fraude gepleegd bij de aangifte inkomstenbelasting. Dit is de uitkomst van een onderzoek onder 400 zzp’ers. Volgens de onderzoekers is het percentage dat het niet altijd even nauw neemt met de fiscale verplichtingen in de praktijk nog hoger. Circa 12% van de ondervraagden weet niet zeker of ze onbewust een factuur niet hebben opgegeven bij de Belastingdienst.

De onderzoekers vinden dit een zorgelijke conclusie. “Maar ergens ook wel begrijpelijk met in het achterhoofd dat liefst een op de vier zzp’ers financiële zorgen heeft.” Uit de steekproef blijkt ook dat een kwart van de zzp’ers geen zakelijke rekening heeft, maar de inkomsten op de privérekening ontvangt. “Een zakelijke rekening is weliswaar niet verplicht, maar diverse banken hebben wel als voorwaarde dat je een privérekening niet zakelijk mag gebruiken.”

Lees ook het artikel: Tips voor het succesvol opstarten van je administratie als zzp'er

Het niet hebben van een zakelijke rekening leidt tot vermenging van zakelijke en privé-inkomsten en uitgaven, dat het overzicht bemoeilijkt, vooral bij een gebrekkige administratie. Hierdoor wordt het moeilijker om zakelijke transacties correct op te geven bij de belastingaangifte. Met de opkomst van online boekhoudprogramma's en apps wordt het bijhouden van de boekhouding steeds toegankelijker. Bijna de helft van de zzp'ers doet zelf hun boekhouding. Ondanks dat de praktische kant van het boekhouden grotendeels wordt overgenomen door software, blijft de rol van de boekhouder van grote waarde voor veel (vooral startende) zelfstandigen.

Bron: AccountantWeek

Pensioen helpdesk

Heb je vragen over jouw pensioen? Hoe kun je jouw pensioen opbouwen en wat zijn de mogelijkheden? Wat is fiscaal de beste keuze? De pensioen helpdesk van Het Ondernemerscollectief helpt je graag met adviezen en antwoord op jouw vragen.

Meer over de pensioen helpdesk
Pensioen helpdesk

Tot 40% beknibbeld op wenstarief zzp-consultant

Interim-professionals en zzp-consultants moeten flink wat water bij de wijn doen waar het hun gewenste uurtarief aangaat. Opdrachtgevers en bemiddelaars slagen er in tot 40% te beknibbelen op het gevraagde tarief bij de opdrachten. Volgens directeur Niels van Berkel van onderzoeker Planet Interim is er sprake van een verschil in prijsperceptie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. “In bijna alle segmenten is de gemiddelde tariefindicatie van opdrachtgevers lager dan het gemiddeld gewenste uurtarief van de interimmers.”

Planet Interim bekeek voor het onderzoek ruim 90.000 interim-opdrachten die in 2023 werden overeengekomen. Hieruit blijkt dat de gemiddelde interimmanager of zzp-consultant met ervaring net boven de € 100 per uur wenst te ontvangen. Zij moeten gemiddeld genoegen nemen met een 25% lager tarief. Het verschil toont zich vooral in sectoren als de bouw en het onderwijs. Van Berkel: “De mismatch komt onder meer door te optimistische tariefverwachtingen, een niveauverschil in opdrachten ten opzichte van het niveau van professionals en opdrachtgevers die te maken hebben met interne druk om de tarieven van externe inhuur te beteugelen.”

Lees ook het artikel: Hoe bepaal ik als zzp'er mijn uurtarief?

Van een wenstarief van € 100 vloeit een groot gedeelte naar de bemiddelaar. Deze pakt gemiddeld tussen de € 20 en € 25 van het wenstarief. Daarbovenop gaat vaak ook een lagere fee – € 2 tot € 4 per uur – naar de broker of managed services provider die zorgdraagt voor de contractafhandeling en het contractbeheer. “Een interimmer houdt dus tussen de € 71 en € 78 per uur over van het wenstarief, terwijl het tarief door de opdrachtgever wel degelijk wordt betaald”, aldus Van Berkel.

Bron: Consultancy.nl

Aantal zzp’ers in de journalistiek daalt

Voor het eerst in tien jaar is het aantal zzp’ers in de journalistiek gedaald. De Nederlandse journalistiek telde in het eerste kwartaal van 2024 6.806 zzp’ers, waar er eind vorig jaar nog 7.055 freelancers waren. Dit blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel die zijn geanalyseerd voor de NVJ Arbeidsmarktmonitor.

Het zijn vooral de fulltime zzp’ers die voor de daling zorgen. Het aantal zelfstandige fulltimers loopt al sinds begin 2023 terug. Het aantal parttimers daalt minder hard. De KvK ziet zzp’ers die minder dan 15 uur per week werken als zelfstandige als een parttimer. Of zij naast hun zzp-schap een baan hebben of gewoon parttime werken is niet bekend. Het grootste deel van de freelance journalisten is woonachtig in de provincies Noord-Holland (2.343), Zuid-Holland (1.209) en Utrecht (1.001). In alle drie provincies zijn in het eerste kwartaal van 2024 iets minder zzp-journalisten actief dan een half jaar geleden het geval was.

Uit de NVJ Arbeidsmarktmonitor komt ook naar voren dat het aantal vacatures voor een functie in de journalistiek iets is teruggelopen. Opvallend is dat in de vacatures tijdelijk werk de boventoon voert. In meer dan de helft van de vacatures voor een fulltime baan werd een tijdelijk contract of overeenkomst van opdracht voor een zzp’er of interimmer geboden (56%).

Bij de interimmers en de zzp’ers groeide het aantal fulltime klussen het laatste kwartaal van 2023 iets. Vermoedelijk gaat het hier vooral om werk voor interimmers, omdat zzp’ers fulltime voor vast inhuren in strijd is met de wet. Bij de vacatures voor parttimers, werd juist veel vaker om zzp’ers en interimmers gevraagd. In 43% van de vacatures voor parttime werk, werd gevraagd om een zzp’er of interimmer. Bij 31% van de parttime functies, werd een tijdelijk contract geboden.

Bronnen: Villamedia en Villamedia

BrightPensioen ziet voor het eerst gelijke instroom vrouwen en mannen

BrightPensioen zag in 2023 voor het eerst een gelijke instroom van vrouwen en mannen als deelnemer in een pensioenvoorziening. Desondanks is het aandeel mannen dat geld reserveert voor de oudedag bij BrightPensioen nog altijd fors groter dan het aandeel vrouwen. Er zijn ook grote verschillen tussen vrouwen en mannen als het gaat om wat maandelijks wordt ingelegd en het opgebouwde vermogen.

Karin Jakobsen, oprichter van BrightPensioen: “Het is mooi om te zien dat het aantal vrouwen dat zich in 2023 bij BrightPensioen heeft aangesloten, zo goed als gelijk is aan het aantal mannen. Dit is voor ons echt een lichtpuntje. Het onderwerp pensioenkloof staat gelukkig meer en meer op de agenda, maar dat is niet genoeg. Ik vind het belangrijk dat vrouwen zich bewust zijn dat de keuzes die ze nu maken, impact hebben op hun financiële positie later. Ik wil met BrightPensioen vrouwen handvatten bieden om de pensioenkloof te dichten. Hoe je je leven ook wilt inrichten.”

Momenteel is 58% van de BrightPensioen-deelnemers man, tegenover 42% vrouw. Onder de groep ondernemers (zzp’ers en DGA’s) bij BrightPensioen is dat 40% vrouw versus 60% man. De gemiddelde leeftijd van mannen en vrouwen is nagenoeg gelijk en ligt op circa 40 jaar. Vrouwen leggen maandelijks 29% minder in dan mannen. Vrouwen gemiddeld € 277, mannen gemiddeld € 389. Waar vrouwen gemiddeld een vermogen van € 12.390 in hun BrightPensioen-pot hebben, is dat bij mannen gemiddeld € 19.865. Dit betekent dat vrouwen 38% minder vermogen in hun pensioenpot hebben.

Bron: Baaz

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

Fiscale hulp?

Fiscale hulp?

Heb je vragen als:

  • Welke kosten zijn aftrekbaar?
  • Hoe betaal ik zo min mogelijk belasting?

ZZP Agenda

Geen antwoord op jouw vraag gevonden?

Zoek hieronder in de 1600 artikelen die wij beschikbaar hebben naar het antwoord op jouw vraag.