• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 4 min

#ZZPUpdate week 25: In 10 jaar tijd 282.000 meer zzp’ers in Nederland, zzp’er heeft betere band met zijn kinderen en zzp’ers zijn geen uitkeringstrekkers

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

In 10 jaar tijd 282.000 meer zzp’ers in Nederland

Sinds 2013 is het aantal zzp’ers met 282.000 toegenomen. Ook het aantal zelfstandigen mét personeel liet groei zien, tot in totaal 331.000. Dat is een stijging van 29.000 ten opzichte van tien jaar geleden. Van alle zelfstandigen in Nederland is momenteel 76% zzp’er. In totaal telt Nederland ruim 1,2 miljoen zzp’ers.

Het landschap van zelfstandig ondernemerschap heeft in de afgelopen tien jaar een opvallende verandering ondergaan. Steeds meer werkenden kiezen het pad van zzp’er. De grootste groep (994.000) bestaat uit zzp’ers die hun eigen arbeid of diensten aanbieden. Een kleinere groep (181.000 zzp’ers) richt zich vooral op het verkopen van producten of grondstoffen.

De grootste stijging zit in de verhuursector en zakelijke dienstverlening, met 15% zzp’ers onder alle werkenden in deze branche. In de categorieën overige dienstverlening en cultuur, sport en recreatie nam het aandeel zzp’ers ook bovengemiddeld toe. Aan de andere kant geven de sectoren landbouw, visserij en bosbouw juist een daling te zien. Werkenden worden zzp’er om de bekende redenen: vrijheid, flexibiliteit, autonomie, passie-invulling, avontuur en uitdaging en een hoger inkomen.

Bron: Nieuws.nl

Zzp’ers ervaren betere band met hun kinderen

Het zelfstandig ondernemerschap heeft een positief effect op de band tussen vader en kind. Deze conclusie trekt Knab na een enquête onder 500 zzp’ers met kinderen. Acht op de tien zzp’ers die vader zijn, geven aan dat dit de band met hun kinderen versterkt.

De enquête werd naar aanleiding van Vaderdag gehouden. Zzp-vaders geven als belangrijkste reden voor de goede band met hun kinderen aan dat ze flexibel zijn met hun tijdsindeling én er bewust voor kiezen om meer tijd met hun kinderen door te brengen. De ondervraagde ondernemers zijn trots dat ze hun ondernemersmentaliteit aan hun kinderen kunnen overdragen. Dit biedt hen waardevolle lessen en vaardigheden voor de toekomst, zo wordt gesteld.

Een kleiner deel van de ondervraagde zzp’ers geeft aan dat ze door het ondernemerschap meer financiële middelen hebben om hiervan samen met hun kinderen te genieten. Twee op de tien zzp’ers ziet juist een negatief effect. Zij ervaren een slechtere werk-privébalans, hoofdzakelijk door het ontbreken van afgebakende werkuren. Zzp’ers zijn vaak continu met hun bedrijf bezig, ook ’s avonds en in het weekend.

Opvallend punt is dat zzp-vaders meer vrij nemen rond de geboorte van hun kinderen dan vaders in loondienst. Dat is extra bijzonder, omdat vaders in loondienst vaak aantrekkelijke verlofregelingen hebben waar zzp’ers geen recht op hebben.

Bron: Nationale Zorggids

Personeel aannemen als zzp'er

Ben jij van plan om personeel aan te gaan nemen als zzp'er? Download dan deze handige, gratis whitepaper voor meer informatie!

Whitepaper | Personeel aannemen als zzp'er
Personeel aannemen als zzp'er

Explosieve groei zzp’ers in beveiligingsbranche

Het aantal beveiligingsbedrijven in Nederland is de afgelopen vijf jaar fors toegenomen. Stonden er in 2018 nog bijna 3.800 beveiligingsbedrijven ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, begin 2023 waren dat er ruim 10.000. Ofwel een toename van maar liefst 167%, die voornamelijk kan worden toegeschreven aan het grote aantal zzp’ers in de branche.

In vijf jaar tijd is het aantal zzp’ers in de beveiligingsbranche toegenomen van 2.511 naar 8.613. Het zijn vaak mensen die hun vaste baan in de beveiligingsbranche opzeggen en als zelfstandige verdergaan. Die ontwikkeling leidt tot bezorgdheid bij het Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (SFPB). Marianna Clarijs, algemeen secretaris van SFPB, noemt het ꞌarmoede van de toekomstꞌ. Volgens haar wordt er te weinig nagedacht over sociale zekerheid, denk aan arbeidsongeschiktheid en pensioen.

De groep zzp'ers kan soms wel een hoger uurloon vragen dan in loondienst. Clarijs: “Maar van dat bedrag kunnen ze geen pensioenopbouw of bijscholing betalen.” Ook vreest de brancheorganisatie dat andere afspraken in de cao, zoals werkuren, slechter worden nageleefd bij de inhuur van zzp'ers. SFPB wil verder onderzoek doen naar de toename van het aantal zelfstandigen en wil ook met deze beveiligers in gesprek.

56% van de beveiligingsbedrijven is gevestigd in Noord- of Zuid-Holland, samen zijn ze goed voor 5.656 ondernemingen. In Zeeland en Drenthe zitten de minste beveiligingsbedrijven: respectievelijk 108 en 137.

Bronnen: Business Insider en KvK

Gepensioneerde zzp’er sterk in opkomst

De gepensioneerde zzp’er is de laatste vijf jaar sterk in opkomst. Telde Nederland begin 2018 nog 83.000 zzp’ers van 65 jaar of ouder, begin 2013 stonden er 129.000 oudere zzp’ers ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Een groei met 55%. Redenen om na het pensioen als zelfstandige aan de slag te gaan zijn: het iets willen bijverdienen, het missen van collega’s, de uitdaging en de herbeleving van het weekendgevoel.

Een deel bestaat uit al bestaande zzp’ers die na het bereiken van hun pensioenleeftijd doorwerken. Daarnaast zijn er mensen die pas vanaf hun AOW-leeftijd een carrière als zzp’er starten. De meeste oudere zzp’ers zijn man (71%) en ze zijn het sterkst vertegenwoordigd in de gezondheidszorg en de zakelijke dienstverlening. Ook in het onderwijs stijgt het aantal docenten dat na het pensioen als zzp’er voor de klas staat.

De gepensioneerde zzp’er mag onbeperkt bijverdienen. Het heeft geen invloed op de hoogte van zijn of haar AOW of pensioenuitkering. De meesten verzekeren zich niet tegen arbeidsongeschiktheid, omdat zij al kunnen terugvallen op de AOW en hun pensioen.

Bron: FD.nl

Minder dan 1% van de zzp’ers doet beroep op een uitkering

Het is een misvatting dat zzp’ers een enorm beroep doen op de sociale zekerheid. Dat zzp’ers een kostenpost en risico voor de samenleving zijn en een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering daarom hoognodig is. Onzin, zegt journalist en zzp’er Mirjam van Immerzeel in een opiniestuk in Het Financieele Dagblad.

Van Immerzeel: “Bij elkaar hebben nog geen 16.000 zelfstandigen in de werkzame leeftijd een uitkering uit de twee volksverzekeringen Bbz en IOAZ. Dat komt neer op 1,3% van alle 1.236.000 zzp’ers. En dat zijn nog cijfers uit de coronaperiode, die ook zzp’ers hard trof. In normale jaren zitten nog geen 10.000 zzp’ers in een van de twee uitkeringen, minder dan 1%. Vergelijk dat eens met werknemers. Op 8,1 miljoen werknemers met een vast of flexibel contract, doen 1.109.190 personen een beroep op een werknemersverzekering omdat ze werkloos, ziek of arbeidsongeschikt zijn. Maar liefst 13,7%.”

Lees ook de blog: 11 tips voor een betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering

Uit enquêtes van zelfstandigenverenigingen komt naar voren dat het grootste deel van de zzp’ers een verplichte AOV niet ziet zitten. Het gaat volgens Van Immerzeel ook niet werken. “Nee, het UWV kan het werk voor werknemers nu al niet aan, en al helemaal niet als daar een sloot zzp’ers bijkomt met een nieuwe verzekering, zegt bestuursvoorzitter Maarten Camps van UWV. Nee, een nieuwe sociale verzekering erbij is onuitvoerbaar, volgens de Rekenkamer. Het kabinet doet er beter aan om zich te richten op échte problemen, en niet op een dure oplossing die nog op zoek is naar een probleem.”

Bron: FD.nl

Knab richt zich nóg meer op zzp’ers

Knab is deze week een online campagne gestart om (nog) meer zzp’ers als nieuwe klanten te trekken. Uit recent onderzoek komt naar voren dat 54% van de nieuwe klanten voor Knab kiest. Dit mede op aanraden van andere ondernemers.

De online bank heeft de online campagne ontwikkeld in samenwerking met het creatieve bureau Lijm Amsterdam. Er is bewust gekozen voor een diverse klantenkring die een afspiegeling vormt van de verschillende zzp-beroepen, zoals IT-professionals, horecamedewerkers en muzikanten. De focus van de campagne ligt op de app, de tool automatisch btw-sparen en een one-stop-shop voor alle financiële behoeften.

Thomas van Hunsel van Knab: “We hopen dat zzp’ers op deze manier een beter beeld krijgen van wat Knab ze te bieden heeft.” Lorenz de Valk van Lijm Amsterdam voegt toe: “Knab is een super sociaal bedrijf dat zzp’ers aan de hand neemt met allerlei handige tools en workshops, naast de diensten die ze aanbieden.”

Bron: Marketingtribune.nl

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

Leestip: Experttips voor een succesvolle start als zzp'er

Leestip: Experttips voor een succesvolle start als zzp'er

De ervaringen die zzp-expert Martijn Pennekamp in de loop der jaren heeft opgedaan, heeft hij gebundeld in dit boek met 50 waardevolle tips voor een succesvolle start als zzp'er!

ZZP Agenda