• Laatste update:
 • Update datum:
 • Leestijd: 4 min

Is een UBO-registratie verplicht voor jou als zzp'er?

Sinds 27 september 2020 moeten bedrijven en organisaties zich bij KVK inschrijven in het UBO-register. Ben je aandeelhouder van bijvoorbeeld een bv of heb je een vorm van eigendom of zeggenschap in een ander type onderneming? Dan heeft de komst van het UBO-register waarschijnlijk ook gevolgen voor jou. In dit kennisartikel leggen we uit wat een UBO is, waarom registratie verplicht is en wat dit voor jou als zzp'er betekent!

De invoering van een UBO-register komt voort uit de Europese vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn en zou oorspronkelijk op 10 januari 2020 in werking moeten treden. Dat is niet gelukt, maar het is nu eindelijk zo ver! In Nederland is het UBO-register op 27 september 2020 opengesteld en organisaties hebben nu 1,5 jaar de tijd om op te geven wie de UBO is.

lees hier de tekst van het wetsvoorstel aan de Eerste Kamer.

Wat is een UBO?

Het UBO-register is een register waar alle UBO’s van een vennootschap of andere juridische entiteit in geregistreerd staan. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner, ofwel uiteindelijk belanghebbende van een organisatie. Dit zijn de personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Denk aan personen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een Besloten Vennootschap (bv) of personen die meer dan 25% direct of indirect eigendomsbelang hebben in een Vennootschap Onder Firma (VOF) of maatschap.

Met andere woorden: een UBO is een natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een juridische entiteit, zoals een bv, nv, stichting of vereniging.

Omdat het kan gebeuren dat in een entiteit meer personen aan deze eisen voldoen, is het ook mogelijk dat er meer UBO’s in één entiteit bestaan. Omgekeerd kan he ook zijn dat een entiteit géén UBO heeft. In die gevallen wordt er een ‘pseudo-UBO’ aangewezen. Dit betekent dat de gegevens van de ‘pseudo-UBO’ in het UBO-register worden opgenomen met de vermelding dat er geen UBO aanwezig is en er dus sprake is van een pseudo-UBO.

Wat betekent dit voor mij als ondernemer?

Als je aandeelhouder bent van bijvoorbeeld een bv of als je een vorm van eigendom of zeggenschap hebt in een ander type onderneming, dan heeft de komst van het UBO-register waarschijnlijk ook gevolgen voor jou. In dat geval ben je verplicht om je in te schrijven en ervoor te zorgen dat de informatie te allen tijde juist en volledig is vastgelegd in het handelsregister.

Van de (pseudo-)UBO worden de volgende gegevens ingeschreven.

 1. De naam, geboortemaand en -jaar, nationaliteit en woonplaats, en de aard en omvang van het economisch belang (in bandbreedtes van 25-50% / 50-75% / 75-100%).
 2. Het adres, geboortedag, -plaats en -land, BSN of fiscaal nummer en documenten die de UBO-status onderbouwen (bijvoorbeeld notariële akten).

Gratis Legal Blueprint

Verklein je risico's als ondernemer door alles goed in beeld te hebben en vooraf bepaalde zaken te regelen.

Wil jij weten hoe je er, juridisch gezien, voor staat met je bedrijf?

Doe dan geheel vrijblijvend de Legal Blueprint test van HalloLex.

Doe de Legal Blueprint test
Gratis Legal Blueprint

Wie hebben toegang tot het register?

De onder punt 1 genoemde gegevens zijn openbaar en dus voor iedereen in te zien, terwijl de onder punt 2 genoemde gegevens alleen zijn in te zien door de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIE) en andere aangewezen bevoegde autoriteiten.

Het openbare deel van het UBO-register is alleen doorzoekbaar op naam van de onderneming of rechtspersoon en niet op naam van de UBO. Derden kunnen wel zoeken wie de UBO is van een bepaalde bv, maar ze kunnen niet zoeken van welke andere bv’s iemand een UBO is. Alleen de FIE kan het register doorzoeken op natuurlijke personen.

In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld als de UBO een groot risico loopt te worden blootgesteld aan fraude, ontvoering, chantage of afpersing, kan een verzoek worden ingediend bepaalde gegevens af te schermen. Dit gaat dan om de onder punt 1 genoemde gegevens die openbaar beschikbaar zijn. Een uitzondering hierop is de omvang van het economisch belang. Deze gegevens blijven wel te raadplegen door het FIU en aangewezen bevoegde autoriteiten.

Heb ik een registratieplicht als zzp'er?

Niet voor alle UBO’s geldt een registratieplicht. Om duidelijker te maken of je wel of geen registratieplicht hebt, heeft HalloLex een lijst opgesteld met de rechtspersonen en organisaties die wel en (nog) geen registratieplicht hebben.

Verplicht om hun UBO(‘s) te laten registreren, zijn:

 • Bv’s en nv’s
 • Stichtingen en verenigingen
 • Rederijen, maatschappen en vof’s,coöperaties en commanditaire vennootschappen
 • Onderlinge waarborgmaatschappijen
 • Europees economisch samenwerkingsverbanden
 • Europese naamloze vennootschappen (SEs)
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCEs)

De volgende groepen hebben (nog) geen registratieplicht:

 • Eenmanszaken
 • Publiekrechtelijke Rechtspersonen
 • Vereniging van Eigenaren (VVE)
 • Enkele historische rechtspersonen (zoals hofjes, boermarken, fundaties en gilden)
 • Kerkgenootschappen

Wat is het doel van het UBO-register?

Het doel van het UBO-register is de bestrijding van witwaspraktijken, terrorismefinanciering, fraude en andere vormen van economische criminaliteit in Europa, door transparant te maken wie aan de touwtjes trekt bij juridische entiteiten die in Nederland zijn opgericht. Alle EU-lidstaten moeten een UBO-register hebben. Vanwege het feit dat de gegevens in het UBO-register deels openbaar zijn, is het voor personen en organisaties belangrijk om zich goed te informeren alvorens zij besluiten om met iemand zaken te doen.

Wie beheert het UBO-register?

Het Nederlandse UBO-register is onderdeel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KVK). De minister van Financiën heeft aangegeven dat het register vooralsnog functioneel losstaat van het eveneens door de Kamer van Koophandel beheerde Handelsregister. Wel is het de bedoeling om werkprocessen in de toekomst steeds meer te integreren. Meer weten over het UBO-register? De specialisten van HalloLex kunnen je er alles over vertellen.

Tip HalloLex is een online platform waar je  juridische documenten zoals algemene voorwaarden, privacyverklaringen en disclaimers al vanaf €19 kunt bestellen. Als lid van Het Ondernemerscollectief kun 30 dagen gratis gebruik maken van HalloLex.

Onze partners

Juridische service

Juridische service

Heb je twijfels of een vraag over een overeenkomst, modelcontract of heb je een geschil? Heb je een juridisch probleem? Neem dan snel contact op het de juridische helpdesk van Het Ondernemerscollectief: daar kun je terecht als je een vraag hebt of advies wilt.

Geen antwoord op jouw vraag gevonden?

Zoek hieronder in de 1600 artikelen die wij beschikbaar hebben naar het antwoord op jouw vraag.