• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Alles wat je moet weten over Tozo 2 (en hoe je nu nog Tozo kunt aanvragen zonder partnertoets)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) zou eind mei 2020 aflopen, maar krijgt een verlenging van 3 maanden. De verlengde regeling (Tozo 2) loopt van 1 juni tot en met 31 augustus en kent een aantal nieuwe voorwaarden. In het onderstaande artikel beantwoorden we de belangrijkste vragen die je als zzp'er kunt hebben over Tozo 2.

Wanneer en waar kan ik Tozo 2 aanvragen?

Tozo 2 loopt van 1 juni tot met 31 augustus. Je kunt met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 juni. Heb je nog geen Tozo 1-uitkering? Dan kun je  na 1 juni Tozo 2 aanvragen bij jouw woongemeente. Heb je  al wel een Tozo 1-uitkering, dan kun je  een verkorte aanvraag indienen zodra jouw woongemeente de aanvraagprocedure gereed heeft. Houd de website van je gemeente in de gaten voor meer informatie.

Krijg ik automatisch Tozo 2 als ik al Tozo 1 heb aangevraagd?

Nee. Als je een beroep wilt doen op Tozo 2, dan kun je verlenging aanvragen in je woongemeente. Gemeenten kunnen gebruikmaken van een verkort aanvraagformulier. Bij je aanvraag moet je de (geschatte) hoogte van de inkomens van jezelf en je partner doorgeven en aangeven of jouw situatie sinds de vorige aanvraag wel of niet veranderd is. Houd de website van uw gemeente in de gaten voor meer informatie over de Tozo 2-aanvraagprocedure.

Welk bedrag ontvang ik als Tozo 2 wordt toegekend?

Tozo 2 vult het inkomen van een zelfstandige aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Afhankelijk van de gezinssituatie is dat maximaal €1.503,31 netto per maand voor echtparen of samenwonenden en €1.052,32 netto per maand voor een alleenstaande (ouder). De aanvulling tot €1.503,- per maand is onder voorbehoud dat jouw partner geen eigen inkomen heeft. Huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum kunnen onder Tozo 2 geen aanspraak meer maken op een tegemoetkoming in het levensonderhoud.

Tozo 2 heeft enkele aanpassingen ten opzichte van de huidige Tozo. Wat zijn de gewijzigde voorwaarden als ik Tozo 2 bijstand voor levensonderhoud aanvraag?

In tegenstelling tot de procedure voor Tozo 1, geldt voor Tozo 2 een partnerinkomenstoets. Bij je aanvraag  wordt je gevraagd om de (geschatte) hoogte van de inkomens van jezelf en je partner door te geven en aan te geven of uw situatie sinds uw vorige aanvraag wel of niet veranderd is. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kun je geen aanspraak maken op Tozo 2-uitkering levensonderhoud.

Tip: met de rapportages van een boekhoudpakket kun je eenvoudig zien wat je inkomen (winst) als zzp'er gemiddeld is geweest van de afgelopen maanden. Tel hier het inkomen van je partner bij op en je hebt het geschatte inkomen voor de aanvraag.

Voor hoeveel maanden kan ik Tozo 2 aanvragen?

De uitkering levensonderhoud kan alleen worden toegekend over de maanden juni, juli en augustus. Heb je bijvoorbeeld al een Tozo 1-uitkering over de maanden april, mei en juni? Dan kunt je een Tozo 2-uitkering aanvragen voor juli en augustus. Heb je een Tozo 1-uitkering over de maanden juni, juli en augustus, dan heb je (natuurlijk) geen recht op een Tozo 2-uitkering.

Wat kan ik doen als ik  tot op heden geen Tozo 1 heb aangevraagd en vanwege de partnerinkomenstoets niet in aanmerking kom voor Tozo 2?

In dat geval heb je nog tot 1 juni de tijd om Tozo 1 aan te vragen. De beoordeling van je aanvraag vindt dan plaats aan de hand van de ‘oude’ criteria zoals die gelden sinds 17 maart. Als zelfstandig ondernemer kun je in de periode van maart tot en met augustus 2020 aanspraak maken op bijstand voor levensonderhoud. Je kunt deze inkomenssteun krijgen voor maximaal drie aaneengesloten kalendermaanden. Dat betekent dat zelfstandigen in een periode van zes kalendermaanden in drie aangesloten kalendermaanden Tozo kunnen krijgen.

Kan ik een beroep doen op Tozo 2 lening voor bedrijfskapitaal als ik die onder Tozo 1 ook heb ontvangen?

Ook de aanvraag voor een bedrijfskrediet blijft de komende drie maanden mogelijk, tot een maximum van € 10.157. Voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal geldt als voorwaarde dat je moet verklaren dat er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor je zelf, je onderneming of één van de vennoten waarmee je samenwerkt. Als dit wel het geval is, kom je niet in aanmerking voor een Tozo lening bedrijfskapitaal. Wel kun je Tozo 2 bijstand voor levensonderhoud aanvragen, mits je vanzelfsprekend aan de voorwaarden voldoet.

Waarom zijn de voorwaarden voor Tozo 2 gewijzigd ten opzichte van Tozo?

Naar verwachting kunnen meer zelfstandig ondernemers de komende maanden weer opstarten. Daarnaast wil het kabinet toewerken naar de situatie van na de noodmaatregelen. Daarom is voor deze overgangsfase gekeken naar aanpassing van de voorwaarden.

Het uitgangspunt daarbij is dat de ondersteuning daar terecht moet komen waar die ook het hardst nodig is. Door de invoering van de partnerinkomenstoets worden geen middelen meer verstrekt aan ondernemers met een goed verdienende partner. De verklaring dat geen sprake is van surseance van betaling of een staat van faillissement draagt er aan bij dat publieke middelen op zorgvuldige wijze worden ingezet, doordat het risico dat de lening niet kan worden terugbetaald en de ondernemer verder in de schulden komt wordt voorkomen

 

Blogs

ZZP Agenda