• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Interdepartementaal beleidsonderzoek zzp

In de miljoenennota is geconstateerd dat het aantal zzp’ers blijft groeien. Hier zitten positieve en negatieve kanten aan. Enerzijds draagt het groeiende aantal zzp’ers bij aan de werkgelegenheid, productiviteit en innovatie. Anderzijds dragen zzp’ers niet voldoende bij aan de staatskas, is de kans op armoede onder deze groep groot en houden ze onvoldoende rekening met het opbouwen van hun pensioen.

Er is een werkgroep genaamd Interdepartementaal beleidsonderzoek zelfstandigen zonder personeel (IBO ZZP) in het leven geroepen om te onderzoeken welke gevolgen het groeiende aantal zzp’ers met zich meebrengt. Deze werkgroep is geformeerd vanuit de ministeries van Financiën, Economische Zaken en Sociale Zaken en werkgelegenheid. Dit onderzoek is in mei 2014 gestart en had inmiddels (1 december 2014) afgerond moeten zijn. De deadline is echter uitgesteld omdat het niet haalbaar was “door de complexiteit van het onderwerp en de breedte van de taakopdracht” aldus Dijsselbloem. In het voorjaar van 2015 zal het beleidsonderzoek naar de Tweede Kamer worden verstuurd.

In het onderzoek zal gekeken worden naar inkomens- en vermogenspositie, opleidingsniveau, werkervaring, mate van verzekerdheid, uitkeringsverleden van de zzp’ers en hun investering in het pensioen. Aan de hand van dit onderzoek wordt er besloten of het aantal groeiende zzp’ers gestimuleerd moet worden of juist gereduceerd moet worden. Ook wordt er gekeken of er belemmeringen zijn op basis van flexibiliteit en doorgroeimogelijkheden voor zzp’ers. Op basis van al deze onderzochte onderdelen wordt er een analyse geschreven over wat voor gevolgen dit heeft voor de economische ontwikkeling, het sociale zekerheidsstelsel en de houdbaarheid van de overheidsfinanciën.

Er is inmiddels best veel ophef geweest over het onderzoek. Zo vindt het Centraal Planbureau (CPB) dat zzp’ers betrekkelijk weinig maatschappelijke meerwaarde leveren en vraagt het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) zich af of één enkel beleid wel toepasbaar is op alle zzp’ers. Dit aangezien zzp’ers erg diverse werkzaamheden verrichten.

Wat denk je dat de uitkomst van dit onderzoek gaat worden? Zullen ze het aantal zzp’ers stimuleren of proberen te reduceren? En is het onderzoek relevant of enigszins overbodig? Geef je mening over het onderzoek op onze LinkedIn discussiepagina.

Blogs

ZZP Agenda

Terug naar overzicht
Richelle Oostrom

Richelle Oostrom

Richelle Oostrom werkt sinds kort op de marketing en communicatieafdeling van freelancer.nl. Zij zet zich in om de communicatie optimaal te verbeteren door social media in te zetten en klanten te boeien. Richelle is sociaal, creatief en een luisterend oor die zowel voor haar collega’s als haar klanten klaarstaat.

Klik hier voor het profiel van Richelle op LinkedIn.

Goede voornemens voor 2015
Blog - Richelle Oostrom

Goede voornemens voor 2015

Zzp pensioenfonds; een update
Blog - Richelle Oostrom

Zzp pensioenfonds; een update