• Laatste update:
  • Plaatsingsdatum:

Zzp pensioenfonds; een update

Het zzp pensioenfonds zorgt bij veel zzp'ers voor grote veranderingen. Voor sommigen was dit een positieve verandering, voor sommigen echter ook negatief. Er zijn veel onderwerpen en aspecten die onduidelijk zijn voor velen, in deze blog lichten wij de belangrijkste actuele informatie toe.

Lifecyclefonds

APG heeft het pensioenfonds opgericht en heeft hiervoor een speciale lifecyclefonds ontwikkeld. Dit lifecyclefonds bestaat uit drie onderdelen; een rentefonds, een spreadfonds en een zakelijk fonds. Deze drie fondsen beleggen weer in indexfondsen van externe vermogensbeheerders. Het rentefonds belegt in twee staatsobligatiefondsen, het spreadfonds belegt in twee bedrijfsobligatiefondsen en het zakelijke fonds belegt in twee aandelenfondsen.

Kosten

Aan het pensioenfonds zijn ook kosten verbonden. Zo betaal je bij het afsluiten van het fonds eenmalig 40 euro aan distributiekosten, daarna betaal je jaarlijks 35 euro aan administratiekosten en wordt er jaarlijks 0,35% over jouw opgebouwde vermogen aan beheerkosten in rekening gebracht. Bij het storten of opnemen van geld komt er gemiddeld 0,03% per jaar over jouw opgebouwde vermogen (bij een beleggingsduur van 20 jaar en een maandelijkse inleg) bij aan kosten. APG berekent een indicatie van het uit te keren bedrag voor de zzp'ers die een pensioen afsluiten, waarbij er gebruik wordt gemaakt van een rendement. Dit rendement is afhankelijk van het economische klimaat.

Voordelen

Een voordeel van het zzp pensioenfonds is dat zzp'ers zelf bepalen wanneer zij tussen de 60-en 70 jaar met pensioen gaan. Daarnaast kunnen zzp'ers hun pensioen ook gebruiken ten tijden van arbeidsongeschiktheid. Zij kunnen bij langdurige arbeidsongeschiktheid (minimaal 1 jaar), aangetoond door een onafhankelijke arts, aanspraak maken op het zzp pensioen. Het is zo dat het geen verplichting is, het pensioen is vrijblijvend en vanaf nu mag de zzp'er die er belangstelling voor heeft een groot bedrag belastingvrij inleggen. Dit hoeft echter niet, een klein bedrag tot helemaal niks mag ook. De regeling is dus erg flexibel. Nog een voordeel is dat doordat de kosten collectief gedeeld worden de jongeren niet betalen voor ouderen en laagopgeleiden niet voor hoogopgeleiden. Verder wordt er gebruik gemaakt van leeftijdsgroepen met een eigen beleggingsprofiel en een collectief rendementsrisico. Er is dus geen sprake van een individueel beleggingsprofiel en risicoanalyse.

Een voordeel voor enkele zzp’ers is dat het opgebouwde pensioengeld niet meegerekend wordt tijdens de vermogenstoetsing voor de bijstand.

Nadelen

Echter, er zijn ook nadelen. Een van de nadelen is dat door het feit dat zzp’ers hun pensioen ook kunnen gebruiken ten tijden van arbeidsongeschiktheid de inkomsten voor de pensioenleeftijd lager komen te liggen. Verder hebben pensioenfondsen de mogelijkheid om pensioengeld te investeren in aandelen. De waarde van aandelen kunnen stijgen en dalen. Als de waarde van de aandelen dalen heeft de zzp’er dus ook minder pensioengeld.

Blogs

ZZP Agenda

Terug naar overzicht
Richelle Oostrom

Richelle Oostrom

Richelle Oostrom werkt sinds kort op de marketing en communicatieafdeling van freelancer.nl. Zij zet zich in om de communicatie optimaal te verbeteren door social media in te zetten en klanten te boeien. Richelle is sociaal, creatief en een luisterend oor die zowel voor haar collega’s als haar klanten klaarstaat.

Klik hier voor het profiel van Richelle op LinkedIn.

Goede voornemens voor 2015
Blog - Richelle Oostrom

Goede voornemens voor 2015