• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 4 min

#ZZPUpdate week 38: Wat betekent Prinsjesdag 2021 voor jou als zzp’er en webmodule zelfstandigen geeft geen uitsluitsel.

Ikwordzzper praat je bij. Deze week over wat de kabinetsplannen voor jou als zzp’er betekenen, waarom zzp’ers steeds vaker kiezen voor een baan in loondienst én de webmodule schijnzelfstandigen geeft in ruim van de kwart gevallen geen uitsluitsel.

Inzet zzp-module moet wachten op nieuw kabinet

Het kabinet stelt de handhaving op schijnzelfstandigheid weer uit. Het gedoogbeleid voor bedrijven die onterecht zzp'ers inhuren blijft van kracht tot er een nieuw kabinet is.

Met behulp van een webmodule kunnen opdrachtgevers controleren of zij conform de regels een zzp'er inhuren voor een bepaalde klus.

De webmodule is gedurende de pilot ruim 22.000 keer geopend. De vragenlijst in de module is uiteindelijk door slechts 6.600 opdrachtgevers volledig ingevuld. Hieruit bleek dat 34% van de klussen in loondienst uitgevoerd zou moeten worden. In 10% van de gevallen was er sprake van een fictieve dienstbetrekking.

Slechts bij 28% van de ingevulde vragenlijsten kon de opdrachtgever terecht de klus uitbesteden aan een zzp'er. In de overige 28% van de gevallen kon er geen oordeel worden gegeven.

Zelfstandigenorganisaties hebben hierdoor weinig vertrouwen in de webmodule. “In bijna 3 op de 10 gevallen kan de module dus geen uitsluitsel geven. Ik vind dat een mager resultaat voor een toetsingsinstrument”, reageert Cristel van de Ven, voorzitter van Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) waar de leden van Het Ondernemerscollectief bij aangesloten zijn. Zij adviseert het nieuwe kabinet terug te gaan naar de tekentafel om het probleem rond schijnzelfstandigheid op te lossen

De afgelopen vijf jaar is er echter beperkt gehandhaafd op opdrachtgevers die freelancers inhuren voor structurele werkzaamheden. De Belastingdienst grijpt alleen in bij kwaadwillendheid of wanneer opdrachtgevers aanwijzingen niet binnen een 'redelijke termijn' opvolgen. Het afgelopen jaar zijn er echter geen naheffingsaanslagen of boetes opgelegd.

Vooralsnog is het demissionaire kabinet dus nog terughoudend in de besluitvorming over wat er moet gebeuren met het gedoogbeleid. Zij laten besluitvorming over aan een volgend kabinet.

Bron: FD

Steeds meer zzp'ers stappen over naar een vaste baan

Nu banen in loondienst door het thuiswerken flexibeler zijn geworden, wordt het zzp-schap minder aantrekkelijk. Natuurlijk zijn er voordelen aan een leven als zelfstandige, maar de altijd geprezen vrijheid past niet iedereen als een oude jas.

Uit onderzoek van het CBS blijkt dat 11% van de zzp’ers momenteel liever in loondienst willen werken. Met name het onzekere inkomen wordt als één van de voornaamste redenen genoemd. Ook de scheve verhouding tussen werk en privé speelt een grote rol.

De verwachting is dat het percentage zzp’ers die liever in loondienst willen werken de komende jaren zal stijgen. Dat heeft te maken met een advies van de SER. In dit advies stelt de SER dat een te lage beloning voor zzp'ers als schijnzelfstandigheid gezien moet worden gezien. Bij een tarief onder het maximumdagloon (€ 30 à € 35 per uur) zou dat het geval zijn. Als dit voorstel van de SER in de wet wordt opgenomen, komen er mogelijk meer vaste dienstverbanden voor zzp'ers met een laag uurtarief.

Bron: Nu

Dit betekent Prinsjesdag 2021 voor zzp’ers

Welke invloed hebben de kabinetsplannen op zzp’ers? Dit zijn de belangrijkste plannen voor zzp’ers.

Minder inkomstenbelasting

Positief voor jou als zzp’er is dat je komend jaar minder inkomstenbelasting betaalt in de eerste schijf. Het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting (inkomens tot € 69.398) daalt van 37,1 naar 37,07%. Dit geldt voor zzp’ers jonger dan de AOW-leeftijd. Voor AOW’ers daalt het tarief van 19,2 naar 19,17%. De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2022.

Daling zelfstandigenaftrek

Minder gunstig is de daling van de zelfstandigenaftrek. De zelfstandigenaftrek daalt in 2022 met
€ 360 van € 6.670 naar € 6.310. De verlaging betekent helaas minder belastingvoordeel. Het bedrag waar je belasting over betaalt wordt hoger. Je betaalt dus meer inkomstenbelasting. Over je inkomen vanaf € 69.398, de tweede schijf in de inkomstenbelasting, betaal je 49,5% belasting. Van je zelfstandigenaftrek en andere aftrekposten, zoals mkb winstvrijstelling en hypotheekrenteaftrek, krijg je in deze schijf maar 40% terug. Dat was in 2021 nog 43%.

Kansen in de bouw

Werk je als zelfstandige in de bouw? Dan krijg je het druk! De komende 10 jaar stelt de regering elk jaar € 100 miljoen beschikbaar voor de bouw van extra woningen. Tot 2030 zijn er ruim 900.000 woningen nodig. Gemeenten kunnen aanspraak maken op het geld om de bouwsector meer en sneller woningen te laten bouwen.

Tarief premie ZVW daalt

Het tarief inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet voor zzp’ers daalt van 5,75% in 2021 naar 5,45% in 2022. Je betaalt het tarief over een maximum jaarinkomen van € 59.267. Dit tarief geldt ook als je directeur-grootaandeelhouder van een bv bent en als zodanig niet verzekerd bent voor werknemersverzekeringen. Je betaalt de inkomensafhankelijke bijdrage via je inkomstenbelasting. Deze verplichte premie staat los van de premie die je betaalt aan je zorgverzekeraar.

TIP: Bereken hier jouw netto inkomen met onze Netto Inkomen Calculator en weet precies waar je wat aan betaalt.

Bron: KvK

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

ZZP Stappenplan

ZZP Stappenplan

Ga je starten als zzp'er? Gebruik dan ons stappenplan om goed voorbereid te starten als zzp'ers en ontvang een oorkonde.

Onze partners

ZZP Agenda