• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:
  • Leestijd: 3 min

#ZZPUpdate week 2: Minder uitzendkrachten meer zzp’ers, vooral jonge zzp’ers bezorgd over effect verkiezingsuitslag en 20% kleine zelfstandigen technisch failliet

Ikwordzzper.nl praat je bij. Deze week:

Minder uitzendkrachten, meer zzp’ers

Waar de vraag naar uitzendkrachten dit jaar door de lage economische groei met 5% zal afnemen, neemt de stijging van het aantal zzp’ers in Nederland juist verder toe. Dit blijkt uit een rapport van ING Research. De onderzoekers vragen zich wel af of de verschuiving van uitzendkracht naar zzp’er de komende jaren doorzet. De aankomende wet om schijnzelfstandigheid tegen te gaan, kan betekenen dat straks veel werk dat nu door zzp’ers wordt gedaan in loondienst moet worden uitgevoerd. De meest flexibele arbeidsvorm die dan overblijft, is via een uitzend- of detacheringsbureau.

Het aantal uitzendbanen kromp in 2023 met meer dan 60.000. De rekenmeesters van de bank komen uit op een krimp van 7% over heel 2023. Dankzij nieuwe regelgeving heeft een uitzendkracht recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als een werknemer in loondienst, zoals een marktconform pensioen en een transitievergoeding. Uitzendwerk wordt hierdoor duurder en minder flexibel, met als gevolg dat bedrijven op zoek gaan naar alternatieven, zoals zzp’ers.

Lees ook de blog: 11 tips voor een betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Het zzp-schap is voor werkenden een aantrekkelijk alternatief voor uitzendwerk, vooral in de zorg, bouw en de horeca. Temeer omdat er de eerste jaren hoogstwaarschijnlijk nog geen sprake is van de invoering van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers en handhaving op schijnzelfstandigheid. Het aandeel zzp’ers in de werkzame beroepsbevolking is in 2023 opgelopen naar 13%.

Bronnen: Accountancy Vanmorgen en BNR

Eén op vijf zzp’ers bezorgd over verkiezingsuitslag

Ruim één op de vijf zzp’ers in Nederland maakt zich zorgen over het effect dat de uitslag van de Tweede Kamerverkiezing op zijn of haar onderneming heeft. Desondanks geeft bijna de helft van de door Panelwizard ondervraagde ondernemers de voorkeur aan een rechts kabinet boven een links kabinet.

Het onderzoek onder 760 zzp’ers is uitgevoerd in opdracht van Insify. Vooral jonge ondernemers onder de 40 jaar (31%) zijn bezorgd over de grote winst van de PVV. Mannelijke zzp’ers zijn meer voor een rechts kabinet (53%) dan vrouwelijke zelfstandigen (38%). Ongeveer 17% van de ondervraagde zzp’ers verwacht dat de verkiezingsuitslag een positieve invloed op de bedrijfsresultaten zal hebben. Praktisch geschoolden hebben hier meer vertrouwen in dat theoretisch opgeleiden: 32% om 13%. Een schamele 3% overweegt vanwege de verkiezingsuitslag te stoppen met ondernemen in 2024.

Volgens de onderzoekers ligt een mogelijke verklaring voor de ondernemerszorgen van zzp’ers bij de overheid. Zo vindt de helft van de Nederlandse zzp’ers dat de staat onvoldoende aandacht aan hen schenkt. “Mogelijk biedt meer toekomstzekerheid een oplossing voor zzp’ers om zich meer gezien te voelen. Te denken valt aan een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) vanuit de overheid voor zzp’ers, dat 22% van de respondenten een goed idee vindt.”

Bron: De Ondernemer

2 offertes voor een AOV, gratis voor leden!

Stel: je raakt onverhoopt arbeidsongeschikt. Wat dan? Kom erachter wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor jou kan betekenen.

Vergelijk AOV-offertes
2 offertes voor een AOV, gratis voor leden!

Subsidie voor taal- of rekenles zzp’er

Op 1 januari dit jaar is de subsidieregeling Tel mee met taal van start gegaan, een actieprogramma om de taal-, reken- en digitale basisvaardigheden van werknemers te verbeteren. De subsidie is ook beschikbaar voor zzp’ers die voor een bedrijf werken of andere medewerkers, zoals tijdelijke arbeidsplaatsen.

Het maakt niet uit of de medewerker of zzp’er Nederlands als moedertaal heeft of dat het gaat om een (arbeids-)migrant. De subsidie kan bovendien voor meerdere opleidingstrajecten worden gebruikt. De subsidieregeling loopt tot 29 februari 2024. De werkgever of het bedrijf waar de werknemer of zzp’er voor werkt, moet deze aanvragen. De ministeries van OCW, BZK, SZW en VWS stellen maximaal € 5.100.000 aan subsidies beschikbaar. De subsidie is maximaal € 125.000 per aanvraag en er is sprake van een eigen bijdrage van 33% van de kosten van de cursus of andere activiteit. Als het subsidiebudget wordt overvraagd, vindt loting plaats.

Voldoende beheersing van basisvaardigheden is belangrijk. De medewerkers moeten bijvoorbeeld veiligheidsinstructies kunnen lezen, uren kunnen schrijven of (online) werkopdrachten begrijpen. Veel werkgevers die geïnvesteerd hebben in een (taal)cursus op de werkvloer merken dat hun medewerkers minder fouten maken, effectiever communiceren en zich meer betrokken voelen bij de organisatie. Vaak dalen de werkstress en het ziekteverzuim onder medewerkers. De subsidie mag alleen worden gebruikt voor medewerkers met een taal- of rekenniveau lager dan referentieniveau 2F, of digitale vaardigheden op een niveau lager dan basisniveau 2.

Bronnen: BOVAG en Onderhoud NL  

20% kleine zelfstandigen technisch failliet

Van de kleine zelfstandigen in Nederland is één of de vijf technisch failliet. Dat zegt Jacqueline Zuidweg, voormalig zakenvrouw van het jaar, die met haar bedrijf ondernemers met financiële problemen helpt. Veel mkb’ers en zzp’ers kampen nog met de gevolgen van de coronacrisis, meent Zuidweg die het driemaal zo druk heeft. “De impact van de coronacrisis is enorm. We lezen af en toe een bericht over coronaschulden die moeten worden terugbetaald, maar we onderschatten hoe groot die groep is. En door de hogere kosten zijn de marges gezakt.”

“Van de kleine zelfstandigen is 20% technisch failliet”, vervolgt Zuidweg. “Dat lees je niet terug in de faillissementscijfers, want een zzp’er kan niet eens faillissement aanvragen.” Tienduizenden ondernemers kampen nog met een coronaschuld. “Sommigen hebben nog een poging gedaan om toch te voldoen aan die coronabetalingsregeling, maar vervolgens kunnen ze niet voldoen aan de lopende verplichtingen.”

Zuidweg roept ondernemers die in de knel zitten, op om met de fiscus te gaan praten. Die biedt volgens haar een luisterend oor. “Maar je moet wel open en eerlijk zijn.” Volgens haar zijn veel ondernemers niet bekend met de mogelijkheden voor hulp. Ze verwijst naar een hulpmiddel als Geldfit Zakelijk, dat gratis ondersteuning biedt. Ze vindt ook dat de Belastingdienst aan het begin van de coronacrisis traag heeft gereageerd. “Het is een mammoettanker. Die stuur je niet zomaar bij.”

Bron: Accountancy Vanmorgen

 

Lees hier al het nieuws van ikwordzzper.nl

Onze partners

Fiscale hulp?

Fiscale hulp?

Heb je vragen als:

  • Welke kosten zijn aftrekbaar?
  • Hoe betaal ik zo min mogelijk belasting?

ZZP Agenda